Tag Archives: görsel kriptografi

Visual Kriptografi Ulutaş ın Metodu -6

İkinci Share in Üretilmesi Share ler için pattern seçme sürecinde üç share in patternleri belirlenirken elde edilen her bir genişletilmiş blok bir diğerinin oluşumunu etkilemektedir. Buda sharelerin genişletilmiş bloklarının birbirlerine bağımlı olduklarını göstermektedir. İlk Share için tek bir iterasyon sonucunda A ve A’ için 4 er tane pattern belirlendi.Bunlar belirlendikten …

Read More »

Visual Kriptografi Ulutaş ın Metodu -5

blank

İşte bu noktada bu patternlerin içinden bir de ileride ayrıntısına değineceğim gibi B share i ile arasındaki kısıtlamalar uygulanır. Bu kısıtlamadan sonrada hala daha birden çok pattern tek bir genişletilmiş blok için aday teşkil ediyorsa işte bu noktada rastgele bir pattern seçilip devam edilecektir. Bir sonraki adımda bu patternden dolayı …

Read More »

Visual Kriptografi Ulutaş ın Metodu -4

blank

İlk Share in Üretilmesi İlk share için pattern seçme süreci çok önem arz etmektedir.Zira yanlış seçilecek bir pattern ikinci share in oluşumu sırasında birbirleriyle olan sınırlamalardan ötürü ikinci share için seçilebilecek uygun pattern kalmayabilir.Bunun için ilk share ve ondan meydana gelecek dönmüş share arasında belirli sınırlamalar vardır.Bu sınırlamalar her iki …

Read More »

Visual Kriptografi Ulutaş ın Metodu -3

blank

İlk Share Görüntüsünün Üretilmesi Ulutaş tarafından önerilen metot da ilk Share görüntüsü birinci cover görüntünün pixel renk değerleri esas alınarak oluşturulmaktadır. Her aşamada elde edilen pixelin 90o saat yönünün tersine dönmüş halindeki konuma da dönmüş pattern yerleştirilecektir. Buda şu anlama gelir ki ilk share üretilirken aslında 90o dönmüş share de …

Read More »

Visual Kriptografi Ulutaş ın Metodu -2

blank

Merhaba,   Önerilen metotta shareler oluşturulurken ilk share Wu ve Chen in algoritmasından farklı olarak tamamen random bir şekilde üretilirler. Oluşturulan Share görüntülerin pixel değerleri kullanılan cover görüntülerin pixel değerlerine göre oluşacak pattern kümesi içerisinden seçilir. Çalışmada kullanılan patternler 4 alt pixelden oluşmuş olup bu 4 alt pixel cover görüntüdeki …

Read More »

Visual Kriptografi Ulutaş ın Metodu -1

Merhaba, Önerilen metot ilk defa 2009 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd.Dr. Mustafa Ulutaş tarafından önerilmiştir. Önerilen metot da temel amaç hem Sharelerin sayısını artırmak hem de oluşan shareleri anlamlı hale getirmekti. Önceden yapılan benzeri çalışmalarda Çoklu Secret görüntü kullanarak oluşturulan Görsel Secret sharing şemalarında her bir Share rastgele …

Read More »

Visual Kriptografi Wu ve Chen in Şeması

blank

Merhaba, Wu ve Chen adlı 2 araştırmacı 1998 yılında (2,2) lik yeni bir Visual Secret Sharing metodu önerdiler. Bu önerilen metoda göre herhangi 2 tane gizli görüntü döndürme teknikleri kullanılarak 2 Share in içerisine gömülebilir. Kullanılan döndürme açıları genellikle 90,180 ve 270 derece olmakla beraber shareler de karesel bir formata …

Read More »

Modüller Aritmetik Yöntemiyle Visual Kriptografi

blank

Merhaba, Shamir önermiş olduğu yönteme göre ikili bir görüntü anlamsız iki parçaya ayrılabilir. Her iki gürültü içeren parçalar orijinal veri ile alakalı bir bilgi vermemektedir. Ve bu anlamsız parçalar tekrardan XOR yöntemine tabi tutulduklarında ise orijinal veri tekrardan elde edilebilir.    115 views last month,  1 views today

Read More »

Halftone Görüntü Oluşturma ve Resmi Gri formata dönüştürme

blank

Halftone ve Halftone Görüntü Oluşturma Halftone kelimesi dilimize noktalı biçim şeklinde çevrilebilir. Halftone işlemi gri rengin farklı tonlarını kullanarak beyaz kağıt üzerine uygun bir şekilde siyah noktaların yerleştirilmesi şeklindedir. İnsan gözünün alçak geçiren uzaysal frekans özelliğinden dolayı noktalar kümesi birbirlerine çok yakın olduğunda bu noktalar insanlar tarafından görünmez hale gelir. …

Read More »

Visual Kriptografi -3

blank

Chen ve Wu’nun VSS Şeması Wu ve Chen 1998 yılında (2,2) lik bir VSS şeması önerdiler.Bu önerilen metot da 2 tane secret görüntü Döndürme (Rotation) teknikleri kullanılarak 2 tane Share görüntünün içerisine gömülebilirler yada şifrelenebilirler.Bu döndürme açıları 90,180,270 derecelerde olup Share ler diktörtgensel şekillerde olabilirler.    110 views last month

Read More »

Visual Kriptografi -2

blank

Visual Cryptography Bu çalışmanın amacı 2 tane Halftone Secret görüntüden 2 farklı anlamlı Share görüntüler elde etmek ve bunu gerçeklerken 2 tane Halftone Cover görüntüden yararlanmak.Bu çalışmada özetle hem Secret görüntü sayısını artıracaz önceki çalışmalardan farklı olarak hemde anlamlı görüntüler oluşturulacak aynı anda.  92 views last month

Read More »

Advanced Visual Secret Sharing -10

Visual Cryptography gibi bu çalışmaya benzer çalışmalar Secret görüntüleri şifrelerken Şekil -2.8 deki gibi anlamsız ve gürültülü Share görüntüler ortaya çıkarırlar. Bu şekildeki Sharelerin bu anlamsız görüntüleri kötü amaçlı kullanıcıların dikkatini çeker. Bu yüzden, son yıllarda yapılan çalışmalarda anlamlı shareler oluşturma üzerine odaklanıldı. Atenie tarafından önerilen Extended Visual Cryptography metodu …

Read More »

Advanced Visual Secret Sharing -8

 İKİNCİ SHARE GÖRÜNTÜSÜNÜN ÜRETİLMESİ Share ler için pattern seçme sürecinde üç share in patternleri belirlenirken elde edilen her bir genişletilmiş blok bir diğerinin oluşumunu etkilemektedir. Buda sharelerin genişletilmiş bloklarının birbirlerine bağımlı olduklarını göstermektedir. İlk Share için tek bir iterasyon sonucunda A ve A’ için 4 er tane pattern belirlendi. Bunlar …

Read More »

Advanced Visual Secret Sharing -7

Share ler için pattern belirleme sürecinin önemli bir noktasına gelinmiştir. Bu aşamada 0,1 koordinatı belirlenen A share inin bu koordinatın 90 derece saat yönünün tersine düşmüş hali ile A share inin daha ilk iterasyonda belirlenen patterni arasında bir hamming ağırlıklandırma yapılmalıdır. Öncellikle yukarıda 0,1 koordinatına denk düşen patternlerin 90 derece …

Read More »

Advanced Visual Secret Sharing -5

Şimdi A,A’ ve B share leri için örnek bir pattern seçme sürecinin adımları verilecektir. Bu adımlarda Pattern Seçme Kuralları -1 de değinilen OR, XOR ve AND yöntemleriyle Hamming ağırlıklandırılmalar kullanılarak patternlerin seçimi gerçekleştirilecektir. Burda önemli olan bir noktada şudur: Hamming ağırlıklandırılmalarla elde edilen kısıtlamalar ve bunun beraberinde getirmiş olduğu patternler …

Read More »

Advanced Visual Secret Sharing -4

5.2  İLK SHARE VE DÖNDÜRÜLMÜŞ SHARE İ ÜRETME İlk share için pattern seçme süreci çok önem arz etmektedir. Zira yanlış seçilecek bir pattern ikinci share in oluşumu sırasında birbirleriyle olan sınırlamalardan ötürü ikinci share için seçilebilecek uygun pattern kalmayabilir. Bunun için ilk share ve ondan meydana gelecek dönmüş share arasında …

Read More »

Advanced Visual Secret Sharing -3

 SECRET VE COVER GÖRÜNTÜLER KULLANILARAK SHARE GÖRÜNTÜLERİNİN ÜRETİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ulutaş tarafından önerilen metot da ilk Share görüntüsü birinci cover görüntünün pixel renk değerleri esas alınarak oluşturulmaktadır. Her aşamada elde edilen pixelin 90o saat yönünün tersine dönmüş halindeki konuma da dönmüş pattern yerleştirilecektir. Buda şu anlama gelir ki …

Read More »

Advanced Visual Secret Sharing -2

Merhaba Arkadaşlar bu yazım da bir önceki yazımda olduğu gibi Visual Secret Sharing alanında artan sayıda sır görüntüler için anlamlı pay görüntüler oluşturmayı devam edeceğim. Çalışma çok geniş olduğu için her ayrıntısına yazılarım da yer vermeye çalışacağım. Aşağıda önceki yazımın devamı vardır bu yazıyı okumadan önce lütfen http://mehmetsalihdeveci.net/2011/06/24/advanced-visual-secret-sharing-1/ bu yazıyı okuyun.  85 views …

Read More »