XML

XML UYGULAMASI

Değerli arkadaşlar aşağıda ki uygulama XML i anlama açısından temel teşkil edecek bir örnek olduğu için sizlere sundum.Umarım faydalı olur… <?xml version=”1.0″?> <!DOCTYPE Adres Defteri SYSTEM “Addres_defteri.dtd” [ <!ENTITY amp …

Read More »