VERİTABANI HOT BACKUP SIRASINDA OLUŞAN HATADAN KURTARMA

1.AMAÇ VE KAPSAM

 

Online alınan(Hot Backup) backup sırasında meydana gelen hatanın giderilmesiyle ilgili yetki, sorumluluk ve yöntemleri tanımlamaktır.

 

Bütün veritabanlarını kapsar.

 

2.SORUMLULUK VE TANIMLAR  

 

2.1 SORUMLULUK

 

Veritabanı Sorumlusu(DBA-Database Administrator):

Çalışmayan veritabanını normale döndürmekten sorumludur.

 

2.2 TANIMLAR

 

 

3.UYGULAMA

 

3.1 DBA, veritabanını mount eder.

3.2 V$RECOVER_FILE view’unu sorgular.

3.3 V$BACKUP view’unu sorgular.

3.4 Veritabanı çöktüğünde hangi dosya(lar)ın Backup modda olduğunu belirler.

3.5 Askıda kalan datafile’ı backup modundan çıkarır:

alter database datafile ‘file_name’ end backup;

3.6 Veritabanını açar.

3.7 V$RECOVER_FILE, V$BACKUP ve V$DATAFILE view’larını sorgular.

3.8 Full backup gerekip gerekmediğine karar verir, gerekirse alır.

3.9 Instance’ın başladığını ve veritabanının açık olduğunu teyit eder.

About tayfun inam

Computer Engineer -PostgreSql-Oracle Database Administrator I am about Oracle & SQL Server database, Goldengate, Exadata Machine, Oracle Database Appliance administrator with 8+years experience.I have OCA,PostgreSql senior Certificates I have worked 50+ Banking, Insurance, Finance, Telco and etc. clients as a Consultant, Insource or Outsource.I have done 200+ Operations in this clients such as Exadata Installation & PoC & Migration & Upgrade, Oracle & SQL Server Database Upgrade, Oracle RAC Installation, SQL Server AlwaysOn Installation, Database Migration, Disaster Recovery, Backup Restore, Performance Tuning, Periodic Healthchecks.I have done 2000+ Table replication with Goldengate or SQL Server Replication tool for DWH Databases in many clients.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *