VirtualBox Disk Ekleme ve Linux İşletim Sistemine Yeni Diski Ekleme

Merhaba,

Bu yazımda VirtualBox Kullanarak Linux İşletim Sistemine Yeni Disk Eklemeyi anlatıyor olacağım.

 

Bilmeyenler için Oracle Linux 7.6 kurulumu aşağıdaki gibidir. Bu yazıdan önce onu okuyabilirsiniz.

Oracle Linux 7.6 Kurulumu ve Konfigürasyonu

 

Linux yeni disk ekleme

Oracle linux 7.6 işletim sistemi kurulumu sonrasında bu sunucuyu Oracle veritabanı kurulumu için hazırlamamız gerekiyor. Bunun için sunucuya Oracle veritabanı yazılımının yüklenmesi ve veritabanı dosyalarının saklanması için ayrıca disk eklenmesi gerekmektedir. Önceki kurulum adımında diski büyük vererek buna gerek duymayabilirdik ancak bu operasyon sıkça yapılan bir işlem olduğu için bilinmesi açısından ayrı bir işlem olarak yapacağım.

 

Disk eklenmesi için Sanal makine içinden shutdown -h now komutuyla yada Virtualbox üstünden Power OFF yapılarak kapatılır. Ardından 2 adet disk ekleme işlemi yapılır.

 

 

Disk büyüklüğünü yine dinamik olmasını seçerek kullandıkça artmasını sağlıyorum.

 

Eklenecek ilk diskin büyüklüğünü 50GB veriyorum. Bu 50GB ı linux içinde bölümlendirerek 30GB ını /u01 olarak mount edip Oracle software i için kullanacağım, 20GB ıda ASM disk olarak kullanmak üzere formatlayacağım.

 

Eklenecek 2.diski de yukardaki benzer adımlardan geçiriyoruz, aynı adımlar olduğu için tekrar ekran koymuyorum. Bu diski de Oracle kurulum adımında yine kullanacağım.

 

 

Her iki diski oluşturduktan sonra diskler aşağıdaki gibi görünmelidir Virtualbox Storage sekmesinde.

 

İki diski ekleyip Virtualbox üstünden sunucuyu açıyorum. Sunucu açıldığında fdisk -l kontrol edildiğinde yeni eklenen iki disk /dev/sdb ve /dev/sdc olarak geldiğini görmekteyiz.

 

 

Bu disklerden /dev/sdc olanı aşağıdaki adımlarla 2 logic parçaya bölümlendirip ilkini /u01 olarak mount ediyorum diğer diski ise Oracle ASM diski olarak Oracle kurarken kullanıyor olacağım.

 

[[email protected] ~]# fdisk /dev/sdc

Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.

Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table

Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x141fd476.

Command (m for help): n

Partition type:

 p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)

 e extended

Select (default p): p

Partition number (1-4, default 1): 1

First sector (2048-104857599, default 2048):

Using default value 2048

Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-104857599, default 104857599): +30G

Partition 1 of type Linux and of size 30 GiB is set

Command (m for help): w

The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.

Syncing disks.

[[email protected] ~]#

[[email protected] ~]# fdisk /dev/sdc

Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.

Be careful before using the write command.

Command (m for help): n

Partition type:

 p primary (1 primary, 0 extended, 3 free)

 e extended

Select (default p): p

Partition number (2-4, default 2): 2

First sector (62916608-104857599, default 62916608):

Using default value 62916608

Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (62916608-104857599, default 104857599):

Using default value 104857599

Partition 2 of type Linux and of size 20 GiB is set

Command (m for help): w

The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.

Syncing disks.

[[email protected] ~]#

 

 

 

 

 

Fdisk aracıyla 2 logic parçaya böldüğümüz disklerden ilkini ext4 formatında aşağıdaki gibi formatlıyoruz.

 

[[email protected] ~]# mkfs -t ext4 /dev/sdc1

mke2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)

Filesystem label=

OS type: Linux

Block size=4096 (log=2)

Fragment size=4096 (log=2)

Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks

983040 inodes, 3932160 blocks

196608 blocks (5.00%) reserved for the super user

First data block=0

Maximum filesystem blocks=2151677952

120 block groups

32768 blocks per group, 32768 fragments per group

8192 inodes per group

Superblock backups stored on blocks:

32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208

Allocating group tables: done

Writing inode tables: done

Creating journal (32768 blocks): done

Writing superblocks and filesystem accounting information: done

[[email protected] ~]#

Formatlanmış /dev/sdc1 diskini linuxa aşağıdaki adımlarla mount ediyoruz.

[[email protected] ~]# mkdir /u01

[[email protected] ~]# mount -t ext4 /dev/sdc1 /u01

 [[email protected] ~]# df -h

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on

devtmpfs 851M 0 851M 0% /dev

tmpfs 864M 0 864M 0% /dev/shm

tmpfs 864M 8.6M 855M 1% /run

tmpfs 864M 0 864M 0% /sys/fs/cgroup

/dev/mapper/ol_mehmetsalih-root 12G 12G 751M 94% /

/dev/sda1 1014M 186M 829M 19% /boot

tmpfs 173M 0 173M 0% /run/user/0

/dev/sdc1 30G 41M 29G 1% /u01

[[email protected] ~]#

 

 

 

Diğer /dev/sdb diskini ise yine yukardaki adımların aynısını yaparak /oradata olarak formatlandırıp mount ediyorum. Adımlar aynı olduğu için tekrar koymuyorum scriptleri. Son durumda sunucudaki disk durumumuz aşağıdaki gibidir.

 

[[email protected] ~]# df -h

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on

devtmpfs 1.4G 0 1.4G 0% /dev

tmpfs 1.4G 472M 884M 35% /dev/shm

tmpfs 1.4G 9.0M 1.4G 1% /run

tmpfs 1.4G 0 1.4G 0% /sys/fs/cgroup

/dev/mapper/ol_mehmetsalih-root 12G 7.1G 4.9G 60% /

/dev/sdb1 20G 16G 2.6G 87% /oradata

/dev/sdc1 30G 20G 8.4G 71% /u01

/dev/sda1 1014M 242M 773M 24% /boot

tmpfs 272M 12K 272M 1% /run/user/42

tmpfs 272M 0 272M 0% /run/user/54321

tmpfs 272M 0 272M 0% /run/user/0

 

Fdisk ile disklerin son durumuna aşağıdaki gibi bakılır.

 

 

 

/u01 ve /oradata disklerini linux sunucuya mount ettik ancak sunucu restart olduğu zaman bu diskler otomatik mount olmayacaktır. Otomatik mount olmaları için /etc/fstab aşağıdaki gibi vi ile kaydedilir.

 

[[email protected] ~]# vi /etc/fstab

# /etc/fstab

# Created by anaconda on Mon Feb 18 12:15:13 2019

#

# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'

# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info

#

/dev/mapper/ol_mehmetsalih-root / xfs defaults 0 0

UUID=c86fb897-d687-4870-8c02-135b2a9f712d /boot xfs defaults 0 0

/dev/mapper/ol_mehmetsalih-swap swap swap defaults 0 0

/dev/sdc1 /u01 ext4 defaults 0 0

/dev/sdb1 /oradata ext4 defaults 0 0

 2,010 views last month,  2 views today

About Mehmet Salih Deveci

I am Founder of SysDBASoft IT and IT Tutorial and Certified Expert about Oracle & SQL Server database, Goldengate, Exadata Machine, Oracle Database Appliance administrator with 10+years experience.I have OCA, OCP, OCE RAC Expert Certificates I have worked 100+ Banking, Insurance, Finance, Telco and etc. clients as a Consultant, Insource or Outsource.I have done 200+ Operations in this clients such as Exadata Installation & PoC & Migration & Upgrade, Oracle & SQL Server Database Upgrade, Oracle RAC Installation, SQL Server AlwaysOn Installation, Database Migration, Disaster Recovery, Backup Restore, Performance Tuning, Periodic Healthchecks.I have done 2000+ Table replication with Goldengate or SQL Server Replication tool for DWH Databases in many clients.If you need Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS Consultancy and Training you can send my email adress [email protected].-                                                                                                                                                                                                                                                 -Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS ve linux Danışmanlık ve Eğitim için  [email protected] a mail atabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *