VERİTABANI KULLANICILARIN KAYBETTİĞİ OBJELERİ KURTARMA

1.AMAÇ VE KAPSAM

 

Kullanıcıların zaman zaman yaptığı hatalar neticesinde, kaybedilen objelerin  kurtarılmasıyla ilgili yetki, sorumluluk ve yöntemleri tanımlamaktır.

 

Bütün veritabanlarını kapsar.

 

2.SORUMLULUK VE TANIMLAR  

 

2.1 SORUMLULUK

 

Veritabanı Sorumlusu(DBA-Database Administrator):

Çalışmayan veritabanını normale döndürmekten sorumludur.

 

2.2 TANIMLAR

 

 

3.UYGULAMA

 

3.1 Zaman zaman kullanıcılar yanlışlıkla bazı tabloları veritabanından silerler. Bu durumda, üç kurtarma senaryosundan biri uygulanabilir. Bunları uygularken veritabanının kapalı kalma zamanı ve de veri kaybının en az olmasına özen gösterilmelidir.

3.1.1 DBA, bütün veritabanını geçmişteki bir zamana döndürebilir. Bunun anlamı, döneceği andan problemin meydana geldiği ana kadarki bilgilerin kaybolması demektir.

3.1.2 DBA, veritabanını başka bir yerde restore edebilir, tabloyu export ile alır, sonra esas veritabanına bu tek tabloyu import eder.

3.1.3 Kayıp tabloyu daha önce alınmış bir export dosyasından restore eder.

3.2 DBA, instance’ın başladığını ve veritabanının açık olduğunu teyid eder.

3.3 Full offline backup gerekip gerekmediğine karar verir ve gerekirse alır.

 

FLASHBACK QUERY Bilgi kurtarimi;

Ekdeki procedure ile UNDO lar uzerinde yakin surede silinmis olan datalarin memory cekilip current zamanda database insert edilmesi ile kurtarmak,

 

DECLARE

CURSOR pcur IS

SELECT * FROM  deneme;

rcur   pcur%ROWTYPE;

BEGIN

dbms_flashback.enable_at_time(’22-Mar-2019 16:50:00′);

OPEN pcur;

dbms_flashback.DISABLE;

LOOP

FETCH pcur INTO rcur;

EXIT WHEN pcur%NOTFOUND;

INSERT INTO deneme_old (OBJECTID, NAME, DESCRIPTION, OWNERID, CREATED, LASTMODIFIED, LASTMODIFIEDBY, PRESENTATIONHINT, CLASSFNSETTINGS, PARENTFOLDERID, DEFAULTSUBFOLDERID, DEFAULTORDERBY)

VALUES

(rcur.OBJECTID, rcur.NAME, rcur.DESCRIPTION, rcur.OWNERID, rcur.CREATED, rcur.LASTMODIFIED, rcur.LASTMODIFIEDBY, rcur.PRESENTATIONHINT, rcur.CLASSFNSETTINGS, rcur.PARENTFOLDERID, rcur.DEFAULTSUBFOLDERID, rcur.DEFAULTORDERBY);

END LOOP;

CLOSE pcur;

END;

About tayfun inam

Computer Engineer -PostgreSql-Oracle Database Administrator I am about Oracle & SQL Server database, Goldengate, Exadata Machine, Oracle Database Appliance administrator with 8+years experience.I have OCA,PostgreSql senior Certificates I have worked 50+ Banking, Insurance, Finance, Telco and etc. clients as a Consultant, Insource or Outsource.I have done 200+ Operations in this clients such as Exadata Installation & PoC & Migration & Upgrade, Oracle & SQL Server Database Upgrade, Oracle RAC Installation, SQL Server AlwaysOn Installation, Database Migration, Disaster Recovery, Backup Restore, Performance Tuning, Periodic Healthchecks.I have done 2000+ Table replication with Goldengate or SQL Server Replication tool for DWH Databases in many clients.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *