ORACLE SQL Dersleri- WHERE Kullanımı

Merhaba, bu yazıda WHERE ifadesini inceleyeceğiz bu yazıya geçmeden önce bir önceki yazımızı okuyup gelmenizi tavsiye ederiz.

 

The WHERE Statement :

WHERE  kelimesi yalnızca belirli kriterleri yerine getiren kayıtları listelemek için kullanılır.

Yazım kuralı şu şekilde ;

SELECT kolon_ismi
FROM tablo_ismi
WHERE kriter;

 

 

SQL Operators :

Karşılaştırma ve Mantıksal operatörler, seçilen verileri filtrelemek için WHERE anahtar kelimesi ile birlikte kullanılır.

Aşağıdaki resimde SQL dilindeki bazı Mantıksal operatörleri gösteriyor.

Bir örnek üzerinden ilerleyelim ;

SELECT * FROM test.discounts

select * from test.discounts where id !=3;

 

Bir örnekte text değeri üzerinden yapalım ,

select * from customers where contactlastname='Taylor';

 

 

 

The BETWEEN Operator :

BETWEEN operatörü, belirli aralıktaki değerleri seçer. İlk değer, alt sınır ve ikinci değer, üst sınır olmalıdır. Örnek üzerinden anlatmak en açıklayıcısı olacaktır.

Görüldüğü gibi ID değerleri 2 ile 4 arasında olan kayıtları getirdi.

 

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere..

 

Deniz Parlak

Hi, I'm a Computer Engineering student in Dumlupınar University.I will graduate next year. I did an internship TurkNet Telecominication Company in 2018 June- 2018 September. I had experience Linux/Unix system, SQL Server Management , SSRS, Mysql Database Management,Troubleshooting performance issues in Linux. I also interested Oracle database and technologies. I want to work as Oracle DBA after my University. I am practicing Unix, Exadata, Orace Cloud, Oracle RAC, Dataguard, EBS, Oracle BI and etc and i hope the articles will be helpful. Any questions, or support please write email deniz.parlak@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *