Visual Kriptografi -2

Visual Cryptography

Bu çalışmanın amacı 2 tane Halftone Secret görüntüden 2 farklı anlamlı Share görüntüler elde etmek ve bunu gerçeklerken 2 tane Halftone Cover görüntüden yararlanmak.Bu çalışmada özetle hem Secret görüntü sayısını artıracaz önceki çalışmalardan farklı olarak hemde anlamlı görüntüler oluşturulacak aynı anda.

 

Wu ve Chen,2 tane secret görüntüyü 2 tane Share görüntünün içerisine gömecek bir metot önerdiler. Bu yöntemde kullanılan Share görüntüler diktörtgensel biçimindedir ve Mükemmel bir pixel uyumu sağlayabilmek için 4 tane açı sunulmakta.Fakat Wu ve Chen in önerdiği metot da görünmeyen bir hata vardır ki oda şudur:Onlar ilk share anlamına gelen S1 görüntüsünü 4 tane eşit üçgensel alana bölmektedirler.Bu ayrılan 4 tane eşit üçgensel alanda şifrelenmiş pixeller aynı olmasına karşın S1 random yani rastgele bir resim değildir.Gerçekte, Sadece genişletilmiş blokların sadece ¼ ü tam olarak Random yani rastgeledir.

Wu ve Chang ise önerdikleri metotla yukarıda ki çalışmayı genişleterek 4 tane açı değerini esnek bir halde 0-360 arasında bir değer olarak seçilmesine olanak sağladılar.

  • Bu yöntemde üretilen ilk Share yani S1 tamamen Rastgele bir görüntü değildir.
  • Son yıllarda önerilen metotlarda artık Secret görüntüler artırılıp bununla beraber anlamlı shareler de oluşturulmaya çalışılıyor.

 

Bununla beraber son yıllarda önerilen metotların bir çoğunda üretilen anlamlı görüntüler sadece 1 tane secret görüntü üzerine gömülebiliyor.Bazı önerilerdeyse bir çok secret görüntü 2 tane Share görüntü üzerinde saklanabiliyor.

  • Fakat bu metotlar da kullanılan görüntüler gürültüler içermektedirler.Bununla beraber anlamlı görüntüler üretebilen bazı metotlardaysa bu defa tek bir secret görüntü kullanılabilmektedir.

 

***Son yıllarda yapılmaya çalışılan şey ise özetle çoklu secret görüntü üzerinden çalışmak bununla beraber de birden fazla Share görüntü oluşturabilmektir. İşte Yrd. Dr. Mustafa Ulutaş önermiş olduğu metot da bu 2 sınırlamayı aynı anda ortadan kaldıracak bir metot ortaya atmış durumdadır.

 

  • Ulutaş ın önermiş olduğu metot da 2 tane secret görüntü birçok anlamlı görüntü üzerine gömülebilir. Bu metot da random bir şekilde Share görüntüler üretmek için Wu ve Chen in algoritması da kullanıldı.
  • Bu metot da kullanılan görüntüler ayrıca diktörtgensel yapıya sahip olmaktadır.
  • First share yani ilk Share görüntü Wu ve Chen in algoritmasına dayanarak tamamen random bir şekilde üretilmiştir.
  • Önerilen metot da ilk share random bir şekilde üretilmesine karşın, İkinci share 6 farklı pattern le temsil edilen genişletilmiş blokları kullanabilirler.
  • Bununla beraber Wu ve Chen in İkinci görüntüsü 4 farklı pattern den oluşmaktadır.Çünkü ilk görüntü üzerinde 4 tane aynı bölge bulunmaktadır.
  • Bu metotda kullanılan Secret ve Cover görüntüler aynı boyutlardadır.

 

 

About Mehmet Salih Deveci

I am Founder of SysDBASoft IT and IT Tutorial and Certified Expert about Oracle & SQL Server database, Goldengate, Exadata Machine, Oracle Database Appliance administrator with 10+years experience.I have OCA, OCP, OCE RAC Expert Certificates I have worked 100+ Banking, Insurance, Finance, Telco and etc. clients as a Consultant, Insource or Outsource.I have done 200+ Operations in this clients such as Exadata Installation & PoC & Migration & Upgrade, Oracle & SQL Server Database Upgrade, Oracle RAC Installation, SQL Server AlwaysOn Installation, Database Migration, Disaster Recovery, Backup Restore, Performance Tuning, Periodic Healthchecks.I have done 2000+ Table replication with Goldengate or SQL Server Replication tool for DWH Databases in many clients.If you need Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS Consultancy and Training you can send my email adress [email protected].-                                                                                                                                                                                                                                                 -Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS ve linux Danışmanlık ve Eğitim için  [email protected] a mail atabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *