Visual Kriptografi Ulutaş ın Metodu -2

Merhaba,

 

Önerilen metotta shareler oluşturulurken ilk share Wu ve Chen in algoritmasından farklı olarak tamamen random bir şekilde üretilirler. Oluşturulan Share görüntülerin pixel değerleri kullanılan cover görüntülerin pixel değerlerine göre oluşacak pattern kümesi içerisinden seçilir. Çalışmada kullanılan patternler 4 alt pixelden oluşmuş olup bu 4 alt pixel cover görüntüdeki tek bir pixeli temsil etmektedir.Yani cover görüntüdeki tek bir pixel Share görüntüde kullanılan her bir patterne denk düşer ki bu patternle 4 alt pixelden oluşmaktadırlar.

 

 

Kullanılan Cover ve Secret görüntüler Halftone görüntüler olmaları gerekmektedir.Bu nedenle pixeller sadece 0 ve 255 değerlerinden oluşmaktadır yani pixeller ya siyah renktedir yada beyaz renktedir. Secret ve cover görüntülerde oluşan her bir siyah pixel için Share görüntülerde oluşan pattern kümesi içerisinde 3 siyah ve 1 beyaz pixel bulunur. Bu 3 siyah bir beyaz pixel insan bazlı görme sistemlerinde siyah olarak algılanır. Matematiksel kurallardan bilindiği gibi bu şekildeki bir pattern 4 farklı şekilde temsil edilebilir. Aşağıda her bir Siyah pixel için Share görüntülerde kullanılması gereken 4 farklı pattern kümesi verilmiştir. Bu patternlerden hangisinin seçilmesi gerektiği aşağıda seçme sürecinde belirtilecektir.

 

Secret ve Cover görüntülerde kullanılan beyaz pixeller için ise Shareler de kullanılan patternlerin her biri 2 siyah ve 2 beyaz pixel barındırmaktadırlar. Bu 2 siyah ve 2 beyaz pixeller insan bazlı görme sistemlerinde beyaz olarak algılanır. Matematiksel olarak bu 2 siyah ve beyaz pixelin 6 farklı kombinasyonu elde edilir. Aşağıda verilen görüntüde Cover görüntülerde ki her bir beyaz pixel için Sharede buna karşılık gelen tek bir pattern için oluşan pattern kümesi verilmiştir. Bu patternlerden hangisinin seçilmesi gerektiği pattern seçme sürecinde belirtilecektir.

İki share görüntü üst üste getirildiği zaman birbiriyle bire bir örtüşen patternlerin alt pixellerinin tamamı siyah ise bu pattern Secret görüntüyü tekrar elde ederken siyah pixel olarak kabul edilir. Üst üste getirilen 4 alt pixelden birisi bile beyaz renge sahip ise bu pattern elde edilecek Secret görüntü üzerinde ilişkili pixel üzerinde beyaz renk şeklinde değerlendirilecektir.

 

Secret ve Cover görüntülerin büyüklükleri NxN olduğu zaman elde edilecek Sharelerin boyutları 2Nx2N olacaktır. Halbuki Shamir’in Visual Secret Sharing metotun da aynı büyüklük için elde edilen sharelerin büyüklükleri 2Nx4N şeklindedir. Bu özellik Ulutaş tarafından önerilen metotun benzeri çalışmalardan üstünlüğünü belirtir.

Bu yönüyle de Ulutaş ın metotu saklama kapasitesi ve bant genişliği gereksiniminden dolayı benzeri çalışmalardan üstündür. Ulutaş tarafından önerilen metot da girdi olarak kullanılan görüntüler NxN boyutunda olup halftone görüntülerdir. Aşağıda bir görüntünün NxN lik kare biçimine dönüştürülmesi işlemi ve NxN lik bir görüntünün Halftone biçimine dönüştürülmesi detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

 

Görüntünün NxN Biçiminde Boyutlandırılması

Genel olarak her bir resmin yüksekliği ve genişliği vardır. Resimler adlandırılırken örneğin 20 ye 30 luk bir resim dendiği zaman resmin yüksekliği 20 ve genişliği 30 olmaktadır. Buda bilgisayar biliminde modellendiği zaman 20×30 luk bir matris demektir. Yani yüksekliği 20 ve genişliği 30 olan bir resim modellenirken 20×30 luk bir matrisle temsil edilir. Matrisin her bir elemanı orijinal resimde bir pixeli temsil eder.

 

Resimlerin atom u niteliğindeki en küçük parçaları olan pixeller de görüntünün formatına göre genel anlamda 3 veya 4 renk bilgisi tutulmaktadır. En çok bilinen resim formatları olan Bmp ve Jpeg sırasıyla bir pixeli 3 ve 4 renk bilgisine bölmüşlerdir. Her ikisinde kullanılan 3 renk bilgisi Kırmızı (Red),Yeşil (Green) ve Mavi (Blue) olmaktadır.Jpeg formatında buna ek olarak bir de Alfa denilen rengin parlaklık değeri tutulmaktadır.

Resimler boyutlandırılırken belirli bir orana göre ölçeklendirilirken aynı zamanda belli bir değere göre de yeni bir boyuta sahip olabilmektedir. Örneğin yukarıda belirtilen 20×30 luk bir resmi 10×15 lik bir resime boyutlandırılırken iki komşu pixelin renk değerlerinin ortalaması yeni resimde tek bir pixele verilecektir.

Aynı şekilde belirli bir orana göre ölçeklendirilirken de bu pixellerin ortalama değerleriyle belirtilen yüzde değeri çarpılarak elde edilmektedir.

 

Resimlerin belirli bir oranla ölçeklendirilmesi ve belli bir değere göre boyutlandırılması yukarıda belirtilmiştir.Şimdi de belli bir boyuttaki resmi kullanıcı tarafından belirlenen büyüklüğe dönüştürülmüş şekli verilmiştir.

 

C# ile yazılmış Bu projeme aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

https://drive.google.com/open?id=1QIP7vN2h9EpGTdQ0X7zBR2hycz1–tum

 

 

About Mehmet Salih Deveci

I am Founder of SysDBASoft IT and IT Tutorial and Certified Expert about Oracle & SQL Server database, Goldengate, Exadata Machine, Oracle Database Appliance administrator with 10+years experience.I have OCA, OCP, OCE RAC Expert Certificates I have worked 100+ Banking, Insurance, Finance, Telco and etc. clients as a Consultant, Insource or Outsource.I have done 200+ Operations in this clients such as Exadata Installation & PoC & Migration & Upgrade, Oracle & SQL Server Database Upgrade, Oracle RAC Installation, SQL Server AlwaysOn Installation, Database Migration, Disaster Recovery, Backup Restore, Performance Tuning, Periodic Healthchecks.I have done 2000+ Table replication with Goldengate or SQL Server Replication tool for DWH Databases in many clients.If you need Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS Consultancy and Training you can send my email adress [email protected].-                                                                                                                                                                                                                                                 -Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS ve linux Danışmanlık ve Eğitim için  [email protected] a mail atabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *