Visual Kriptografi Ulutaş ın Metodu -1

Merhaba,

Önerilen metot ilk defa 2009 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd.Dr. Mustafa Ulutaş tarafından önerilmiştir. Önerilen metot da temel amaç hem Sharelerin sayısını artırmak hem de oluşan shareleri anlamlı hale getirmekti. Önceden yapılan benzeri çalışmalarda Çoklu Secret görüntü kullanarak oluşturulan Görsel Secret sharing şemalarında her bir Share rastgele bir şekilde ve siyah,beyaz pixellerden oluşan gürültülü görüntülerdi. Benzeri çalışmaların belirtildiği gibi en büyük sıkıntısı Secret görüntüleri saklamak için kullanılan Share görüntülerin aşağıda gösterilen renkli ve ikili görüntülerde ki gibi Anlamsız görüntülerden oluşmasıydı.

 

Fakat Ulutaş tarafından önerilen metottaysa hem saklanması istenilen Secret görüntülerin sayısı artırılmıştır hem de secret görüntüleri taşıyan Share görüntüler aşağıdaki görüntü gibi anlamlı hale getirilmiştir.

 

Önerilen metotta 2 secret görüntü ve Share görüntülerin oluşması içinde 2 tane Cover görüntü kullanılmıştır. Metotta kural gereği kullanılacak olan Secret ve Cover görüntüler Eşit boylarda olup NxN lik kare şeklinde olmaları gerekmektedir. İki secret görüntü iki tane Cover görüntü üzerine önerilen metotla gömülmesi sonucu ortaya 3 tane 2Nx2N lik Share görüntüler ortaya çıkar. Bu share görüntülerin ilki ilk share olarak ikincisi ise ilk share in 90o dönmesi sonucu ortaya çıkan Share i ifade eder. Son Share ise ikinci Share olarak ifade edilmektedir.

 

İlk share ile ikinci share in pixelleri tam olarak birbiriyle örtüşmesi şartıyla asetat kağıdıyla üst üste getirilmesiyle ilk secret görüntü elde edilir. Aynı şekilde ikinci secret görüntünün elde edilmesi içinde 90o dönmüş Share ile ikinci share asetat kağıdına bastırılıp pixelleri birbirleriyle birebir örtüşecek şekilde üst üste getirilmesi lazımdır. Önerilen metotun ayrıntılarına geçmeden önce metotun uygulamasını resmeden bir çıktı aşağıda verilmiştir.

 

Yukarıda belirtildiği gibi Share 1 ile Share 2 üst üste getirildiği zaman Secret 1 görüntü elde edilecek ve ters Share ile Share 2 üst üste getirildiği zaman Secret 2 elde edilecektir. Aşağıda bunun gösterimi verilmiştir.

 

 

 

Yukarıdaki şekilden de görüldüğü gibi Shareler anlamlı görüntüler oldukları için güvensiz kanallarda iletimleri gerçekleştirildikleri zaman üstte gösterilen anlamsız görüntüler kadar dikkat çekmezler.

Ancak eğer shareler anlamsız görüntüler olmuş olsa ağ ortamında iletilirken kötü amaçlı hırsızların hemen dikkatini çeker ve bu görüntülere çeşitli saldırılar gerçekleştirilerek orijinal görüntü elde etmeye çalışırlar. Ancak anlamlı share ler bunlara nazaran daha güvenlidir çünkü anlamsız shareler kadar dikkat çekmezler.

 

C# ile yazılmış Bu projeme aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

https://drive.google.com/open?id=1QIP7vN2h9EpGTdQ0X7zBR2hycz1–tum

 

About Mehmet Salih Deveci

I am Founder of SysDBASoft IT and IT Tutorial and Certified Expert about Oracle & SQL Server database, Goldengate, Exadata Machine, Oracle Database Appliance administrator with 10+years experience.I have OCA, OCP, OCE RAC Expert Certificates I have worked 100+ Banking, Insurance, Finance, Telco and etc. clients as a Consultant, Insource or Outsource.I have done 200+ Operations in this clients such as Exadata Installation & PoC & Migration & Upgrade, Oracle & SQL Server Database Upgrade, Oracle RAC Installation, SQL Server AlwaysOn Installation, Database Migration, Disaster Recovery, Backup Restore, Performance Tuning, Periodic Healthchecks.I have done 2000+ Table replication with Goldengate or SQL Server Replication tool for DWH Databases in many clients.If you need Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS Consultancy and Training you can send my email adress [email protected].-                                                                                                                                                                                                                                                 -Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS ve linux Danışmanlık ve Eğitim için  [email protected] a mail atabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *