ORACLE SQL Dersleri – INSERT DATA

Merhaba Oracle SQL derslerine devam ediyoruz, bir önceki yazımızda JOIN konusuna bakmıştık bu yazımızda ve devamında artık DML konularına bakacağız. Bu yazımıza geçmeden önce bir önceki yazıya buradan ulaşabilirsiniz,

 

Inserting Data

 

Veritabanı, tabloların içindeki verileri satırlar halinde, birbiri ardına depolar. INSERT INTO sözcüğü, veritabanındaki bir tabloya yeni veri satırları eklemek için kullanılır.

Yazım kuralı şu şekildedir,

INSERT INTO table_name
VALUES (value1, value2, value3,...);

 

Aşağıdaki örnekte JOBS tablosuna bir önceden olmayan bir kayıt ekledik ve daha sonra kontrol ettik.

select * from hr.jobs;

insert into hr.jobs values('crm_mng', 'CRM MANAGER', 17000,25000);

select * from hr.jobs where job_title='CRM MANAGER';

 

İstersek tüm kolonlara değer girmeden istediğimiz kolona da kayıt ekleyebiliriz(Ancak kolonlar için boş geçilemez kuralı tanımlanmadıysa).

Bu durumda yazım kuralı şu şekilde oluyor,

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...,columnN) 
VALUES (value1, value2, value3,...valueN);

 

select * from hr.jobs where job_title='Java Developer';
insert into hr.jobs (job_id,job_title) values('J_DEV','Java Developer');
select * from hr.jobs where job_title='Java Developer';

 

 

INSERT işleminin genel mantığı bu şekilde detaylı örneklerini paylaşacağımız uygulama-2 yazımızdan görebilirsiniz.

Görüşmek üzere..

 

 

 

Deniz Parlak

Hi, I'm a Computer Engineering student in Dumlupınar University.I will graduate next year. I did an internship TurkNet Telecominication Company in 2018 June- 2018 September. I had experience Linux/Unix system, SQL Server Management , SSRS, Mysql Database Management,Troubleshooting performance issues in Linux. I also interested Oracle database and technologies. I want to work as Oracle DBA after my University. I am practicing Unix, Exadata, Orace Cloud, Oracle RAC, Dataguard, EBS, Oracle BI and etc and i hope the articles will be helpful. Any questions, or support please write email deniz.parlak@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *