Veri Yapıları

AĞAÇ (TREE) VERİYAPISI

Veriyapılarının en önemli konularından biriside Ağaç (Tree) veriyapısıdır.Aşağıda ki Ağaç yapısını inceleyelim. Bir ağaçtaki sıralama şekilleri: İnorder: Left tree’nin en sol ucundan başlayarak sağa tarama yapılır. Preorder:Önce ana node sonra yan node’lar okunur. Postorder: Sondan başa doğru sol öncelikli olarak tarama yapılır.  160 views last month

Read More »

YIĞIN (STACK) VERİ YAPISI (PUSH POP)

Veri yapılarının önemli konularından biriside YIĞIN (STACK) veri yapısıdır.Yığın veri yapısı üst üste koyulan tabaklar mantığıyla çalışır ilk çektiğimiz son koyduğumuz tabaktır aslında bundan da anlaşılacağı üzere Stack son giren ilk çıkar yani LIFO mantığıyla çalışır.Burda herbir eleman için bir Node (düğüm) oluşturarak Class yapısının içinde kullandım ve her elemanı önce ittim (PUSH) Yığına sonra da çektim …

Read More »

KUYRUK (QUEUE) VERİ YAPISI (ENQUEUE AND DEQUEUE)

Veri yapılarının önemli konularından biriside kuyruk veri yapısıdır.Kuyruk veri yapısı adındanda anlaşılacağı üzere ilk giren ilk çıkar yani FIFO mantığıyla çalışır.Burda herbir eleman için bir Node (düğüm) oluşturarak Class yapısının içinde kullandım ve her elemanı önce ittim kuyruğa (ENQUEUE) sonra da çektim kuyruktan DEQUEUE.Şimdi Bunun gerçeklemesini görelim.. Burda Kuyruğa önce 19 tane eleman ittik …

Read More »