Advanced Visual Secret Sharing -6

Son durumu kontrol ettiğimiz zaman A share inin 0,0 ve 1,0 daki genişletilmiş blokları belirlendi. Ancak A’ nün bu aşamaya kadar sadece 1,0 daki genişletilmiş bloğu belirlenebildi. Şekil 5.3 de pattern seçme süreci için her adımda taranacak ve işlenecek pixellerin koordinatları hem şeklen hem de kod olarak gösterilmiş.

Buna göre A nın 1,0 daki genişletilmiş bloğu belirlendi ise A’ nün  1,0 daki A share ine göre  90 derece saat yönünün tersine düşen koordinatındaki ilgili genişletilmiş bloğuna patternin de 90 derece dönmüş şekli yerleştirilir.

Yukarıda da 1,0 daki A share inin ilgili genişletilmiş bloğu için 1 ve 4 numaralı patternler aday oldu. Bunlar içinden rastgele olarak 1 pattern i seçilirse bu durumda bu 1 patterninin 90 derece dönmüş şekli olan 2 numaralı pattern de A’ share inin 1,1 deki ilgili genişletilmiş bloğuna denk düşer. Aşağıda Şekil -5.15 de 1,0 daki A share inin ve 1,1 deki A’ share nin genişletilmiş bloklarına yerleştirilen patternler gösterilmiştir.

Şekil -5.15: İlk iterasyon sonucu elde edilen patternler

Görüldüğü gibi share lerin oluşumu hep birbirlerine bağımlı olarak devam etmektedir. Her bir share in genişletilmiş bloğu belirlenirken bu koordinatla ilişkili olan diğer share lerde ki genişletilmiş bloklarda belirlenir.

A’ share inin yukarıda da görüldüğü gibi 1,1 deki genişletilmiş bloğu için pattern yerleştirildiğinden dolayı 1,1 koordinatının A share indeki genişletilmiş bloğunun da belirlenmesi lazımdır. Bunun için 1,1 koordinatındaki Secretların pixel değerine ve ikinci Cover görüntünün yine bu koordinattaki pixel değeri belirlenir. Bu pixel değerlerine göre bir hamming ağırlıklandırma belirlenecektir.

Ardından patternler içerisinden bu ölçütleri sağlamayanlar elenecektir. Secret görüntülerin ilgili şekildeki 1,1 koordinatlarındaki pixeller sırasıyla beyaz ve siyahtır. İkinci cover görüntünün de bu koordinattaki pixeli siyah olduğu için bu ölçütler Pattern Seçme Kuralları -1  de ki maddelerden beşincisine denk düşecektir.

 

Shareler oluşturulurken Cover görüntülerin ilgili pixellerinin renk değerlerine göre oluştuğu belirtilmişti.

Buna göre 1,1 koordinatındaki ilk cover görüntünün pixel değeri siyahtır. Dolayısıyla 1,1 koordinatına gelecek patternler Pb patterninden seçilecektir.

Pattern Seçme Kuralları -1 deki kurallar kümesinin beşinci maddesine göre A ve A’ nün XOR yöntemiyle  hamming ağırlıklandırılması sonucu 1 den büyük olan değerler bu koordinattaki genişletilmiş blok için aday teşkil ederler. Siyah patternler ile A’ nün ilgili yerdeki pattern inin XOR lanması ve sonucu aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Şekil -5.16: Siyah patternler ile belirli bir patternin H(XOR()) işleminin yapılması

Pattern Seçme Kuralları -1 deki kuralların 5.maddesine göre ilk Secret ın ilgili pixeli beyaz ve ikinci Secret ın ilgili pixeli siyah ise bu durumda H(XOR(a,a’)) işleminin sonucu 1 den büyük olan patternler A share inin 1,1 koordinatındaki genişletilmiş blok için aday olurlar.

Buna göre yukarıda ki patternler içerisinden 1,3 ve 4 numaralı patternler A share inin 1,1 koordinatındaki genişletilmiş bloğu için aday olurlar. Bu 3 pattern arasından rastgele olarak 3 nolu pattern seçilir. A share inin 1,1 koordinatı A’ inde 0,1 koordinatına denk düşer. Buraya seçilen 3 nolu pattern in 90 derece saat yönünün tersine gelen patterni yerleştirilir. Aşağıda Şekil -5.17 de A share inin 1,1 koordinatına ve A’ nün buna denk düşen 0,1 koordinatına yerleştirilen patternleri gösterilmiştir.

Şekil -5.17: İlk iterasyon sonucu elde edilen patternler

 

Pattern seçme sürecinde her iterasyonda dönme açısına bağlı olarak pixeller değerlendirilir. Dönme açısı 90 derece ise bu durumda her iterasyonda 4 tane pixel belirlenir. Bu aşamaya kadar share lerin 3 tane genişletilmiş blokları belirlendi. Bu sayı 4 olduğunda ilk iterasyon tamamlanmış olur.

Yukarıda A’ share inin 0,1 koordinatındaki genişletilmiş bloğu belirlendiğine göre bu koordinatla özdeş olan A share ininde 0,1 koordinatı belirlenir. Bunun için 0,1 koordinatındaki Secretların pixel değerine ve ikinci Cover görüntünün yine bu koordinattaki pixel değerine bakılır.

Bu pixel değerlerine göre bir hamming ağırlıklandırma yapılır. Ardından patternler içerisinden bu ölçütleri sağlamayan patternler elenir. Secret görüntülerin ilgili şekildeki 0,1 koordinatlarındaki pixeller sırasıyla siyah ve beyazdır. İkinci cover görüntünün de bu koordinattaki pixeli siyah olduğu için bu ölçütler Pattern Seçme Kuralları -1 deki maddelerden altıncısına denk düşecektir.

 

Shareler oluşturulurken Cover görüntülerin ilgili pixellerinin renk değerlerine göre oluştuğu belirtilmişti. Buna göre 0,1 koordinatındaki ilk cover görüntünün pixel değeri beyazdır.

Dolayısıyla 0,1 koordinatına gelecek patternler Pw patterninden seçilecektir. Pattern Seçme Kuralları -1 deki kuralların altıncı maddesine göre A ve A’ nün XOR yöntemiyle  hamming ağırlıklandırma yapılması sonucu 1 den büyük olan değerler bu koordinattaki genişletilmiş blok için aday teşkil ederler. Siyah patternler ile A’ nün ilgili yerdeki pattern inin XOR lanması ve sonucu Şekil -5.18 de verilmiştir.

Şekil -5.18: Beyaz patternler ile belirli bir patternin H(XOR()) işleminin yapılması

 

Pattern Seçme Kuralları -1  de kuralların 6.maddesine göre ilk Secret ın ilgili pixeli siyah ve ikinci Secret ın ilgili pixeli beyaz ise bu durumda H(XOR(a,a’)) işleminin sonucu 1 den büyük olan patternler A share inin 0,1 koordinatındaki genişletilmiş blok için aday olurlar. Buna göre yukarıda ki patternler içerisinden 1,3 ve 6 numaralı patternler A share inin 0,1 koordinatındaki genişletilmiş bloğu için aday olurlar.

 

Oracle Exadata SQL Server Goldengate Weblogic EBS ve Linux konusunda aşağıdaki konularda 7×24 Uzman Danışmanlara yada Eğitimlere mi
İhtiyacınız var [email protected] adresine mail atarak Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

– Oracle Veritabanı Danışmanlığı
– Oracle Veritabanı Bakım ve Destek
– Exadata Danışmanlığı
– Exadata Bakım ve Destek
– SQL Server Veritabanı Danışmanlığı
– SQL Server Veritabanı Bakım ve Destek
– Goldengate Danışmanlığı
– Goldengate Bakım ve Destek
– Linux Danışmanlığı
– Linux Bakım ve Destek
– Oracle EBS Danışmanlığı
– Oracle EBS Bakım ve Destek
– Weblogic Danışmanlığı
– Weblogic Bakım ve Destek
– Oracle Veritabanı Eğitimleri
– Oracle VM Server Danışmanlığı
– Oracle VM Server Bakım ve Destek
– Oracle EPPM Danışmanlığı
– Oracle EPPM Bakım ve Destek
– Oracle Primavera Danışmanlığı
– Oracle Primavera Bakım ve Destek
– Oracle Eğitimleri
– SQL Server Eğitimleri
– Goldengate Eğitimleri
– Exadata Eğitimleri
– Linux Eğitimleri
– Oracle EBS Eğitimleri
– Oracle VM Server Eğitimleri
– Weblogic Eğitimleri
– Oracle EPPM Eğitimleri
– Oracle Primavera Eğitimleri

About Mehmet Salih Deveci

I am Founder of SysDBASoft IT and IT Tutorial and Certified Expert about Oracle & SQL Server database, Goldengate, Exadata Machine, Oracle Database Appliance administrator with 10+years experience.I have OCA, OCP, OCE RAC Expert Certificates I have worked 100+ Banking, Insurance, Finance, Telco and etc. clients as a Consultant, Insource or Outsource.I have done 200+ Operations in this clients such as Exadata Installation & PoC & Migration & Upgrade, Oracle & SQL Server Database Upgrade, Oracle RAC Installation, SQL Server AlwaysOn Installation, Database Migration, Disaster Recovery, Backup Restore, Performance Tuning, Periodic Healthchecks.I have done 2000+ Table replication with Goldengate or SQL Server Replication tool for DWH Databases in many clients.If you need Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS Consultancy and Training you can send my email adress [email protected].-                                                                                                                                                                                                                                                 -Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS ve linux Danışmanlık ve Eğitim için  [email protected] a mail atabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *