DNS

DNS (DOMAİN NAME SYSTEM) NEDİR?

DNS türkçe karşılığı alan isimlendirme sistemidir.DNS 256 karaktere kadar büyüyebilen host isimlerini  IP ye çevirmek için kullanılan bir sistemdir. Host ismi, tümüyle tanımlanmış isim (full qualifed  name ) olarak da bilinir ve hem bilgisayarın ismini hemde bilgisayarın bulunduğu internet domainini gösterir. Örneğin [email protected] ismi. Bu isimde “inam.com.tr” ifadesi internet domaini, “tayfun” ifadesi ise bu domaindeki tek bir makineyi belirtir.DNS verilen makina adını IP adresine çözerek mkinaların internet üzerinde host isimleri ile haberleşmelerine olanak tanır.

DNS AMACI NEDİR?

DNS  kolay anlaşılabilir ve kullanılabilir makine ve alan isimleri ile IP adresleri arasında çift dönüşümü sağlar. IP  adreslerinin gündelik hayatta kullanımı ve hatırlanması pek  pratik olmadığı için domin isimlendirme sistemi kullanılır.Ana amacı ağ üzerinden gelen alan adı veya IP numarası ile ilgili sorgulamalara yanıt vermektir.Bu amaç için çok yaygın olarak (BERKELEY INTERNET NAME DOMAİN)  BIND  yazılımı kullanılmaktadır.Sizi bir siteye erişmek istediğinizde DNS sayesinde hangi site nerede , hangi IP hangi bilgisayara ait olduğunu belirlenir ve istediğiniz yere erişebilirsiniz.

DNS YAPISI NEDİR?

DNS sistemi isim sunucularını ve çözümleyicilerinden oluşur. İsim sunucuları olarak düzenlenen bilgisayar host isimlerine gelen IP adresi bilgilerini tutar. Çözümleyiciler ise DNS istemcileridir. DNS istemcileride DNS sunucu yada sunucuların adreslerini bulunur.Bir DNS istemci bir bilgisayarın ismine karşılık IP adresini bulmak istediği zaman isim sunucuya başvurur. İsim sunucu , yani DNS sunucu  d eğer kendi veritabanında öyle bir isim varsa, bu isme karşılık IP adresini istemciye gönderir.DNS veritabanıuna kayıtların elle, tek tek girilmesi gerekir.Internet adresleri ilkönce ülkelere göre ayrılır.Adreslerin sonundaki tr, de , uk gibi ifadeler adresin bulunduğu ülkeyi gösterir.Örneğin tr Türkiye’yi, de Almanya ‘yı , uk İngiltereyi gösterir. ABD adresleri için bir ülke takası kullanılmaz çünkü DNS ve benzeri uygulamaları yaratan ülke ABD’dir.Internet adresleri ülkelere ayırdıktan sonra  com,edu,goy gibi daha alt bölümlere ayrılır. Bu ifadeler DNS’de üst düzey (top-level) dominlere karşılık gelir. Üst düzey dominler madde madde sıralıyorum.
COM: Ticari kuruluşlerı gösterir.
EDU: Eğitim kurumlarını gösterir.
ORG: Ticari olmayan hükümete de bağlı bulunmayan kurumları gösterir.
NET: Internet omurgası işlevini üstlenen ağları gösterir.
GOV: Hükümete bağlı kurumları gösterir.
Mil: ASkeri kurumları gösterir.
NUM: Telefon numaralarını bulabileceğimiz yerleri gösterir.
ARPA : Ters DNS sorgulaması yapabilece yerleri gösterir.

DNS SUNUCU ÇEŞİTLERİ HANGİLERİDİR?

Çalışmalarına göre DNS sunucuları üçe ayrılır.
Birincil isim sunucu( Primary name server): Bölgesiyle ilgili bilgileri kendisinde bulunan bölgeden (zone file )elde eder.Bu dosyaya bilgiler tek tek el ile girilir.
İkinci isim sunucu(Secondary name server): Bölgesiyle ilgili bilgileri bağlı olduğu bir DNS server’dan alır.
Yalnızca-Kaşeleyen isim sunucu (Caching-Only name server):Kendi bölge bilgilerinin tutulduğu bir dosya bulmaz. Bağlı bulunduğu sunucuya sorarak topladığı bilgileri hem istemcilere ulaştırır, hemde kaşesine koyar.

About tayfun inam

Computer Engineer -PostgreSql-Oracle Database Administrator I am about Oracle & SQL Server database, Goldengate, Exadata Machine, Oracle Database Appliance administrator with 8+years experience.I have OCA,PostgreSql senior Certificates I have worked 50+ Banking, Insurance, Finance, Telco and etc. clients as a Consultant, Insource or Outsource.I have done 200+ Operations in this clients such as Exadata Installation & PoC & Migration & Upgrade, Oracle & SQL Server Database Upgrade, Oracle RAC Installation, SQL Server AlwaysOn Installation, Database Migration, Disaster Recovery, Backup Restore, Performance Tuning, Periodic Healthchecks.I have done 2000+ Table replication with Goldengate or SQL Server Replication tool for DWH Databases in many clients.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *