Advanced Visual Secret Sharing -7

Share ler için pattern belirleme sürecinin önemli bir noktasına gelinmiştir. Bu aşamada 0,1 koordinatı belirlenen A share inin bu koordinatın 90 derece saat yönünün tersine düşmüş hali ile A share inin daha ilk iterasyonda belirlenen patterni arasında bir hamming ağırlıklandırma yapılmalıdır.

Öncellikle yukarıda 0,1 koordinatına denk düşen patternlerin 90 derece döndürülmüş halleriyle A share inin 0,0 koordinatındaki önceden belirlenen patterni arasında hamming ağırlıklandırma yapılacaktır. Buradan çıkan adaylar 1 den fazla ise rastgele bir seçim yapılır ve hem 0,1 lik A share inin genişletilmiş bloğu belirlenir hem de A’ share inin buna iz düşen 0,0 daki genişletilmiş bloğu belirlenir.

Hamming ağırlıklandırma derecesi elde etmek için Secret ve Cover görüntülerin ilgili pixellerine bakılır. Buna göre ilk ve ikinci Secret ın 0,0 daki pixel değeri beyaz ve ikinci cover görüntünün de 0,0 daki pixel değeri beyazdır. Bu özellikler için Pattern Seçme Kuralları -1 deki kurallara baktığımız zaman 4.maddeye denk düşmektedir.

Pattern Seçme Kuralları -1 deki kuralların 4.maddesine göre Secretların ilgili koordinatları beyaz ve ikinci Cover görüntünün de ilgili pixeli beyaz ise bu durumda herhangi bir XOR,OR veya AND leme yöntemi yapılmaksızın ilgili genişletilmiş bloğa uygun pattern yerleştirilir.

 

Buna göre A share inin 0,1 koordinatı için belirlenen adaylar arasından rastgele biçimde 6 patterni seçilir buna karşılık düşen A’ share inin 0,0 daki genişletilmiş bloğuna da 6 patterninin 90 derece dönmüş şekli yerleştirilir. Aşağıda Şekil -5.19 da A share inin 0,1 koordinatında ki ve A’ share inin 0,0 koordinatında ki genişletilmiş blokları gösterilmiştir.

Şekil -5.19: İlk iterasyon sonucu elde edilen patternler

 

Böylece A ve A’ share lerinin ilk iterasyon için 4 tane genişletilmiş blokları Secret ve Cover görüntülerin pixel değerleri esas alınarak Pattern Seçme Kuralları -1 deki kurallara göre belirlenmiştir.

Burada önemli bir husus vardır oda şudur: her bir iterasyonda belirlenen patternler birbirleriyle aralarında ilişkili oldukları için eğer herhangi bir aşamada tıkanıklık meydana gelirse yani o noktadaki genişletilmiş blok için herhangi bir pattern bulunamazsa bu defa önceki noktalara dönülür.

Önceki noktalarda aday olan diğer patternler o noktaya yerleştirilerek devam edilir. Böylece tıkanıklıklar önlenmiş olur. Burada bilgisayar bilimlerinde recursive diye bilinen fonksiyonların özel bir hali olan back tracking mantığı kullanılmıştır. İterasyonlar içerisinde ilerleme kaydedilemeyip tıkanıklık yaşandığı durumda bir önceki durumlar değiştirilir ve böylece tıkanıklık giderilir. Şekil -5.20 de A ve A’ share lerinin ilk iterasyon sonrasında ki görünümleri verilmektedir.

Şekil -5.20: İlk iterasyon sonucu A ve A’ Share inin durumları

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ulutaş tarafından önerilen bu yöntemin güvenlik özelliği tabloların denetlenmesiyle ispat edilmiştir. Çünkü tablolara bakıldığında her durum için mutlaka bir geçerli pattern bulunmaktadır. Genelde Visual Secret Sharing şemalarında, kişiler share lerde ki patternleri denetleyerek Secret hakkında bilgi çıkaramazlar.

Visual Secret Sharing şemalarında, Aynı şekilde beyaz Secret pixellerini kodlamak için kullanılan patternler siyah pixelleri de kodlamak için de kullanılırlar ve  eşit olasılığa sahip olurlar. Böylece kullanılan bu yöntem sayesinde Share lerde ki mevcut pattern ler share lere şifrelenmiş Secret görüntüler hakkında herhangi bir bilgi vermez.

 

Oracle Exadata SQL Server Goldengate Weblogic EBS ve Linux konusunda aşağıdaki konularda 7×24 Uzman Danışmanlara yada Eğitimlere mi
İhtiyacınız var [email protected] adresine mail atarak Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

– Oracle Veritabanı Danışmanlığı
– Oracle Veritabanı Bakım ve Destek
– Exadata Danışmanlığı
– Exadata Bakım ve Destek
– SQL Server Veritabanı Danışmanlığı
– SQL Server Veritabanı Bakım ve Destek
– Goldengate Danışmanlığı
– Goldengate Bakım ve Destek
– Linux Danışmanlığı
– Linux Bakım ve Destek
– Oracle EBS Danışmanlığı
– Oracle EBS Bakım ve Destek
– Weblogic Danışmanlığı
– Weblogic Bakım ve Destek
– Oracle Veritabanı Eğitimleri
– Oracle VM Server Danışmanlığı
– Oracle VM Server Bakım ve Destek
– Oracle EPPM Danışmanlığı
– Oracle EPPM Bakım ve Destek
– Oracle Primavera Danışmanlığı
– Oracle Primavera Bakım ve Destek
– Oracle Eğitimleri
– SQL Server Eğitimleri
– Goldengate Eğitimleri
– Exadata Eğitimleri
– Linux Eğitimleri
– Oracle EBS Eğitimleri
– Oracle VM Server Eğitimleri
– Weblogic Eğitimleri
– Oracle EPPM Eğitimleri
– Oracle Primavera Eğitimleri

About Mehmet Salih Deveci

I am Founder of SysDBASoft IT and IT Tutorial and Certified Expert about Oracle & SQL Server database, Goldengate, Exadata Machine, Oracle Database Appliance administrator with 10+years experience.I have OCA, OCP, OCE RAC Expert Certificates I have worked 100+ Banking, Insurance, Finance, Telco and etc. clients as a Consultant, Insource or Outsource.I have done 200+ Operations in this clients such as Exadata Installation & PoC & Migration & Upgrade, Oracle & SQL Server Database Upgrade, Oracle RAC Installation, SQL Server AlwaysOn Installation, Database Migration, Disaster Recovery, Backup Restore, Performance Tuning, Periodic Healthchecks.I have done 2000+ Table replication with Goldengate or SQL Server Replication tool for DWH Databases in many clients.If you need Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS Consultancy and Training you can send my email adress [email protected].-                                                                                                                                                                                                                                                 -Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS ve linux Danışmanlık ve Eğitim için  [email protected] a mail atabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *