PL/SQL Programlama-4

Merhabai PL/SQL Programlama yazılarına devam ediyoruz, bir önceki yazımda fonksiyon, prosedür bloklarından bahsetmiştik bugün karakter setleri ve veri tiplerine bakacağız bir önceki yazıya buradan ulaşabilir.

 

 

 

Tablo da işaretler ve anlamları görülmekte.

Önceden Tanımlı Veri Tipleri:

Bu kısım biraz sıkıcı geçebilir veri tiplerini kısa kısa inceleyip bitireceğiz.

Numeric : Aritmetik işlemlerde kulllanılan sayısal değerleri içerir.

Character : Bir karakter tutan veri tipi

Boolean : True yada False değerinden birisini tutar

Datetime : Tarih ve zaman içeren veri tipi

Number : Sayısal verilerin tutulduğu alandır. NUMBER(tam,ondalık)

 

 

 

PLS_INTEGERBINARY_INTEGER : Number tipinden farklı olarak daha hızlı aritmatik işlem yapar ve daha az yer tutar.

BINARY_FLOATBINARY_DOUBLE : Veri tipinde karşımıza gelen değerler f ile sonlaır(5.67f) BINARY_DOUBLE ‘ da d ile sonlanır.

VARCHAR2NVARCHAR2 : Değişken alfanümerik veya byte verileri tutulduğu alandır, Girildiği değerin uzunluğunda alan tutar.

DECLARE
test1 VARCHAR2(10):='Oracle';
test2 VARCHAR2(10):='Oracle ';
BEGIN
IF test1=test2 THEN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(test1 ||'ile' ||test2||'aynıdır');
ELSE
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(test1||' ile '||test2||'aynı değildir');
END IF;
END;
/


  

Örnekte test2 değişkenimizin sonuna boşluk karakteri koyalım ve bir test yapalım

TIMESTAMP : Yıl,gün ay saat dakika ve saniye verilerini tutar.

LOB(Büyük Nesne) Veri Tipleri:

Veri özelliği olarak belli bir veri tipinde olmayan(resim,görüntü vb) verileri tutan veri tipleridir.

BFILE : Veritabanı dışında işletim sistemi üzerinde tutulan büyük binary nesnelerdir. 4GB’ ı geçemez.

 

 

 

BLOB : Veritabanı içinde tutulan büyük binary nesnelerdir 8 ie 12TB boyutundadır.

CLOB : Karakter verilerinin büyük bloglar halinde olmasıdır 8 ile 12TB boyutundadır.

NCLOB : NLS karakter tipinde Unicode veriler tutar. 8 ile 12TB boyutundadır.

DEĞİŞKENLER:

Değişkenler kısmına PL/SQL Programlama-1 yazısında değinmiştim son olarak bahsetmek istediğim CONSTANT ve DEFAULT kullanımını açıklamak kaldı.

 

 

 

CONSTANT değişkene sabit bir değer ataması yapmak istediğimiz zaman kullanırız, programlama dillerinde ki static anahtar kelimesine benzetebiliriz.

DEAULT: Değişkeni tanımlarken sabit olmayan ve değişebilen bir değer verebiliriz.

 

 

Bir sonraki yazı da IF-ELSE yapılarıyla devam ediyor olacağız, görüşmek üzere..

Deniz Parlak

Hi, I'm a Computer Engineering student in Dumlupınar University.I will graduate next year. I did an internship TurkNet Telecominication Company in 2018 June- 2018 September. I had experience Linux/Unix system, SQL Server Management , SSRS, Mysql Database Management,Troubleshooting performance issues in Linux. I also interested Oracle database and technologies. I want to work as Oracle DBA after my University. I am practicing Unix, Exadata, Orace Cloud, Oracle RAC, Dataguard, EBS, Oracle BI and etc and i hope the articles will be helpful. Any questions, or support please write email deniz.parlak@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *