ORACLE SQL Dersleri – Alter,Drop,Rename

Merhaba, SQL yazılarına devam ediyoruz. Bir önceki yazıda tablo oluşturmayı ve kısıtlamalara bakmıştık, bu yazımızda alter, drop gibi işlemlere bakacağız. Bu yazımıza geçmeden önce bir önceki yazıya göz atmanızda fayda var.

 

 

ALTER TABLE :

ALTER TABLE komutu, mevcut bir tablodaki sütunları eklemek, silmek veya değiştirmek için kullanılır.

Ayrıca mevcut bir tabloya çeşitli kısıtlamalar(constrait) eklemek ve çıkarmak için ALTER TABLE komutunu kullanırsınız.

Aşağıdaki tabloya bakalım,

Aşağıdaki SQL kodu, DateOfBirth adlı yeni bir sütun ekler,

ALTER TABLE People ADD DateOfBirth date;

Görüldüğü gibi DateOfBirth kolonumuz eklenmiş durumda. Şuan için bu sütunda veri bulunmuyor geçmiş derslerde öğrendiğimiz update komutu ile bu sütunlara değer atayabilirsiniz.

 

Dropping :

Drop komutumuz ile tablolarımızı prosedür, fonksiyon gibi objelerimizi silebiliriz.

ALTER TABLE People 
DROP COLUMN DateOfBirth;

Kolonu silmiş olduk, istersek tobloyu komple silebiliriz.

DROP TABLE People;

 

Renaming :

ALTER TABLE komutunun bir diğer özelliği, sütunları yeniden adlandırmak için de kullanılır, örnek bir kullanımı şu şekilde.

ALTER TABLE People
CHANGE FirstName name varchar(100);

Resimde görüldüğü gibi daha önceden FirstName olan kolonun ismi, şuanda name  olarak değiştirildi.

 

Eğer bir tablonun ismini değiştirmek istersek, şu komutla tek seferde değiştirebiliriz;

RENAME TABLE People TO Users;

Bu komut People tablosunu Users olarak değiştirir.

Deniz Parlak

Hi, I'm a Computer Engineering student in Dumlupınar University.I will graduate next year. I did an internship TurkNet Telecominication Company in 2018 June- 2018 September. I had experience Linux/Unix system, SQL Server Management , SSRS, Mysql Database Management,Troubleshooting performance issues in Linux. I also interested Oracle database and technologies. I want to work as Oracle DBA after my University. I am practicing Unix, Exadata, Orace Cloud, Oracle RAC, Dataguard, EBS, Oracle BI and etc and i hope the articles will be helpful. Any questions, or support please write email deniz.parlak@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *