Oracle SQL Dersleri – Arithmetic Operators

Merhaba, bu yazıda SQL’de Aritmetik operatörler ve bazı keyword’lere bakacağız. Bu yazıya geçmeden önce bir önceki yazımıza bakmanızı tavsiye ederiz.

https://ittutorial.org/oracle-sql-dersl…narak-filtreleme/

 

The AS Keyword:

AS anahtar kelimesini iki sütunu birleştirip tek bir sütunda göstermek istediğimizde kullanırız. İki sütun birşeştiğinde bu sonuçları göstereceğimiz yeni bir sütun olacaktır bu durumda AS anahtar kelimesini kullanarak yeni sütuna isim verebiliriz.

Örnek ile anlamaya çalışalım ;

SELECT CONCAT(FirstName,', ', City) AS new_column 
FROM customers;

Arithmetic Operators:

Aritmetik operatörler adından da anlaşılacağı gib tablolarımızda toplama (+), çıkarma (-), çarpma (*) ve bölme (/) işlemlerini yapmamızı sağlar.

Örnek üzerinden inceleyelim

customer tablosunda müşterilerin Salary alaninda biraz değişiklik yapalım

 

 

SELECT ID, FirstName, LastName, Salary+500 AS Salary
FROM employees;

 

 

Gördüğünüz gibi tüm müşterilerin Salary değerleri 500 artmış durumda.

NOT: Bu yaptığımız işlem, tablodaki değerleri sadece o an değiştirir tabloyu tekrardan normal şekilde SELECT ile sorguladıınızda ilk değerleri görürüz. Eğer kalıcı bir şekilde kalmasını istersek ileride göreceğimiz UPDATE ile değiştirmemiz gerekir

 

Deniz Parlak

I am a technical author on IT Tutorial. I am working on Oracle and Mysql databases, I also work on Datawarehouse and Big Data. If you need help, please contact deniz.parlak@yahoo.com.