ORACLE SQL Dersleri – Update

Merhabalar SQL yazılarına devam ediyoruz, bir önceki yazımızda INSERT ifadelerini işlemiştik bu yazımızda da UPDATE ve DELETE ifadelerine bakacağız.

Bir önceki yazımızı okumadıysanız buradan okumanızı tavsiye ederiz,

 

 

UPDATE :

UPDATE sözcüğünü tablomuzda veri veya verilerimizi yeni bir veriyle değiştirmek için kullanırız. Örnek yazım kuralı şu şekilde ,

UPDATE tablo_ismi
SET kolon1=değer1, kolon2=değer2, ...
WHERE condition;
  • Eğer update işlemi yaparken where koşulu koyulmazsa bütün tablo için güncelleme yapar bu da istemediğimiz bir durumdur.

Bir örnek üzerinden ilerleyelim,

select * from employees where salary>15000;

salary alanı 15000’den büyük sonuçları listeledik ve 3 tane olduğunu gördük . Şimdi employee_id değeri 102 olan kaydımızın salary değerini 20000 ile değiştirelim.

update hr.employees set salary=20000 where employee_id=102;

Görüldüğü gibi employee_id’si 102 olan kaydımızın yeni salary değeri 20000 olmuş durumda.

Bir örnek’te birden fazla değer için güncelleme yapalım,

update hr.employees set salary=30000, first_name='Kemal' where employee_id=102;

102 id numaralı kaydın (Lex) first_name değerini Kemal ve salary değerini 30000 yaptı.

Deleting Data:

DELETE ifadesi, tablonuzdaki verileri silmek için kullanılır. DELETE sorguları, UPDATE sorgularına benzer şekilde yazılır.

Örnek yazım şekli şu şekildedir,

DELETE FROM table_name
WHERE condition; 

Bir örnek yapalım, yukarıda HR.JOBS tablomuzda J_DEV id nolu kaydın olduğunu biliyoruz. Bu kaydı silelim ve ardından sorgulamaya çalışalım.

delete from hr.jobs where job_id='J_DEV'

 

Eğer tabloyu kökten yok etmek istiyorsanız,

drop table hr.jobs;

yazmanız yeterli 🙂

 

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere, hoşçakalın..

 91 views last month,  1 views today

Deniz Parlak

I am a technical author on IT Tutorial. I am working on Oracle and Mysql databases, I also work on Datawarehouse and Big Data.If you need help, please contact deniz.parlak@yahoo.com.

Leave a Reply