ORACLE SQL Dersleri- WHERE Kullanımı

Merhaba, bu yazıda WHERE ifadesini inceleyeceğiz bu yazıya geçmeden önce bir önceki yazımızı okuyup gelmenizi tavsiye ederiz.

 

The WHERE Statement :

WHERE  kelimesi yalnızca belirli kriterleri yerine getiren kayıtları listelemek için kullanılır.

Yazım kuralı şu şekilde ;

SELECT kolon_ismi
FROM tablo_ismi
WHERE kriter;

 

 

SQL Operators :

Karşılaştırma ve Mantıksal operatörler, seçilen verileri filtrelemek için WHERE anahtar kelimesi ile birlikte kullanılır.

Aşağıdaki resimde SQL dilindeki bazı Mantıksal operatörleri gösteriyor.

Bir örnek üzerinden ilerleyelim ;

SELECT * FROM test.discounts

select * from test.discounts where id !=3;

 

Bir örnekte text değeri üzerinden yapalım ,

select * from customers where contactlastname='Taylor';

 

 

 

The BETWEEN Operator :

BETWEEN operatörü, belirli aralıktaki değerleri seçer. İlk değer, alt sınır ve ikinci değer, üst sınır olmalıdır. Örnek üzerinden anlatmak en açıklayıcısı olacaktır.

Görüldüğü gibi ID değerleri 2 ile 4 arasında olan kayıtları getirdi.

 

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere..

 

 88 views last month,  1 views today

Deniz Parlak

I am a technical author on IT Tutorial. I am working on Oracle and Mysql databases, I also work on Datawarehouse and Big Data.If you need help, please contact deniz.parlak@yahoo.com.

Leave a Reply