SHELL (KABUK)

Shell aslında bir kabuk programıdır diyebiliriz. Görevi kernel ile kullanıcı arasında yer alarak , kullanıcıdan gelen komutları yorumlayıp kernel’e iletmektir. Kernel ile shell ‘in  bu etkilişimi de sistem çağrıları (system call) sayesinde olmaktadır.

Linux sistemlerde birçok kabuk (shell) programı kullanmaktadır fakat günümüzde en çok tercih edilen kabuk programı BASH kabuk programıdır.Sistemimizde kullanılan kabuk programı öğrenmek için echo$SHELL komutunu kullanabiliriz.

root@tayfun:# echo $SHELL
/bin/bash
root@tayfun:-# _

Konsol verdiğimiz komutu yorumladı ve bize bir çıktı gönderdi. Konsoldan verilen komutlar yorumlanır demiştik fakat neye göre yorumlanacak? İşte burada d ortam (çevre) değişkenleri kavramı devreye giriyor.

About tayfun inam

Computer Engineer -PostgreSql-Oracle Database Administrator I am about Oracle & SQL Server database, Goldengate, Exadata Machine, Oracle Database Appliance administrator with 8+years experience.I have OCA,PostgreSql senior Certificates I have worked 50+ Banking, Insurance, Finance, Telco and etc. clients as a Consultant, Insource or Outsource.I have done 200+ Operations in this clients such as Exadata Installation & PoC & Migration & Upgrade, Oracle & SQL Server Database Upgrade, Oracle RAC Installation, SQL Server AlwaysOn Installation, Database Migration, Disaster Recovery, Backup Restore, Performance Tuning, Periodic Healthchecks.I have done 2000+ Table replication with Goldengate or SQL Server Replication tool for DWH Databases in many clients.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *