OSI NEDİR VE TCP/IP ile OSI ARASINDAKİ FARKLAR

OSI (OPEN SYSTEMS INTERCONNECTİON) NEDİR?
Bilgisayar ağları oluşturulurken kullanılan donanımsal ve yazılımsal çözümleri düzenleyen bir protokoldur. Bu protokol, ağ farkındalığına sahip cihazlarda çalışan uygulamaların birbirleriyle nasıl iletişim kuracakları tanımlanır.
TCP/IP ile OSI ARASINDAKİ FARKLAR NEDİR?
Öncelikle TCP/IP  haberleşme görevini karmaşık bir iş olarak niteleyerek daha basit alt görevlere böler.Her bir alt görev diğer alt görevler için belirli servisler sunar ve diğer alt görevin servislerini kullanır. OSI protokolu de aynı kavramı kullanır ,ancak OSI protokolu her bir katmandaki protokollerin özellikleri ve birbiri ile ilişkileri kesin bir dille tanımlanmıştır. Bu özellik OSI protokolu ile çalışmayı daha verimli kılar.OSI protokolu uygulama , sunum ve oturum katmanlarına karşılık TCP/IP protokolu sadece uygulama katmanı tanımlıdır.OSI protokolu veri link ve fiziksel katmanlarına karşılık TCP/IP protokolu sadece ağ arabirim katmanı tanımlıdır.TCP/IP protokolu daha az katmana sahip olduğu için daha anlaşılır  bir protokoldur.TCP/IP protokolu UDP kullanıldığı zaman iletim katmanında güveninirlik kontrolü yapılmaz. Buna karşılık OSI protokolu bu işlem daima gercekleşir.

 950 views last month,  2 views today

About tayfun inam

Computer Engineer -Oracle Database Administrator

Leave a Reply

IT Tutorial