C Programlamaya Dili -11

Merhaba arkadaşlar bu makalemde de örnek kod incelemeye devam edeceğiz.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void main(void)
{
float sayi1 = 0;
float sayi2 = 0;
double sonuc = 0;
char islem = ' ';

printf("\n Basit Hesap Makinasi...");
printf("\n =======================");

printf("\n 1. sayi : ");
scanf("%f",&sayi1);

printf("\n 2. sayi : ");
scanf("%f",&sayi2);

printf("\n Yapilacak islem ( + - / * % ) : ");
scanf("%c",&islem);

switch( islem )
{
case '+': sonuc = sayi1 + sayi2; break;
case '-': sonuc = sayi1 - sayi2; break;
case '*': sonuc = sayi1 * sayi2; break;
case '/':
{
if( sayi2 > 0)
sonuc = sayi1/sayi2;
else
printf("\n HATA : Sifira bolunme hatasi");
} ; break;
default: printf("\n Gecerli bir islem belirtmediniz.");
}

printf("\n\n %.2f %c %.2f = %.3f",sayi1,islem,sayi2,sonuc);

}   

Örneğimizin kodları yukarıdaki gibidir. Bu basit bir hesap makinesi programıdır. Adım adım kodu inceleyecek olursak;

Değişkenlerimizi tanımlıyoruz ve üzerinde işlem yapılacak olan iki sayıyı kullanıcının girmesi istiyoruz. Kullanıcının girmiş olduğu değerleri scanf fonksiyonu ile alıp değişkenlere atıyoruz.

Sonra kullanıcıdan yapmak istediği matematiksel işlemi alıp İslem değişkenine atıyoruz.

 

 

Bu noktadan sonra switch case yapısı devreye girerek, kullanıcının hangi işlemi yapmak istediğini tespit edip uyguluyoruz.

Kontrol edeceğimiz değişken İslem değişkeni olduğu için o değişkeni switch ifadesinin içine yazıyoruz.

 

 

 

Sonra girilen işlem türünün olacağı ihtimallere karşı case bloklarımızı oluşturuyoruz.

Burada dikkat etmemiz gerek nokta bölme işlemini yaptığımız case blogudur. Bölme işleminin yapılabilmesi için bölenin sıfırdan farklı bir sayı olması gerekir. Bu yüzden bu blokta da bölen değerin yani sayi2 değerini kontrol ediyoruz. Eğer sayı2 değeri sıfırdan büyük ise bölme işlemi sıkıntı olmadan gerçekleştirilir. Ama bu değer sıfırdan küçük ise bölme işlemi yapılamaz ve ekrana sıfıra bölünme hatası yazısı basılır.

 

 

case blokarımızın sonuna kullanıcının hatalı bir işlem türü girmesine karşılık default blogunu oluşturuyoruz ve eğer derleyici bu bloga düşerse ekrana geçerli bir işlem belirtmediniz yazısını basılır.

Son olarak kullanıcının girmiş olduğu sayılar ve yapmak istediği işlem ile birlikte sonucu ekrana basarıyoruz.

 

 

Bir makalemizin daha sonuna geldik, esenle kalın..

 

 

About Kübra Hebeş

Bilgisayar Mühendisi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *