Advanced Visual Secret Sharing -8

 İKİNCİ SHARE GÖRÜNTÜSÜNÜN ÜRETİLMESİ

Share ler için pattern seçme sürecinde üç share in patternleri belirlenirken elde edilen her bir genişletilmiş blok bir diğerinin oluşumunu etkilemektedir. Buda sharelerin genişletilmiş bloklarının birbirlerine bağımlı olduklarını göstermektedir. İlk Share için tek bir iterasyon sonucunda A ve A’ için 4 er tane pattern belirlendi.

Bunlar belirlendikten sonra bir sonraki iterasyona geçmeden önce belirlenen koordinatlar için B share i içinde patternler belirlenir. Yani tek bir iterasyonun sonucunda hem A hem A’ ve hem de B share inin 4 tane genişletilmiş bloğu belirlenmiş olur. B share i belirlenirken bir takım kurallar dizisi vardır. Bu kurallar dizisi de yine yöntemi öneren Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ulutaş tarafından belirlenmiştir. B share i için patternlerin belirlenmesine geçmeden önce bu kurallar dizisi maddeler halinde verilecektir. Kurallar dizisinde Secretlar için sırasıyla P1 ve P2 kullanılacaktır.

PATTERN SEÇME KURALLARI -2

  1. Eğer P1 ve P2 nin ilgili pixelleri siyah renk ise H(AND(a,b)) ve H(AND(a’,b)) 0 olmalıdır. Bu özellikleri sağlayan patternler B share inin ilgili genişletilmiş blokları için uygun patternlerdir.
  2. Eğer P1 in ilgili pixeli siyah ve P2 nin ilgili pixeli beyaz  ise H(AND(a,b)) değeri 0 olan ve H(AND(a’,b)) ise 0 olmayan patternler B share inin ilgili genişletilmiş blokları için uygun patternlerdir.
  3. Eğer P1 in ilgili pixeli beyaz ve P2 nin ilgili pixeli siyah  ise H(AND(a,b)) değeri 0 olmayan ve H(AND(a’,b)) ise 0 olan patternler B share inin ilgili genişletilmiş blokları için uygun patternlerdir.
  4. Eğer P1 ve P2 nin ilgili pixelleri beyaz renk ise H(AND(a,b)) ve H(AND(a’,b)) 0 olmamalıdır. Bu özellikleri sağlayan patternler B share inin ilgili genişletilmiş blokları için uygun patternlerdir.

İlk share in üretimi esnasında her iterasyon için belirlenen 4 tane genişletilmiş blok için B share ininde genişletilmiş bloklarının belirlenmesi şu şekilde olacaktır. Burada kullanılacak olan örnek ilk share in üretiminde kullanılan 2×2 lik Secret ve Cover görüntülerdir. Bu secret ve cover görüntülerin matrisel bir şekilde modellenmesi aşağıdaki gibidir.

Şekil -5.21: 2×2 lik Secret ve Cover görüntüler ve bunlardan elde edilecek 4×4 lük genişletilmiş blokları elde edilmemiş Share görüntüler

B share inin 0,0 koordinatındaki genişletilmiş bloğunu belirlemek için ikinci Cover görüntüsünün bu noktadaki değerine bakılır. İkinci cover görüntüsünün 0,0 daki değeri beyaz olduğu için B share inin ilgili genişletilmiş bloğuna pattern atarken Pw patternleri kullanılacaktır.

B share i belirlenirken A , A’ ve B sharelerinin birbirleriyle aralarında oluşturmuş oldukları Pattern Seçme Kuralları -2 deki kurallara göre değerlendirilirse sonuç 4.kural olarak belirlenecektir. Çünkü iki secret görüntünün de ilgili pixel değerleri beyazdır. Bu durumda 4.maddeye göre H(AND(a,b)) ve H(AND(a’,b)) değeri 0 olmayan patternler B share i için aday patternlerdir.

Aşağıda öncellikle A ve B share i arasında H(AND(a,b)) işlemi uygulanacaktır. Bu işlemin çıktısında oluşan patternler ile H(AND(a’,b)) işlemi gerçekleştirilecektir. Bu işlemden sonra geriye kalan patternler B share inin 0,0 koordinatındaki genişletilmiş bloğu için aday patternlerdir. Şekil -5.22 de bu işlem gösterilmiştir.

Şekil -5.22: Beyaz patternler ile belirli bir patternin H(AND(a,b)) işleminin yapılması

 

Yukarıdaki kurala baktığımız zaman H(AND(a,b)) değeri 0 olmayan patternler alınacak ve bu patternler H(AND(a’,b)) işlemine girdi olarak verilecektir. Çıkan sonuçtaki patternler B Share inin 0,0 koordinatı için aday patternlerdir. Şekil -5.23 de bu işlem gösterilmiştir.

Şekil -5.23: Beyaz patternler ile belirli bir patternin H(AND(a’,b)) işleminin yapılması

 

Kural gereği H(AND(a’,b)) işlemi sonucunda 0 olmayan patternler B share inin 0,0 koordinatında ki genişletilmiş bloğu için aday teşkil eder. Yukarıdaki şekle baktığımız zaman bu kuralı sağlayan patternler 1, 2, 3 ve 4 numaralı patternlerdir. Bu patternlerden birisi rastgele biçimde seçilebilir.

 

Her iterasyonda belirlenen 4 genişletilmiş bloğun 1 tanesi yukarıda anlatılmıştır. Geri kalan 3 genişletilmiş blokta aynı şekilde bulunur. Tek fark ise her adımdaki pixeller için ayrı ayrı Secretların ilişkili oldukları koordinattaki değerlerini kontrol etmektir. Ve her iterasyonda uygulanan işlemler birbirinin aynısı olmaktadır.

 

Oracle Exadata SQL Server Goldengate Weblogic EBS ve Linux konusunda aşağıdaki konularda 7×24 Uzman Danışmanlara yada Eğitimlere mi
İhtiyacınız var [email protected] adresine mail atarak Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

– Oracle Veritabanı Danışmanlığı
– Oracle Veritabanı Bakım ve Destek
– Exadata Danışmanlığı
– Exadata Bakım ve Destek
– SQL Server Veritabanı Danışmanlığı
– SQL Server Veritabanı Bakım ve Destek
– Goldengate Danışmanlığı
– Goldengate Bakım ve Destek
– Linux Danışmanlığı
– Linux Bakım ve Destek
– Oracle EBS Danışmanlığı
– Oracle EBS Bakım ve Destek
– Weblogic Danışmanlığı
– Weblogic Bakım ve Destek
– Oracle Veritabanı Eğitimleri
– Oracle VM Server Danışmanlığı
– Oracle VM Server Bakım ve Destek
– Oracle EPPM Danışmanlığı
– Oracle EPPM Bakım ve Destek
– Oracle Primavera Danışmanlığı
– Oracle Primavera Bakım ve Destek
– Oracle Eğitimleri
– SQL Server Eğitimleri
– Goldengate Eğitimleri
– Exadata Eğitimleri
– Linux Eğitimleri
– Oracle EBS Eğitimleri
– Oracle VM Server Eğitimleri
– Weblogic Eğitimleri
– Oracle EPPM Eğitimleri
– Oracle Primavera Eğitimleri

About Mehmet Salih Deveci

I am Founder of SysDBASoft IT and IT Tutorial and Certified Expert about Oracle & SQL Server database, Goldengate, Exadata Machine, Oracle Database Appliance administrator with 10+years experience.I have OCA, OCP, OCE RAC Expert Certificates I have worked 100+ Banking, Insurance, Finance, Telco and etc. clients as a Consultant, Insource or Outsource.I have done 200+ Operations in this clients such as Exadata Installation & PoC & Migration & Upgrade, Oracle & SQL Server Database Upgrade, Oracle RAC Installation, SQL Server AlwaysOn Installation, Database Migration, Disaster Recovery, Backup Restore, Performance Tuning, Periodic Healthchecks.I have done 2000+ Table replication with Goldengate or SQL Server Replication tool for DWH Databases in many clients.If you need Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS Consultancy and Training you can send my email adress [email protected].-                                                                                                                                                                                                                                                 -Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS ve linux Danışmanlık ve Eğitim için  [email protected] a mail atabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *