Oracle E-Business Suite 12.2.6 Kurulumu -3

Merhaba Arkadaşlar,

Bu yazımda sizlere daha önceki 2 yazıda kurduğumuz Base versiyon olan Oracle E-Business Suite 12.2.0 versiyonunu gerekli Database & Application patchlerini ve Update Paketini geçerek 12.2.6 versiyonuna yükseltmeyi anlatacağım.

EBS in 12.2 versiyonunun Production ortamda kullanılması önerilmez bu yüzden son çıkan patchlerin geçilmesi gerekmektedir. Son güncel Update Pack 12.2.8 dir, biz bu kurulumda 12.2.6 Update Paketini geçmiş olacağız.

1.EBS Technology Codelevel Checker (ETCC)

ETCC toolu ile beraber 2 script gelir bu 2 scriptin birini Database diğerini Application tarafında çalıştırmamız gerekiyor. Bu 2 scripti çalıştırarak Application ve Database tarafındaki bugfix ler ve bunlar için gereken Patchler listelenecektir. Oracle Supportta Doc ID 1594274.1 ve Doc ID 2114016.1 e göre Bu patchlerin geçilmesi gerekiyor.

Bu nota göre 17537119 p17537119_R12_GENERIC.zip patchi indirilir.

DB Tarafı 

17537119 patchi $ORACLE_HOME/appsutil/etcc klasörü oluşturulup içine atılır ve unzip edilir.

cd $ORACLE_HOME/appsutil/etcc

ilgili pathe gidilip bu şekilde çalıştırılır.

[oracle@ebstest2 etcc]$  ./checkDBpatch.sh

Yukardaki komutun çıktısında aşağıdaki patchlerin DB tarafında geçilmesi gerekmektedir.

Patch 23595848

- Filename: p23595848_121020_Linux-x86-64.zip

Patch 18793246--

- Filename: p18793246_121020_Generic.zip

Patch 23745950--

- Filename: p23745950_121020_Linux-x86-64.zip

Patch 19591608

- Filename: p19591608_121020_Linux-x86-64.zip

Patch 19908836--

- Filename: p19908836_121020_Linux-x86-64.zip

Patch 24481723--

- Filename: p24481723_121020_Linux-x86-64.zip

Patch 22098146--

- Filename: p22098146_121020_Linux-x86-64.zip

Patch 21286665--

- Filename: p21286665_121020_Linux-x86-64.zip

Patch 21321429--

- Filename: p21321429_121020_Generic.zip

Patch 21387964--

- Filename: p21387964_121020_Linux-x86-64.zip

Patch 21864513--

- Filename: p21864513_121020_Linux-x86-64.zip

Patch 21904072--

- Filename: p21904072_121020_Linux-x86-64.zip

Patch 21967332

- Filename: p21967332_121020_Linux-x86-64.zip

Patch 22338374

- Filename: p22338374_121020_Linux-x86-64.zip

Patch 22496904--

- Filename: p22496904_121020_Linux-x86-64.zip

Patch 22731026--

- Filename: p22731026_121020_Generic.zip

Patch 23089357--

- Filename: p23089357_121020_Linux-x86-64.zip


Yukardaki patchlerin tamamı indirilip database tarafında aşağıdaki gibi geçilmesi gerekmektedir.

export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/OPatch

opatch apply

En üstteki Patchin geçilmesini burdan paylaşıp diğerlerininde aynı şekilde geçilmesi gerektiğini belirtecem. Bu patchleri geçmeden önce Application ve Database in kapatılması gerekmektedir.

unzip p23595848_121020_Linux-x86-64.zip  ile patch unzip edilir.

cd 23595848 unzip edilmiş klasöre gidilir.

Ve Aşağıdaki gibi Patch geçilir.

export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/OPatch

opatch apply

 

Yukardaki tüm patchler geçildikten sonra veritabanı açılır ve aşağıdaki adımlar yapılır.

$APPL_TOP/admin/adgrants.sql i Database tarafına kopyalanır ve aşağıdaki gibi çalıştırılır.

sqlplus "/ as sysdba" @adgrants.sql apps

Bu tamamlandıktan sonra aşağıdaki gibi utlrp çalıştırılıp tüm objeler compile edilir.

sqlplus "/ as sysdba" @$ORACLE_HOME/rdbms/admin/utlrp.sql

Application tarafı :

Application tarafındada aşağıdaki gibi ETCC scripti çalıştırılıp gereken tüm Patchler listelenir, çıktının tekrar eden kısımlarını kısaltıp sildim.

[applmgr@ebstest1 etcc]$ sh checkMTpatch.sh

+===============================================================+
| Copyright (c) 2005, 2016 Oracle and/or its affiliates. |
| All rights reserved. |
| Oracle E-Business Suite Release 12.2 |
| Applicatione Tier Technology Codelevel Checker |
+===============================================================+

Using context file from currently set applications environment:
/u01/apps/VIS/fs1/inst/apps/VIS_ebstest1/appl/admin/VIS_ebstest1.xml

Starting Application Tier Technology Codelevel Checker
Version: 120.0.12020000.34.
Tue Oct 30 15:03:44 EET 2018
Log file for this session: /u01/apps/VIS/fs1/EBSapps/10.1.2/appsutil/etcc/log/checkMTpatch_5682.log

Bugfix XML file version: 120.0.12020000.36
This file will be used for identifying missing bugfixes.

Mapping XML file version: 120.0.12020000.21
This file will be used for mapping bugfixes to patches.

Checking for prerequisite bugfixes in File Edition: run

Enter the password for the APPS user:
Connecting to database.
Database connection successful.
The installed AD.C codelevel does not support storing the results in the database.

===============================================================================
Oracle Forms and Reports
===============================================================================
Now examining product Oracle Forms and Reports.

Oracle Home = /u01/apps/VIS/fs1/EBSapps/10.1.2.
Product version = 10.1.2.3.0.
Checking required bugfixes for Oracle Forms and Reports 10.1.2.3.0.
Missing Bugfix: 17353142 -> Patch 26825525
............................................................................................

............................................................................................
Missing Bugfix: 1770039 -> Patch 26825525
The above list shows missing bugfixes for Oracle Forms and Reports.

Checking required bugfixes for RSF within Forms 10.1.0.5.0.
All required bugfixes are present for RSF within Forms.

===============================================================================
Oracle Fusion Middleware (FMW) - Web Tier
===============================================================================
Now examining product Oracle Fusion Middleware (FMW) - Web Tier.

Oracle Home = /u01/apps/VIS/fs1/FMW_Home/webtier.
Product Version = 11.1.1.9.0
Checking required bugfixes for FMW - Web Tier 11.1.1.9.0.
Missing Bugfix: 21300463 -> Patch 22288381
Missing Bugfix: 21892015 -> Patch 22288381
The above list shows missing bugfixes for FMW - Web Tier.

Checking required bugfixes for RSF within FMW Web tier 11.1.0.7.0.
All required bugfixes are present for RSF within FMW Web tier.

===============================================================================
Oracle Fusion Middleware (FMW) - oracle_common
===============================================================================
Now examining product Oracle Fusion Middleware (FMW) - oracle_common.

Oracle Home = /u01/apps/VIS/fs1/FMW_Home/oracle_common.
Product Version = 11.1.1.9.0
Checking required bugfixes for FMW - oracle common 11.1.1.9.0.
Missing Bugfix: 9905685 -> Patch 9905685
Missing Bugfix: 17428617 -> Patch 17428617
Missing Bugfix: 21366277 -> Patch 21366277
Missing Bugfix: 21628307 -> Patch 21628307
Missing Bugfix: 24606362 -> Patch 24606362
Missing Bugfix: 24843064 -> Patch 24843064
Missing Bugfix: 13544814 -> Patch 13544814
Missing Bugfix: 16089637 -> Patch 16089637
Missing Bugfix: 20141119 -> Patch 20141119
The above list shows missing bugfixes for FMW - oracle common.

===============================================================================
Oracle WebLogic Server (WLS)
===============================================================================
Now examining product Oracle WebLogic Server (WLS).

Oracle Home = /u01/apps/VIS/fs1/FMW_Home/wlserver_10.3.
Product Version = 10.3.6.0.7

Note that for Oracle WebLogic Server, patches rather than bugfixes are verified.

Checking required patches for Oracle WebLogic Server (WLS) 10.3.6.0.7.
Missing Patch ID: 23743997
The above list shows missing patches for Oracle WebLogic Server.
If you have applied other Oracle WebLogic Server patches, they may have included the bugfixes needed.
Contact Oracle Support if you require assistance in determining whether this is the case.

===============================================================================

Generating Patch Recommendation Summary.

===============================================================================
PATCH RECOMMENDATION SUMMARY
===============================================================================
One or more products have bugfixes missing.
The default patch recommendations to install these missing bugfixes are:

-------------------------------------------------------------------------------
Oracle Forms and Reports 10.1.2.3.0
-------------------------------------------------------------------------------
Patch 26825525
- Filename: p26825525_101232_LINUX.zip

Patch 25342269
- Filename: p25342269_101232_Generic.zip

-------------------------------------------------------------------------------
Oracle Fusion Middleware (FMW) - Web Tier 11.1.1.9.0
-------------------------------------------------------------------------------
Patch 22288381
- Filename: p22288381_111190_Generic.zip

-------------------------------------------------------------------------------
Oracle Fusion Middleware (FMW) - oracle_common 11.1.1.9.0
-------------------------------------------------------------------------------
Patch 9905685
- Filename: p9905685_111190_Generic.zip

Patch 17428617
- Filename: p17428617_111190_Generic.zip

Patch 21366277
- Filename: p21366277_111190_Generic.zip

Patch 21628307
- Filename: p21628307_111190_Generic.zip

Patch 24606362
- Filename: p24606362_111190_Generic.zip

Patch 24843064
- Filename: p24843064_111190_Generic.zip

Patch 13544814
- Filename: p13544814_111190_Generic.zip

Patch 16089637
- Filename: p16089637_111190_Generic.zip

Patch 20141119
- Filename: p20141119_111190_Generic.zip

-------------------------------------------------------------------------------
Oracle WebLogic Server (WLS) 10.3.6.0.7
-------------------------------------------------------------------------------
Patch 23743997 [SU Patch [K25M]: WLS PSU 10.3.0.6.161018]
- Filename: p23743997_1036_Generic.zip

Apply the required patches and rerun this script.

+-----------------------------------------------------------------------------+
A consolidated zip file with the required application tier patches is
available on My Oracle Support via:

Patch 28128413
- EBS RELEASE 12.2 CONSOLIDATED FMW FIXES FOR JUL 2018

+-----------------------------------------------------------------------------+
[WARNING] Patch 23743997 [SU Patch [K25M]: WLS PSU 10.3.0.6.161018] is missing.
This is the recommended minimum WLS patch set.
You should install it now, and then rerun this script to check for any
further fixes available.
+-----------------------------------------------------------------------------+

See Doc ID 1594274.1 for any special instructions regarding these patches.
Footnotes in Doc ID 1594274.1 also apply to corresponding overlay patches.

Finished checking prerequisite patches for File Edition: run.
Tue Oct 30 15:04:14 EET 2018


2.Consolidated Seed Table Upgrade Patch

Environment aşağıdaki gibi set edilir.

. /u01/ebs/EBSapps.env run

sonra EBS aşağıdaki gibi stop ve start edilir.

sh $ADMIN_SCRIPTS_HOME/adstpall.sh
kill -9 `ps -ef|grep applmgr | awk '{print $2}'`
sh $ADMIN_SCRIPTS_HOME/adadminsrvctl.sh start

17204589,21900871 patchleri indirilip aşağıdaki patch klasörüne kopyalanır.

/u01/ebs/fs_ne/EBSapps/patch

Kopyalama bittikten sonra aşağıdaki gibi patch atılır.

adop phase=apply patches=17204589,21900871 merge=yes hotpatch=yes

3.Oracle Forms and Reports Patchleri

22698265 patchi indirilip unzip edilir. Ardından aşağıdaki komutlarla patch geçilir.

export ORACLE_HOME=/u01/apps/fs1/EBSapps/10.1.2

export PATH=$ORACLE_HOME/OPatch:$PATH

cd 22698265

opatch apply

 

4.Oracle Fusion Middleware (FMW) – Web Tier
22288381 Patch dosyası indirilir ve unzip edilir. Ondan sonra Oracle Home aşağıdaki gibi set edilip patch geçilir.

export ORACLE_HOME = /u01/apps/fs1/FMW_Home/webtier
export PATH=$ORACLE_HOME/OPatch:$PATH
cd 22288381

opatch apply -jre $ORACLE_HOME/jdk/jre

 

5.Oracle Fusion Middleware (FMW) oracle_common 11.1.1.9

9905685, 21366277, 21628307 Patchleri indirilip aşağıdaki gibi patch edilir.

export ORACLE_HOME=/u01/apps/fs1/FMW_Home/oracle_common
export PATH=$ORACLE_HOME/OPatch:$PATH
opatch lsinventory

cd /tmp/9905685/oui
opatch apply

cd /tmp/21366277
opatch apply

cd /tmp/21628307
opatch apply

 

bunlardan sonra aşağıdaki gibi Oracle Weblogic Admin Server stop start işlemi yapılır.

 

sh $ADMIN_SCRIPTS_HOME/adadminsrvctl.sh stop

sh $ADMIN_SCRIPTS_HOME/adadminsrvctl.sh start

 

6.Oracle Weblogic Server 10.3.6.0 Patches

Weblogic için aşağıdaki Patchler indirilir.

13729611
17319481
17938462
19259028
19687084
20780171
22128205
22323006

indirilen patchler aşağıdaki gibi patch klasörüne kopyalanır.

cp /tmp/*1036* $FMW_HOME/utils/bsu/cache_dir

Bu klasöre gidip tümünü birden aşağıdaki gibi açılır.

cd $FMW_HOME/utils/bsu/cache_dir
unzip "*.zip"

Bu patchler geçilmeden aşağıdaki patchler Weblogic ten kaldırılır.

bsu.sh -remove -patchlist=Y5AP,BLTG,1LRI,VKXF,2GYW,CW9T -prod_dir=/u01/apps/fs1/FMW_Home/wlserver_10.3 -verbose

bsu.sh -remove -patchlist=FCX7 -prod_dir=/u01/apps/fs1/FMW_Home/wlserver_10.3 -verbose


Bu patchler kaldırıldıktan sonra aşağıdaki gibi yukardaki patchler geçilir.

bsu.sh -prod_dir=/u01/apps/fs1/FMW_Home/wlserver_10.3 -patchlist=EJUW -verbose -install

bsu.sh -prod_dir=/u01/apps/fs1/FMW_Home/wlserver_10.3 -patchlist=L34G,N5FK,XECL,TYHS,8FBW,GK5N,DI8E -verbose -install


7. R12.TXK.C.Delta.8 patches

TXK ve Delta patchlerini geçmeden önce ETCC yi tekrar çalıştırmanız gerekiyor.

ETCC sonrası env set edilip aşağıdaki gibi Admin server başlatılır.

. /u01/ebs/EBSapps.env run
sh $ADMIN_SCRIPTS_HOME/adadminsrvctl.sh start

Aşağıdaki TXK ve Delta patchleri indirilir.

R12.TXK.C.Delta.8 patches
Patch 21841299 R12.AD.C.Delta.8)
Patch 21830810 R12.TXK.C.Delta.8)

Critical AD Patches
24578455

24494551

25025325

Critical TXK Patches
18525466

23569114

23705992

 

Bu patchler geçilirken $APPL_TOP/admin/ ve  patch içindeki 21841299/admin/adgrants.sql sqlleri kıyaslanır. Patch klasöründeki adgrants.sql in versiyonu  $APPL_TOP/admin dan büyükse DB tarafına kopyalanıp aşağıdaki gibi çalıştırılır.

sqlplus /nolog

@$ORACLE_HOME/appsutil/admin/adgrants.sql apps

Ardından patch aşağıdaki gibi geçilir.

adop phase=apply patches=21841299 hotpatch=yes

 

Aşağıdaki patchlerde de yine adgrants.sql kıyaslanır. Patch versiyonunki büyükse aşağıdaki gibi yine DB ye kopyalanıp aşağıdaki gibi çalıştırılır.

sqlplus /nolog

@$ORACLE_HOME/appsutil/admin/adgrants.sql apps

Ardından patchler aşağıdaki gibi atılır.

adop phase=apply patches=24578455,24494551,25025325 hotpatch=yes merge=yes

hata alırsa restart=yes sonuna konulup tekrar çalıştırılır.

 

R12.TXK.C and Critical TXK Patch lerinin uygulanması

adop phase=apply patches=21830810,18525466,23569114,23705992 hotpatch=yes merge=yes

 

Database katmanını aşağıdaki adımlarla en güncel kodlar yüklenir.

appsutil.zip ve appsutil dosyaları DB tarafında yedeklenir ve aşağıdaki komutlar çalıştırılır.
. /u01/ebs/EBSapps.env run
perl $AD_TOP/bin/admkappsutil.pl

bu dosyalar DB tarafına gönderilir ve aşağıdaki adımlar yapılır.

cd $ORACLE_HOME
unzip -o appsutil.zip
cd $ORACLE_HOME/appsutil/bin
perl adbldxml.pl
sh $ORACLE_HOME/appsutil/bin/adconfig.sh

Application tarafında da aşağıdaki gibi autoconfig yapılır.

. /u01/ebs/EBSapps.env run
cd $ADMIN_SCRIPTS_HOME
adautocfg.sh

 

bu adımdan sonra DB ve App restart edilir.

 

8.Oracle E-Business Suite 12.2.6 Update Pack uygulanması

12.2.6 Update paketi geçilmeden önce DB de aşağıdaki parametre güncellenir.

alter system set optimizer_adaptive_features=true scope=both;

Application aşağıdaki gibi kapatılır.

sh $ADMIN_SCRIPTS_HOME/adstpall.sh apps/apps

kill -9 `ps -ef|grep applmgr | awk '{print $2}'`

 

Bunlar yapıldıktan sonra aşağıdaki gibi patch geçilir.

. /u01/apps/EBSapps.env run
adop phase=apply apply_mode=downtime patches=21900901


 

 

Bu Update paketinin yüklenmesi çok uzun sürmektedir ve yukardaki gibi düzgün bittiğine emin olmanız gerekmektedir.

12.2.6 Update i geçildikten sonra aşağıdaki gibi EBS açılır.

sh $ADMIN_SCRIPTS_HOME/adstrtal.sh

EBS açıldıktan sonra ADOP tooluyla aşağıdaki komutlar çalıştırılır ve Run Edition dan patch edition oluşturulur. Bizim örnek kurulumumuzda fs1 run editiondı, fs1 den fs2 aşağıdaki komutlarla oluşmuş olur.

adop phase=cleanup

adop phase=fs_clone

9.Post-Update Adımı

12.2.6 patch i sonrası aşağıdaki komutda post update olarak çalıştırılır.

adop phase=apply patches=21900918 hotpatch=yes

Ve EBS e aşağıdaki gibi hostname ve port girilerek login olup açılır.

http://ebstest.localdomain:8000

 

EBS 12.2 kurulumu ve 12.2.6 ya yükseltilmesi adımları tamamlandı. Böylece bir yazının daha sonuna gelmiş bulunmaktayım bir sonraki yazıda buluşmak dileğiyle esen kalın.

 

Oracle Exadata SQL Server Goldengate Weblogic EBS ve Linux konusunda aşağıdaki konularda 7×24 Uzman Danışmanlara yada Eğitimlere mi İhtiyacınız var [email protected] adresine mail atarak Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

– Oracle Veritabanı Danışmanlığı
– Oracle Veritabanı Bakım ve Destek
– Exadata Danışmanlığı
– Exadata Bakım ve Destek
– SQL Server Veritabanı Danışmanlığı
– SQL Server Veritabanı Bakım ve Destek
– Goldengate Danışmanlığı
– Goldengate Bakım ve Destek
– Linux Danışmanlığı
– Linux Bakım ve Destek
– Oracle EBS Danışmanlığı
– Oracle EBS Bakım ve Destek
– Weblogic Danışmanlığı
– Weblogic Bakım ve Destek
– Oracle Veritabanı Eğitimleri
– Oracle VM Server Danışmanlığı
– Oracle VM Server Bakım ve Destek
– Oracle EPPM Danışmanlığı
– Oracle EPPM Bakım ve Destek
– Oracle Primavera Danışmanlığı
– Oracle Primavera Bakım ve Destek
– Oracle Eğitimleri
– SQL Server Eğitimleri
– Goldengate Eğitimleri
– Exadata Eğitimleri
– Linux Eğitimleri
– Oracle EBS Eğitimleri
– Oracle VM Server Eğitimleri
– Weblogic Eğitimleri
– Oracle EPPM Eğitimleri
– Oracle Primavera Eğitimleri

About Mehmet Salih Deveci

I am Founder of SysDBASoft IT and IT Tutorial and Certified Expert about Oracle & SQL Server database, Goldengate, Exadata Machine, Oracle Database Appliance administrator with 10+years experience.I have OCA, OCP, OCE RAC Expert Certificates I have worked 100+ Banking, Insurance, Finance, Telco and etc. clients as a Consultant, Insource or Outsource.I have done 200+ Operations in this clients such as Exadata Installation & PoC & Migration & Upgrade, Oracle & SQL Server Database Upgrade, Oracle RAC Installation, SQL Server AlwaysOn Installation, Database Migration, Disaster Recovery, Backup Restore, Performance Tuning, Periodic Healthchecks.I have done 2000+ Table replication with Goldengate or SQL Server Replication tool for DWH Databases in many clients.If you need Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS Consultancy and Training you can send my email adress [email protected].-                                                                                                                                                                                                                                                 -Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS ve linux Danışmanlık ve Eğitim için  [email protected] a mail atabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *