ORACLE SQL Dersleri – AND & OR Kullanarak filtreleme

Merhaba, SQL Yazılarına devam ediyoruz bu yazıda bir önceki yazımızla bağlantılı olarak sorgularımızı filtreleyeceğiz.

Bir önceki yazıyı okumadıysanız öncelikle sizi oraya alalım,

 

OR Kullanımı:

Verilen koşullardan en az birini sağlayan satırları seçmek istiyorsanız, OR operatörünü kullanmanız yerinde olacaktır.

Örnek üzerinden ilerleyelim, customer tablosundaki city kolonundan sadece New York veya Chicago olan şehirleri getirelim.

SELECT * FROM customers 
WHERE City = 'New York' OR City = 'Chicago';

 

Combining AND & OR:

Sorgulayacağınız tabloda veya tablolarda birden çok koşulu test etmek için  AND ve OR koşulları birleştirilebilir.

Sorgulayacağımız tablomuz şu şekilde ,

Örneğimiz şu şekilde olsun New York şehrinde yaşayan ve yaşları 30 veya 35 olan kişileri listeleyelim.

 

SELECT * FROM customers
WHERE City = 'New York'
AND (Age=30 OR Age=35);

 

Daha fazla örnekler kodları ilerleyen derslerde PDF olarak paylaşacağız, görüşmek üzere..

 

Deniz Parlak

Hi, I'm a Computer Engineering student in Dumlupınar University.I will graduate next year. I did an internship TurkNet Telecominication Company in 2018 June- 2018 September. I had experience Linux/Unix system, SQL Server Management , SSRS, Mysql Database Management,Troubleshooting performance issues in Linux. I also interested Oracle database and technologies. I want to work as Oracle DBA after my University. I am practicing Unix, Exadata, Orace Cloud, Oracle RAC, Dataguard, EBS, Oracle BI and etc and i hope the articles will be helpful. Any questions, or support please write email deniz.parlak@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *