Site icon IT Tutorial

VERİTABANI HOT BACKUP SIRASINDA OLUŞAN HATADAN KURTARMA

1.AMAÇ VE KAPSAM

 

Online alınan(Hot Backup) backup sırasında meydana gelen hatanın giderilmesiyle ilgili yetki, sorumluluk ve yöntemleri tanımlamaktır.

 

Bütün veritabanlarını kapsar.

 

2.SORUMLULUK VE TANIMLAR  

 

2.1 SORUMLULUK

 

Veritabanı Sorumlusu(DBA-Database Administrator):

Çalışmayan veritabanını normale döndürmekten sorumludur.

 

2.2 TANIMLAR

 

 

3.UYGULAMA

 

3.1 DBA, veritabanını mount eder.

3.2 V$RECOVER_FILE view’unu sorgular.

3.3 V$BACKUP view’unu sorgular.

3.4 Veritabanı çöktüğünde hangi dosya(lar)ın Backup modda olduğunu belirler.

3.5 Askıda kalan datafile’ı backup modundan çıkarır:

alter database datafile ‘file_name’ end backup;

3.6 Veritabanını açar.

3.7 V$RECOVER_FILE, V$BACKUP ve V$DATAFILE view’larını sorgular.

3.8 Full backup gerekip gerekmediğine karar verir, gerekirse alır.

3.9 Instance’ın başladığını ve veritabanının açık olduğunu teyit eder.

 1,094 views last month,  2 views today

Exit mobile version