ORACLE SQL Dersleri – Fonksiyonlar

Merhaba, bu yazıda SQL dilinde bazı fonksiyonları inceleyeceğiz. Bu yazıya geçmeden önce bir önceki yazımızı incelemenizi tavsiye ederiz.

The UPPER Function:

  • UPPER fonksiyonu belirtilen dizedeki tüm harfleri büyük harfe dönüştürür.
  • LOWER fonksiyonu tam tersi olarak kelimeyi küçük harfe dönüştürür.

Örnek ile inceleyelim,

SELECT FirstName, UPPER(LastName) AS LastName 
FROM employees;

SQRT and AVG:

SQRT fonksiyonu verilen değerin karekökünü alır, benzer şekilde AVG fonksiyonu verilen kolonun ortalamasını alır.


The SUM function:

SUM Fonksiyonu, bir sütundaki değerleri toplamak için kullanılır

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere..

 40 views last month,  3 views today

Deniz Parlak

I am a technical author on IT Tutorial. I am working on Oracle and Mysql databases, I also work on Datawarehouse and Big Data.If you need help, please contact deniz.parlak@yahoo.com.

Leave a Reply