ORACLE SQL Dersleri – Creating a Table

Merhaba SQL Yazılarına devam ediyoruz, bu yazıda tablo oluşturma işlemlerine bakacağız. Bir önceki yazımızda tablodaki verileri güncellemeyi ve silmeyi görmüştük bu yazıya geçmeden önce bir önceki yazımızı okumanızı tavsiye ederiz,

 

CREATE TABLE ifadesinin temel kullanımı aşağıdaki gibidir :

CREATE TABLE table_name
(
column_name1 data_type(size),
column_name2 data_type(size),
column_name3 data_type(size),
....
columnN data_type(size)
);

Örnek ile pekiştirelim,

CREATE TABLE Users
(
UserID int,
FirstName varchar(100), 
LastName varchar(100),
City varchar(100)
); 

 

Görüldüğü gibi, tablo SYSTEM şeması altında oluşmuş durumda.

 

SQL Constraints:

SQL kısıtlamaları, tablo verilerinde kuralları belirtmek için kullanılır.

PRIMARY KEY :

PRIMARY KEY bir tabloda bensersiz kayıtlar yaratmak için kullanılan bir sözcüktür. Aynı kayıtları birbirinden ayırt etmek, tekrarlı verilerin oluşmasını engellemek için oluşturulur.

CREATE TABLE Users
(
UserID int,
FirstName varchar(100),
LastName varchar(100),
City varchar(100),
 PRIMARY KEY(UserID)
); 

 

NOT NULL :

Bir sütunun NULL değeri içeremediğini gösterir.

 

UNIQUE –

Bir sütuna yinelenen bir değer eklenmesine izin vermmemek için kullanılır.

 

CHECK –

Girilen değerin tanımlanan veri tipi için uygun olup olmadığını belirler.

 

AUTO INCREMENT –

AUTO INCREMENT, tabloya yeni bir kayıt eklendiğinde benzersiz bir sayı oluşturulmasına izin verir. Genellikle, primary key alanına,  her yeni kayıt eklendiğinde otomatik olarak yeni bir sayı (benzersiz ve sıradaki sayı) oluşturulmasını sağlar.

Varsayılan olarak, AUTO_INCREMENT için başlangıç değeri 1’dir ve her yeni kayıt için 1 artmaktadır.

 

Hepsinin örnek kullanımlarına bir bakalım ,

CREATE TABLE Users (
id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
username varchar(40) NOT NULL,
password varchar(10) NOT NULL,
PRIMARY KEY(id)
);

Bu yazılık bu kadar, bir sonraki yazıda görüşmek üzere..

Deniz Parlak

Hi, I'm a Computer Engineering student in Dumlupınar University.I will graduate next year. I did an internship TurkNet Telecominication Company in 2018 June- 2018 September. I had experience Linux/Unix system, SQL Server Management , SSRS, Mysql Database Management,Troubleshooting performance issues in Linux. I also interested Oracle database and technologies. I want to work as Oracle DBA after my University. I am practicing Unix, Exadata, Orace Cloud, Oracle RAC, Dataguard, EBS, Oracle BI and etc and i hope the articles will be helpful. Any questions, or support please write email deniz.parlak@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *