Visual Kriptografi Ulutaş ın Metodu -4

İlk Share in Üretilmesi

İlk share için pattern seçme süreci çok önem arz etmektedir.Zira yanlış seçilecek bir pattern ikinci share in oluşumu sırasında birbirleriyle olan sınırlamalardan ötürü ikinci share için seçilebilecek uygun pattern kalmayabilir.Bunun için ilk share ve ondan meydana gelecek dönmüş share arasında belirli sınırlamalar vardır.Bu sınırlamalar her iki share in ilişkili genişletilmiş blokları arasında ki hamming ağırlık değerlerine göre seçilmesi şeklindedir.

 

Hamming ağırlık derecesi ise Secret görüntülerin ilgili pozisyondaki pixel parlaklık değerlerine göre farklılık arz etmektedir. Pixel parlaklık değerlerine göre hamming ağırlık dereceleri ve buna bağlı olarak uygun pattern seçme için gerekli kurallar kümesi aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.Bu kurallar kümesi Yrd. Dr. Mustafa Ulutaş tarafından yapılan testler ve denemeler sonucunda elde edilmiştir.

Kurallar kümesi anlatılırken Secret görüntüler Sırasıyla P1 ve P2 şeklinde temsil edilirken Cover görüntülerde sırasıyla C1 ve C2 şeklinde temsil edilir. İlk share a ile ifade edilirken dönmüş share ise a’ ile ifade edilecektir.

  1. Eğer P1 ve P2 nin pixel parlaklık değerleri siyah olduğunda C2 nin ilgili pixeli siyah ise bu durumda H(OR(a,a’)) değeri 3 e eşit veya 3 ten küçük olan patternler a ve a’ nün ilgili genişletilmiş blokları için uygun patternlerdir.
  2. Eğer P1 ve P2 nin pixel parlaklık değerleri siyah olduğunda C2 nin ilgili pixeli beyaz ise bu durumda H(OR(a,a’)) değeri 2 ye eşit veya 2 den küçük olan patternler a ve a’ nün ilgili genişletilmiş blokları için uygun patternlerdir.
  3. Eğer P1 ve P2 nin pixel parlaklık değerleri beyaz olduğunda C2 nin ilgili pixeli siyah ise bu durumda H(AND(a,a’)) değeri 1 e eşit veya 1 ten büyük olan patternler a ve a’ nün ilgili genişletilmiş blokları için uygun patternlerdir.
  4. Eğer P1 ve P2 nin pixel parlaklık değerleri beyaz olduğunda C2 nin ilgili pixeli beyaz ise bu durumda elde kalan patternler a ve a’ nün ilgili genişletilmiş blokları için uygun patternlerdir.
  5. Eğer P1 in pixel değeri beyaz ve P2 in pixel değeri siyah ise bu durumda H(XOR(a,a’)) değeri 1 den büyük olan patternler a ve a’ nün ilgili genişletilmiş blokları için uygun patternlerdir.
  6. Eğer P1 in pixel değeri siyah ve P2 in pixel değeri beyaz ise bu durumda H(XOR(a,a’)) değeri 1 den büyük olan patternler a ve a’ nün ilgili genişletilmiş blokları için uygun patternlerdir.
  7. Yukarıda ki koşulları sağlamayan durumlar için ise pattern kümesi içerisinden herhangi bir tane rastgele olarak alınacaktır.

 

Siyah renk için gerekli 4 tane pattern ve beyaz renk için 6 tane pattern kümelerinin hamming ağırlıklandırma sonucu aldıkları değerler tablo şeklinde aşağıdaki şekillerde verilmiştir. Bu tablolar OR,XOR ve AND lenmiş hamming ağırlık değerlerini ifade etmektedir.

 

Orlama

AND leme

Yukarıdaki 3 tablo Yrd.Dr Mustafa Ulutaş tarafından test ve denemelerin sonucunda oluşturulmuştur.

 

Aynı şekilde yukarıdaki hamming ağırlıklandırma kriterlerine göre Secret ve Cover pixellerinin renk değerlerine bağlı olarak her durum için birden fazla pattern vardır. Her durum için ortaya çıkan aday patternler aşağıda verilen 3 tabloyla gösterilmiştir .Bu tabloların verilmesinin nedeni ise tüm olası durumlar için bile mutlaka en azından bir pattern olabileceğidir.

 

 

Şimdi A,A’ ve B share leri için örnek bir pattern seçme sürecinin adımları verilecektir. Bu adımlarda yukarıda değinilen OR,XOR ve AND yöntemleriyle Hamming ağırlıklandırılmalar kullanılarak patternlerin seçimi gerçekleştirilecektir. Burda önemli olan bir noktada şudur: Hammin ağırlıklandırılmalarla elde edilen kısıtlamalar ve bunun beraberinde getirmiş olduğu patternler arasındaki eliminelerin sonucu bir genişletilmiş blok için birden fazla pattern adayı olabilir.

 

C# ile yazılmış Bu projeme aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

https://drive.google.com/open?id=1QIP7vN2h9EpGTdQ0X7zBR2hycz1–tum

 

 

About Mehmet Salih Deveci

I am Founder of SysDBASoft IT and IT Tutorial and Certified Expert about Oracle & SQL Server database, Goldengate, Exadata Machine, Oracle Database Appliance administrator with 10+years experience.I have OCA, OCP, OCE RAC Expert Certificates I have worked 100+ Banking, Insurance, Finance, Telco and etc. clients as a Consultant, Insource or Outsource.I have done 200+ Operations in this clients such as Exadata Installation & PoC & Migration & Upgrade, Oracle & SQL Server Database Upgrade, Oracle RAC Installation, SQL Server AlwaysOn Installation, Database Migration, Disaster Recovery, Backup Restore, Performance Tuning, Periodic Healthchecks.I have done 2000+ Table replication with Goldengate or SQL Server Replication tool for DWH Databases in many clients.If you need Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS Consultancy and Training you can send my email adress [email protected].-                                                                                                                                                                                                                                                 -Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS ve linux Danışmanlık ve Eğitim için  [email protected] a mail atabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *