Visual Kriptografi -1

Wu ve Chen Visual Secret Sharing

Wu ve Chen,1998 de (2,2) lik bir VSS metodu önerdiler. Bu metotda 2 tane secret görüntü 2 tane share in içine döndürme teknikleriyle gömülecek.

 

Bu döndürme açıları 90,180,270 derecelerden oluşacak.Ve her döndürmede pixeller birbirleriyle örtüşecek. 2 tane NxN boyutunda Halftone Secret Görüntü her boyutta 2 kat genişletilebilir. Secret görüntünün içindeki her bir pixel 2×2 lik genişletilmiş bloklara 2Nx2N boyutunda secret görüntüler hakkında bilgi vermeyecek şekilde oluşturulabilir.

İlk secret görüntü S1 ve S2 share lerinin bir araya gelmesiyle oluşur. İkinci secret görüntü S1 in 90 derece saat yönünün tersine döndürülüp S2 yle birleşmesinden elde edilir. Wu ve Chen ilk Share i 4 tane içerikleri eşit üçgensel bölgeye ayırır.
Her bir bölge (NxN)/4 genişletilmiş blokları içerir.

 

Bu 4 tane üçgensel bölge birbirinin aynısı olup şemayı yada metodu basitleştirmek için önerilmiştir.
İlk bölgedeki genişletilmiş bloklar tamamen random bir şekildedir.Ve diğer bölgelerdeki ilgili genişletilmiş bloklara kopyalanırlar. İkinci share deki genişletilmiş bloklar,birinci share deki ilgili genişletilmiş blokların değerleriyle belirlenirler ve pixel değerleride secret resimdeki ilgili pozisyondaki değerlerle belirlenir.

Bir secret görüntü n tane share e ayrılır.Ve bu share lerden en az k tanesi üst üstte asetat kağıdıyla getirilirse bu görüntü elde edilir.Bu yönteme (k,n) lik Visual Secret Sharing denir. Normalde VSS binary resimler üzerinden gerçeklenir.Bazı çalışmalar sonucu yeni modeller önerilmiş bu modellerle birlikte Gray veya renkli görüntüler üzerindende VSS gerçeklenebilecek.
Wu ve Chen,2 tane Secret görüntüyü herhangi 2 tane resime share resime gömmeyi önermişlerdir Visual Cryptography i kullanarak.

 

Gömülmüş Share ler S1 ve S2 olarak adlandırılır.S1 ve S2 exorlandığı zaman ortaya ilk Share çıkar.S1 90 derece saat yönünün tersine çevirilip exorlandığı zaman ise 2.share ortaya çıkar.
Wu ve Chen in önerdiği metod da pixellerin mükemmel bir şekilde hizalanıp uyumlu olabilmesi için 4 tam diktörgensel açı mevcuttur.

Wu ve Chen,S1 share ini eşit bir şekilde 4 tam üçgensel bölgeye ayırırlar.Bu alanlardaki pixeller birbirinin aynısı olmalarına rağmen,S1 share i random bir görüntü değildir.Gerçekte bu alanın sadece ¼ ü randomdur.
Wu ve Chang ,Wu ve Chen in çalışmalarını ilerletip,dairesel açılarla [ 0-360 ] derece arasında döndürme açılarıyla Shareler içerisinden farklı görüntüler elde edilebilir.

 

Wu ve Chen in yöntemine ek olarak 2 den fazla Secret görüntü 2 tane share içerisinde gömülüp saklanabilir.Ve bu 2 tane Share in farklı açılarla döndürmelerinden orijinal olan bu görüntüler elde edilebilir.
Yalnız bu yöntemlerde ortaya çıkan en önemli problem gürültü vari görüntülerdir.Bunların üstesinden gelebilmek için son yıllarda değişik metodlar önerilmiştir.

 

 

About Mehmet Salih Deveci

I am Founder of SysDBASoft IT and IT Tutorial and Certified Expert about Oracle & SQL Server database, Goldengate, Exadata Machine, Oracle Database Appliance administrator with 10+years experience.I have OCA, OCP, OCE RAC Expert Certificates I have worked 100+ Banking, Insurance, Finance, Telco and etc. clients as a Consultant, Insource or Outsource.I have done 200+ Operations in this clients such as Exadata Installation & PoC & Migration & Upgrade, Oracle & SQL Server Database Upgrade, Oracle RAC Installation, SQL Server AlwaysOn Installation, Database Migration, Disaster Recovery, Backup Restore, Performance Tuning, Periodic Healthchecks.I have done 2000+ Table replication with Goldengate or SQL Server Replication tool for DWH Databases in many clients.If you need Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS Consultancy and Training you can send my email adress [email protected].-                                                                                                                                                                                                                                                 -Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS ve linux Danışmanlık ve Eğitim için  [email protected] a mail atabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *