Oracle SQL Dersleri – Arithmetic Operators

Merhaba, bu yazıda SQL’de Aritmetik operatörler ve bazı keyword’lere bakacağız. Bu yazıya geçmeden önce bir önceki yazımıza bakmanızı tavsiye ederiz.

https://ittutorial.org/oracle-sql-dersl…narak-filtreleme/

 

The AS Keyword:

AS anahtar kelimesini iki sütunu birleştirip tek bir sütunda göstermek istediğimizde kullanırız. İki sütun birşeştiğinde bu sonuçları göstereceğimiz yeni bir sütun olacaktır bu durumda AS anahtar kelimesini kullanarak yeni sütuna isim verebiliriz.

Örnek ile anlamaya çalışalım ;

SELECT CONCAT(FirstName,', ', City) AS new_column 
FROM customers;

Arithmetic Operators:

Aritmetik operatörler adından da anlaşılacağı gib tablolarımızda toplama (+), çıkarma (-), çarpma (*) ve bölme (/) işlemlerini yapmamızı sağlar.

Örnek üzerinden inceleyelim

customer tablosunda müşterilerin Salary alaninda biraz değişiklik yapalım

 

 

SELECT ID, FirstName, LastName, Salary+500 AS Salary
FROM employees;

 

 

Gördüğünüz gibi tüm müşterilerin Salary değerleri 500 artmış durumda.

NOT: Bu yaptığımız işlem, tablodaki değerleri sadece o an değiştirir tabloyu tekrardan normal şekilde SELECT ile sorguladıınızda ilk değerleri görürüz. Eğer kalıcı bir şekilde kalmasını istersek ileride göreceğimiz UPDATE ile değiştirmemiz gerekir

 

Deniz Parlak

Hi, I'm a Computer Engineering student in Dumlupınar University.I will graduate next year. I did an internship TurkNet Telecominication Company in 2018 June- 2018 September. I had experience Linux/Unix system, SQL Server Management , SSRS, Mysql Database Management,Troubleshooting performance issues in Linux. I also interested Oracle database and technologies. I want to work as Oracle DBA after my University. I am practicing Unix, Exadata, Orace Cloud, Oracle RAC, Dataguard, EBS, Oracle BI and etc and i hope the articles will be helpful. Any questions, or support please write email deniz.parlak@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *