ORACLE SQL Dersleri – Fonksiyonlar

Merhaba, bu yazıda SQL dilinde bazı fonksiyonları inceleyeceğiz. Bu yazıya geçmeden önce bir önceki yazımızı incelemenizi tavsiye ederiz.

The UPPER Function:

  • UPPER fonksiyonu belirtilen dizedeki tüm harfleri büyük harfe dönüştürür.
  • LOWER fonksiyonu tam tersi olarak kelimeyi küçük harfe dönüştürür.

Örnek ile inceleyelim,

SELECT FirstName, UPPER(LastName) AS LastName 
FROM employees;

SQRT and AVG:

SQRT fonksiyonu verilen değerin karekökünü alır, benzer şekilde AVG fonksiyonu verilen kolonun ortalamasını alır.


The SUM function:

SUM Fonksiyonu, bir sütundaki değerleri toplamak için kullanılır

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere..

Deniz Parlak

Hi, I'm a Computer Engineering student in Dumlupınar University.I will graduate next year. I did an internship TurkNet Telecominication Company in 2018 June- 2018 September. I had experience Linux/Unix system, SQL Server Management , SSRS, Mysql Database Management,Troubleshooting performance issues in Linux. I also interested Oracle database and technologies. I want to work as Oracle DBA after my University. I am practicing Unix, Exadata, Orace Cloud, Oracle RAC, Dataguard, EBS, Oracle BI and etc and i hope the articles will be helpful. Any questions, or support please write email deniz.parlak@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *