Görüntü İşleme ile Plaka Tanıma

Merhaba,

Bu projedeki amaç, giriş olarak verilen bir görüntüde plaka bölgesini bulan ve yerini gösteren bir program yazmaktır.

 

1. Giriş olarak verilen görüntü öncelikle gri seviye dönüştürüldü. Görüntüyü gri seviyeye indirmek, görüntüyü daha sonra işleyecek algoritmaların işini kolaylaştırmak için uygulanabilen bir yöntemdir.

 

2. Gri seviyeye dönüştürülen görüntü üzerinde 3×3’lük iki adet Sobel maskı kullanıldı. Bunlardan birisi yatay kenarları bulmak için kullanılırken diğeri dikey kenarları bulmak için uygulandı. Böylece görüntü içerisinde yoğunluk değişiminin ani olduğu yerlerin belirlenmesi sağlandı. Bu maskların sonucunda gradient değerleri hesaplandı ve değerler normalize yapılarak kenar bilgileri olan görüntü elde edildi.

-101
-202
-101
Yatay Sobel Maskı
121
000
-1-2-1
Dikey Sobel Maskı

 

3. Kenar bilgileri elde edilen görüntüde, plaka yerinin belirlenmesi için farklı boyutlarda fakat en/boy oranı sabit olan dikdörtgen masklar gezdirilerek Hough Transform uygulandı.

Bir boyuta ait dikdörtgen gezdirildikten sonra en fazla değeri olan konum bilgisi belirlendi. Aynı işlem tüm boyutlar için yapıldıktan sonra, farklı boyutlar için belirlenen maksimum değerler normalize edilerek karşılaştırıldı ve bunlar arasındaki en maksimum değere sahip olan boyut ve konum belirlenerek plaka yeri bulunmuş oldu. Belirli boyutlara ait plaka yerleri resim üzerinde farklı renklerde gösterildi.

 

4. Farklı boyutlar için uygulanan Hough Transform uzayı ekranda gösterilerek yoğunluk değeri fazla olan konumda plakanın yer aldığı gösterildi.

 

About Mehmet Salih Deveci

I am Founder of SysDBASoft IT and IT Tutorial and Certified Expert about Oracle & SQL Server database, Goldengate, Exadata Machine, Oracle Database Appliance administrator with 10+years experience.I have OCA, OCP, OCE RAC Expert Certificates I have worked 100+ Banking, Insurance, Finance, Telco and etc. clients as a Consultant, Insource or Outsource.I have done 200+ Operations in this clients such as Exadata Installation & PoC & Migration & Upgrade, Oracle & SQL Server Database Upgrade, Oracle RAC Installation, SQL Server AlwaysOn Installation, Database Migration, Disaster Recovery, Backup Restore, Performance Tuning, Periodic Healthchecks.I have done 2000+ Table replication with Goldengate or SQL Server Replication tool for DWH Databases in many clients.If you need Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS Consultancy and Training you can send my email adress [email protected].-                                                                                                                                                                                                                                                 -Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS ve linux Danışmanlık ve Eğitim için  [email protected] a mail atabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *