Oracle E-Business Suite 12.2.6 Klon Alma

Merhaba Arkadaşlar,

Bu yazımda sizlere Oracle EBS 12.2.6 da Klon alma işlemini anlatıyor olacağım. EBS ortamlarda sık sık kullanıcılardan test ve development amaçlı Klon talepleri gelmektedir.

EBS Klon yaparken hem Oracle veritabanının hemde EBS uygulamasının klonunu almış olacağız. Bu yüzden her 2 tarafta da ayrı ayrı işlemlerin yapılması gerekmektedir. Adım adım scriptleri ve çıktıları paylaşarak yapıyor olacağım.

EBS Klon adımları aşağıdaki gibidir.

 1. EBS ve Database de PreClone scriptleri çalıştırılır. Düzgünce bitmesi gerekmektedir.
 2. Database de RMAN ile full backup alınır.
 3. EBS Application Home u yeni sunucuya Kopyalanır.
 4. Database Home u ve Backupları yeni Sunucuya kopyalanır.
 5. Klon sunucuda Oracle home ayarlanıp Oracle Instance sı açılır.
 6. Klon sunucuda Oracle Database i Restore edilir yada duplicate edilir.
 7. Klon Database açılınca Post Clone adımları uygulanır.
 8. Klon Sunucuda EBS Post Klon adımları uygulanır.
 9. Klon Sunucuda EBS Patch Klasörü oluşturulur.
 10. EBS Klon ortamı yeni Sunucuda açılır.

1.Adımda aşağıdaki gibi Preclone işlemleri yapılır. Çıktısıyla beraber Preclone aşağıdaki gibidir.

DB PreClone:

[oracle@ebstest VIS_ebstest]$ perl adpreclone.pl dbTier

                     Copyright (c) 2011, 2014 Oracle Corporation

                        Redwood Shores, California, USA

                        Oracle E-Business Suite Rapid Clone

                                 Version 12.2

                      adpreclone Version 120.31.12020000.20

Enter the APPS User Password:

Verifying if Database Patch checker (ETCC) exists in /u01/oracle/VIS/12.1.0/appsutil/etcc

Running:

perl /u01/oracle/VIS/12.1.0/appsutil/bin/adclone.pl java=/u01/oracle/VIS/12.1.0/appsutil/jre mode=stage stage=/u01/oracle/VIS/12.1.0/appsutil/clone component=dbTier method=CUSTOM dbctx=/u01/oracle/VIS/12.1.0/appsutil/VIS_ebstest.xml showProgress

Beginning database tier Stage - Mon Dec 17 09:42:27 2018

/u01/oracle/VIS/12.1.0/appsutil/jre/bin/java -Xmx600M -DCONTEXT_VALIDATED=false -Doracle.installer.oui_loc=/u01/oracle/VIS/12.1.0/oui -classpath /u01/oracle/VIS/12.1.0/lib/xmlparserv2.jar:/u01/oracle/VIS/12.1.0/jdbc/lib/ojdbc6.jar:/u01/oracle/VIS/12.1.0/appsutil/java:/u01/oracle/VIS/12.1.0/oui/jlib/OraInstaller.jar:/u01/oracle/VIS/12.1.0/oui/jlib/ewt3.jar:/u01/oracle/VIS/12.1.0/oui/jlib/share.jar:/u01/oracle/VIS/12.1.0/oui/jlib/srvm.jar:/u01/oracle/VIS/12.1.0/jlib/ojmisc.jar   oracle.apps.ad.clone.StageDBTier -e /u01/oracle/VIS/12.1.0/appsutil/VIS_ebstest.xml -stage /u01/oracle/VIS/12.1.0/appsutil/clone -tmp /tmp -method CUSTOM    -showProgress

APPS Password : apps

Log file located at /u01/oracle/VIS/12.1.0/appsutil/log/VIS_ebstest/StageDBTier_12170942.log

  \     59% completed

Completed Stage...

Mon Dec 17 09:43:08 2018

[oracle@ebstest VIS_ebstest]$ apps

 

EBS Tarafı:

[applmgr@ebstest scripts]$ perl adpreclone.pl appsTier

                     Copyright (c) 2011, 2014 Oracle Corporation

                        Redwood Shores, California, USA

                        Oracle E-Business Suite Rapid Clone

                                 Version 12.2

                      adpreclone Version 120.31.12020000.20

Enter the APPS User Password:

Enter the Weblogic AdminServer password :

 Checking the status of the Oracle WebLogic Administration Server....

 Running perl /u01/apps/VIS/fs1/EBSapps/appl/ad/12.0.0/patch/115/bin/adProvisionEBS.pl ebs-get-serverstatus -contextfile=/u01/apps/VIS/fs1/inst/apps/VIS_ebstest/appl/admin/VIS_ebstest.xml -servername=AdminServer -promptmsg=hide

The Oracle WebLogic Administration Server is up.

Running:

perl /u01/apps/VIS/fs1/EBSapps/appl/ad/12.0.0/bin/adclone.pl java=/u01/apps/VIS/fs1/EBSapps/comn/util/jdk64 mode=stage stage=/u01/apps/VIS/fs1/EBSapps/comn/clone component=appsTier method= appctx=/u01/apps/VIS/fs1/inst/apps/VIS_ebstest/appl/admin/VIS_ebstest.xml showProgress

 Setting the wls environment

Beginning application tier Stage - Mon Dec 17 09:37:35 2018

/u01/apps/VIS/fs1/EBSapps/comn/util/jdk64/bin/java -Xmx600M -DCONTEXT_VALIDATED=false -Doracle.installer.oui_loc=/oui -classpath /u01/apps/VIS/fs1/FMW_Home/webtier/lib/xmlparserv2.jar:/u01/apps/VIS/fs1/FMW_Home/webtier/jdbc/lib/ojdbc6.jar:/u01/apps/VIS/fs1/EBSapps/comn/java/classes:/u01/apps/VIS/fs1/FMW_Home/webtier/oui/jlib/OraInstaller.jar:/u01/apps/VIS/fs1/FMW_Home/webtier/oui/jlib/ewt3.jar:/u01/apps/VIS/fs1/FMW_Home/webtier/oui/jlib/share.jar:/u01/apps/VIS/fs1/FMW_Home/webtier/../Oracle_EBS-app1/oui/jlib/srvm.jar:/u01/apps/VIS/fs1/FMW_Home/webtier/jlib/ojmisc.jar:/u01/apps/VIS/fs1/FMW_Home/wlserver_10.3/server/lib/weblogic.jar:/u01/apps/VIS/fs1/FMW_Home/oracle_common/jlib/obfuscatepassword.jar  oracle.apps.ad.clone.StageAppsTier -e /u01/apps/VIS/fs1/inst/apps/VIS_ebstest/appl/admin/VIS_ebstest.xml -stage /u01/apps/VIS/fs1/EBSapps/comn/clone -tmp /tmp -method CUSTOM   -showProgress -nopromptmsg

Log file located at /u01/apps/VIS/fs1/inst/apps/VIS_ebstest/admin/log/clone/StageAppsTier_12170937.log

  /     20% completed

Completed Stage...

Mon Dec 17 09:57:57 2018

[applmgr@ebstest scripts]$ pwd

/u01/apps/VIS/fs1/inst/apps/VIS_ebstest/admin/scripts

[applmgr@ebstest scripts]$

 

2.Database in Compress Online Backup ı RMAN le aşağıdaki gibi alınır.

connect target /
run{
ALLOCATE CHANNEL CH1 DEVICE TYPE DISK;
ALLOCATE CHANNEL CH2 DEVICE TYPE DISK;
ALLOCATE CHANNEL CH3 DEVICE TYPE DISK;
ALLOCATE CHANNEL CH4 DEVICE TYPE DISK;
ALLOCATE CHANNEL CH5 DEVICE TYPE DISK;
ALLOCATE CHANNEL CH6 DEVICE TYPE DISK;
ALLOCATE CHANNEL CH7 DEVICE TYPE DISK;
ALLOCATE CHANNEL CH8 DEVICE TYPE DISK;
BACKUP AS COMPRESSED BACKUPSET DATABASE FORMAT '/u01/oracle/backup/FULL_%d_%u_%s_%T.bkp';
BACKUP AS COMPRESSED BACKUPSET ARCHIVELOG ALL not backed up 1 times FORMAT '/u01/oracle/backup/Archivelogs_%d_%u_%s_%T.bkp';
BACKUP CURRENT CONTROLFILE FORMAT '/u01/oracle/backup/CONTROLFILE%d_%u_%s_%T.bkp';
RELEASE CHANNEL CH1;
RELEASE CHANNEL CH2;
RELEASE CHANNEL CH3;
RELEASE CHANNEL CH4;
RELEASE CHANNEL CH5;
RELEASE CHANNEL CH6;
RELEASE CHANNEL CH7;
RELEASE CHANNEL CH8;
}

 

3.Production da run editionda  fs1 altındaki EBSapps klasöru sadece klon ortama kopyalanacak

scp -pr EBSapps  applmgr@TargetIp:/u01/apps/fs1

 

4.Database home u ve Backuplar Klon sunucuya kopyalanır.

scp -pr 12.1.0/ KlonIP:/u01/database
scp *bkp KlonIP:/u01/oracle/backup

5.Klon sunucuda Oracle home ayarlanıp Oracle Instance sı açılır.

Proddan kopyalanan Oracle Home Klonda ENV olarak set edilip startup nomount ile açılır. Oracle Home yeni Klon ortamda eğer path olarak değiştirildiyse aşağıdaki gibi relink çalıştırılır.

$ORACLE_HOME/bin/relink all

Proddan alınan Pfile içine aşağıdaki convert ve yeni db name i koyulup öyle nomount modda açılır.

db_name='CLONE'
db_unique_name='CLONE'
db_file_name_convert=(ESKI_PATH,YENI_PATH)
log_file_name_convert=(ESKI_PATH,YENI_PATH)

 

6. Klon sunucuda backuplarla aşağıdaki gibi duplicate edilerek açılır.

duplicate target database to "CLONE" BACKUP LOCATION '/u01/oracle/backup';

 

 

7.Klon Database yukardaki gibi açılınca Post Clone adımları aşağıdaki gibi uygulanır.

sqlplus apps/<appspassword>

EXEC FND_CONC_CLONE.SETUP_CLEAN;

COMMIT;

 

Database tarafında autoconfig çalıştırılır

 

[oracle@ebstest2 appsutil]$ perl $ORACLE_HOME/appsutil/bin/adbldxml.pl

Starting context file generation for db tier..

Using JVM from /u01/database/12.1.0/appsutil/jre/bin/java to execute java programs..

APPS Password:

The log file for this adbldxml session is located at:

/u01/database/12.1.0/appsutil/log/adbldxml_12171442.log

indicated by TNS_ADMIN. Context file can not be generated.

Enter Hostname of Database server: ebstest2

Enter Port of Database server: 1523

Enter SID of Database server: CLONE

Enter Database Service Name: CLONE

Enter the value for Display Variable: ebstest2:0.0

The context file has been created at:

/u01/database/12.1.0/appsutil/CLONE_ebstest2.xml

[oracle@ebstest2 appsutil]$

---------------------------------------------------------------------------------------------------

[oracle@ebstest2 bin]$

[oracle@ebstest2 bin]$ sh adconfig.sh

Enter the full path to the Context file: /u01/database/12.1.0/appsutil/CLONE_ebstest2.xml

Enter the APPS user password:

The log file for this session is located at: /u01/database/12.1.0/appsutil/log/CLONE_ebstest2/12171444/adconfig.log

AutoConfig is configuring the Database environment...

AutoConfig will consider the custom templates if present.

        Using ORACLE_HOME location : /u01/database/12.1.0

        Classpath                   : :/u01/database/12.1.0/jdbc/lib/ojdbc6.jar:/u01/database/12.1.0/appsutil/java/xmlparserv2.jar:/u01/database/12.1.0/appsutil/java:/u01/database/12.1.0/jlib/netcfg.jar:/u01/database/12.1.0/jlib/ldapjclnt12.jar

        Using Context file          : /u01/database/12.1.0/appsutil/CLONE_ebstest2.xml

Context Value Management will now update the Context file

        Updating Context file...COMPLETED

        Attempting upload of Context file and templates to database...COMPLETED

Updating rdbms version in Context file to db121

Updating rdbms type in Context file to 64 bits

Configuring templates from ORACLE_HOME ...

AutoConfig completed successfully.

[oracle@ebstest2 bin]$

 

 

8. Klon Sunucuda EBS Post Klon adımları aşağıdaki gibi uygulanır. Post Klon öncesi sqlnet.ora dosyası kontrol edilir ve aşağıdaki kısım kaldırılıp listener reload edilir.

tcp.valid_nodechecking = yes

 

 

[applmgr@ebstest2 /]$ cd /u01/apps/fs1/EBSapps/comn/clone/bin/

[applmgr@ebstest2 bin]$

[applmgr@ebstest2 bin]$ ls -ltr

total 288

-rwxr-xr-x 1 applmgr oinstall   5101 Nov 26  2012 adchkutl.sh

-rwxr-xr-x 1 applmgr oinstall  95774 Dec  2 11:47 adclone.pl

-rwxr-xr-x 1 applmgr oinstall  47194 Dec  2 11:47 adclonectx.pl

-rwxr-xr-x 1 applmgr oinstall 125060 Dec  2 11:47 adcfgclone.pl

-rwxr-xr-x 1 applmgr oinstall  10050 Dec  2 11:47 adaddnode.pl

[applmgr@ebstest2 bin]$ perl adcfgclone.pl appsTier

                     Copyright (c) 2002, 2015 Oracle Corporation

                        Redwood Shores, California, USA

                        Oracle E-Business Suite Rapid Clone

                                 Version 12.2

                      adcfgclone Version 120.63.12020000.56

                                    ***********************************************************

                                    In AD-TXK Delta 7, we recommend you clone the run and patch

                                    file systems in a single operation using the 'dualfs' option.

                                    Separate cloning of the run and patch file systems will be deprecated

                                    ************************************************************

Enter the APPS password :

Enter the Weblogic AdminServer password :

Do you want to add a node (yes/no) [no] :

Running: Context clone...

Log file located at /u01/apps/fs1/EBSapps/comn/clone/bin/CloneContext_1217144637.log

Target System File Edition type [run] :

Provide the values required for creation of the new APPL_TOP Context file.

Target System Hostname (virtual or normal) [ebstest2] :

Target System Database SID : CLONE

Target System Database Server Node [ebstest2] :

Target System Database Domain Name [localdomain.local] :

Target System Base Directory : /u01/apps

Target System Base Directory set to /u01/apps

Target System Current File System Base set to /u01/apps/fs1

Target System Other File System Base set to /u01/apps/fs2

Target System Fusion Middleware Home set to /u01/apps/fs1/FMW_Home

Target System Web Oracle Home set to /u01/apps/fs1/FMW_Home/webtier

Target System Appl TOP set to /u01/apps/fs1/EBSapps/appl

Target System COMMON TOP set to /u01/apps/fs1/EBSapps/comn

Target System Instance Home Directory [/u01/apps] :

Target System Instance Top set to /u01/apps/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2

Do you want to preserve the Display [ebstest:0.0] (y/n)  : n

Target System Display [ebstest2:0.0] :

Target System Root Service [enabled] :

Target System Web Entry Point Services [enabled] :

Target System Web Application Services [enabled] :

Target System Batch Processing Services [enabled] :

Target System Other Services [disabled] :

Do you want the target system to have the same port values as the source system (y/n) [y] ? : n

Target System Port Pool [0-99] : 2

Checking the port pool 2

done: Port Pool 2 is free

Report file located at /u01/apps/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/admin/out/portpool.lst

UTL_FILE_DIR on database tier consists of the following directories.
/usr/tmp
/usr/tmp
Choose a value which will be set as APPLPTMP value on the target node [1] : 1

The new APPL_TOP context file has been created :

  /u01/apps/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/appl/admin/CLONE_ebstest2.xml

Check Clone Context logfile /u01/apps/fs1/EBSapps/comn/clone/bin/CloneContext_1217144637.log for details.

Running Rapid Clone with command:

Running:

perl /u01/apps/fs1/EBSapps/comn/clone/bin/adclone.pl java=/u01/apps/fs1/EBSapps/comn/clone/bin/../jre mode=apply stage=/u01/apps/fs1/EBSapps/comn/clone component=appsTier method=CUSTOM appctxtg=/u01/apps/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/appl/admin/CLONE_ebstest2.xml showProgress contextValidated=true

Running: /u01/apps/fs1/EBSapps/comn/clone/FMW/t2pjdk/bin/java -classpath /u01/apps/fs1/EBSapps/comn/clone/prereq/webtier/Scripts/ext/jlib/engine.jar:/u01/apps/fs1/EBSapps/comn/clone/prereq/webtier/oui/jlib/OraPrereq.jar:/u01/apps/fs1/EBSapps/comn/clone/prereq/webtier/oui/jlib/OraPrereqChecks.jar:/u01/apps/fs1/EBSapps/comn/clone/prereq/webtier/oui/jlib/OraInstaller.jar:/u01/apps/fs1/EBSapps/comn/clone/prereq/webtier/oui/jlib/OraInstallerNet.jar:/u01/apps/fs1/EBSapps/comn/clone/prereq/webtier/oui/jlib/srvm.jar:/u01/apps/fs1/EBSapps/comn/clone/prereq/webtier/Scripts/ext/jlib/ojdl.jar:/u01/apps/fs1/EBSapps/comn/clone/prereq/webtier/Scripts/ext/jlib/ojdl2.jar:/u01/apps/fs1/EBSapps/comn/clone/prereq/webtier/Scripts/ext/jlib/ojdl-log4j.jar:/u01/apps/fs1/EBSapps/comn/clone/prereq/webtier/oui/jlib/xmlparserv2.jar:/u01/apps/fs1/EBSapps/comn/clone/prereq/webtier/oui/jlib/share.jar:/u01/apps/fs1/EBSapps/comn/clone/jlib/java oracle.apps.ad.clone.util.FMWOracleHomePreReqCheck -prereqCheckFMW -e /u01/apps/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/appl/admin/CLONE_ebstest2.xml -stage /u01/apps/fs1/EBSapps/comn/clone -log /u01/apps/fs1/EBSapps/comn/clone/FMW/logs/prereqcheck.log

Beginning application tier Apply - Mon Dec 17 14:47:50 2018

/u01/apps/fs1/EBSapps/comn/clone/bin/../jre/bin/java -Xmx600M -DCONTEXT_VALIDATED=true -Doracle.installer.oui_loc=/oui -classpath /u01/apps/fs1/EBSapps/comn/clone/jlib/xmlparserv2.jar:/u01/apps/fs1/EBSapps/comn/clone/jlib/ojdbc6.jar:/u01/apps/fs1/EBSapps/comn/clone/jlib/java:/u01/apps/fs1/EBSapps/comn/clone/jlib/oui/OraInstaller.jar:/u01/apps/fs1/EBSapps/comn/clone/jlib/oui/ewt3.jar:/u01/apps/fs1/EBSapps/comn/clone/jlib/oui/share.jar:/u01/apps/fs1/FMW_Home/webtier/../Oracle_EBS-app1/oui/jlib/srvm.jar:/u01/apps/fs1/EBSapps/comn/clone/jlib/ojmisc.jar:/u01/apps/fs1/FMW_Home/wlserver_10.3/server/lib/weblogic.jar:/u01/apps/fs1/EBSapps/comn/clone/jlib/obfuscatepassword.jar  oracle.apps.ad.clone.ApplyAppsTier -e /u01/apps/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/appl/admin/CLONE_ebstest2.xml -stage /u01/apps/fs1/EBSapps/comn/clone    -showProgress -nopromptmsg

Log file located at /u01/apps/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/admin/log/clone/ApplyAppsTier_12171447.log

  \    100% completed      
Completed Apply...

Mon Dec 17 15:23:08 2018

 Executing command: /u01/apps/fs1/EBSapps/10.1.2/bin/sqlplus @/u01/apps/fs1/EBSapps/appl/ad/12.0.0/patch/115/sql/truncate_ad_nodes_config_status.sql

Do you want to startup the Application Services for CLONE? (y/n) [n] : n

Services not started

Running:

perl /u01/apps/fs1/EBSapps/appl/ad/12.0.0/patch/115/bin/adcleansrccfg.pl context=/u01/apps/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/appl/admin/CLONE_ebstest2.xml promptmsg=hide logfile=/u01/apps/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/admin/log/clone/ApplyAppsTier_12171447.log

*** ALL THE FOLLOWING FILES ARE REQUIRED FOR RESOLVING RUNTIME ERRORS

*** Log File = /u01/apps/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/logs/appl/rgf/TXK/txkSetOAMReg_Mon_Dec_17_15_26_41_2018.log

Removing SSO/OID references if present...

stty: standard input: Inappropriate ioctl for device

stty: standard input: Inappropriate ioctl for device

Config Cleanup Complete

[applmgr@ebstest2 bin]$

 

 

9. Klon Sunucuda EBS Patch Klasörü aşağıdaki gibi oluşturulur.

Klon ortamda application tarafında pre-clone çalıştırılır

        . /u01/apps/EBSapps.env run

            cd $ADMIN_SCRIPTS_HOME

             sh adadminsrvctl.sh start
[applmgr@ebstest2 ~]$ cd $ADMIN_SCRIPTS_HOME

[applmgr@ebstest2 scripts]$

[applmgr@ebstest2 scripts]$

[applmgr@ebstest2 scripts]$ perl adpreclone.pl appsTier

                     Copyright (c) 2011, 2014 Oracle Corporation

                        Redwood Shores, California, USA

                        Oracle E-Business Suite Rapid Clone

                                 Version 12.2

                      adpreclone Version 120.31.12020000.20

Enter the APPS User Password:

Enter the Weblogic AdminServer password :

 Checking the status of the Oracle WebLogic Administration Server....

 Running perl /u01/apps/fs1/EBSapps/appl/ad/12.0.0/patch/115/bin/adProvisionEBS.pl ebs-get-serverstatus -contextfile=/u01/apps/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/appl/admin/CLONE_ebstest2.xml -servername=AdminServer -promptmsg=hide 

The Oracle WebLogic Administration Server is up.

Running:

perl /u01/apps/fs1/EBSapps/appl/ad/12.0.0/bin/adclone.pl java=/u01/apps/fs1/EBSapps/comn/util/jdk64 mode=stage stage=/u01/apps/fs1/EBSapps/comn/clone component=appsTier method= appctx=/u01/apps/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/appl/admin/CLONE_ebstest2.xml showProgress

 Setting the wls environment

Beginning application tier Stage - Mon Dec 17 15:54:17 2018

/u01/apps/fs1/EBSapps/comn/util/jdk64/bin/java -Xmx600M -DCONTEXT_VALIDATED=false -Doracle.installer.oui_loc=/oui -classpath /u01/apps/fs1/FMW_Home/webtier/lib/xmlparserv2.jar:/u01/apps/fs1/FMW_Home/webtier/jdbc/lib/ojdbc6.jar:/u01/apps/fs1/EBSapps/comn/java/classes:/u01/apps/fs1/FMW_Home/webtier/oui/jlib/OraInstaller.jar:/u01/apps/fs1/FMW_Home/webtier/oui/jlib/ewt3.jar:/u01/apps/fs1/FMW_Home/webtier/oui/jlib/share.jar:/u01/apps/fs1/FMW_Home/webtier/../Oracle_EBS-app1/oui/jlib/srvm.jar:/u01/apps/fs1/FMW_Home/webtier/jlib/ojmisc.jar:/u01/apps/fs1/FMW_Home/wlserver_10.3/server/lib/weblogic.jar:/u01/apps/fs1/FMW_Home/oracle_common/jlib/obfuscatepassword.jar  oracle.apps.ad.clone.StageAppsTier -e /u01/apps/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/appl/admin/CLONE_ebstest2.xml -stage /u01/apps/fs1/EBSapps/comn/clone -tmp /tmp -method CUSTOM   -showProgress -nopromptmsg

Log file located at /u01/apps/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/admin/log/clone/StageAppsTier_12171554.log

  |     20% completed      

Completed Stage...

Mon Dec 17 16:03:01 2018

[applmgr@ebstest2 scripts]$ pwd

/u01/apps/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/admin/scripts

 

fs1 de preKlon bittikten sonra aşağıdaki gibi fs1 deki EBSapps klasörü fs2 ye kopyalanır.

mkdir -p /u01/apps/fs2

cp -RH /u01/apps/fs1/EBSapps/ /u01/apps/fs2/

 

Kopyalama bittikten sonra aşağıdaki gibi fs2 de Post Klon çalıştırılır.

 

[applmgr@ebstest2 bin]$ pwd
/u01/apps/fs2/EBSapps/comn/clone/bin
[applmgr@ebstest2 bin]$ 
[applmgr@ebstest2 bin]$ 
[applmgr@ebstest2 bin]$ perl adcfgclone.pl appsTier

Copyright (c) 2002, 2015 Oracle Corporation
Redwood Shores, California, USA

Oracle E-Business Suite Rapid Clone

Version 12.2

adcfgclone Version 120.63.12020000.56

***********************************************************
In AD-TXK Delta 7, we recommend you clone the run and patch
file systems in a single operation using the 'dualfs' option.
Separate cloning of the run and patch file systems will be deprecated
************************************************************

Enter the APPS password :

Enter the Weblogic AdminServer password :

Do you want to add a node (yes/no) [no] :
Running: Context clone...
Log file located at /u01/apps/fs2/EBSapps/comn/clone/bin/CloneContext_1218020638.log
Target System File Edition type [run] : patch
Enter the full path of Run File System Context file : /u01/apps/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/appl/admin/CLONE_ebstest2.xml

Provide the values required for creation of the new APPL_TOP Context file.

Target System Fusion Middleware Home set to /u01/apps/fs2/FMW_Home

Target System Web Oracle Home set to /u01/apps/fs2/FMW_Home/webtier

Target System Appl TOP set to /u01/apps/fs2/EBSapps/appl

Target System COMMON TOP set to /u01/apps/fs2/EBSapps/comn

Target System Instance Top set to /u01/apps/fs2/inst/apps/CLONE_ebstest2

Target System Port Pool [0-99] : 3

Checking the port pool 3
done: Port Pool 3 is free
Report file located at /u01/apps/fs2/inst/apps/CLONE_ebstest2/admin/out/portpool.lst
The new APPL_TOP context file has been created :
/u01/apps/fs2/inst/apps/CLONE_ebstest2/appl/admin/CLONE_ebstest2.xml
Check Clone Context logfile /u01/apps/fs2/EBSapps/comn/clone/bin/CloneContext_1218020638.log for details.

Running Rapid Clone with command:

Running:
perl /u01/apps/fs2/EBSapps/comn/clone/bin/adclone.pl java=/u01/apps/fs2/EBSapps/comn/clone/bin/../jre mode=apply stage=/u01/apps/fs2/EBSapps/comn/clone component=appsTier method=CUSTOM appctxtg=/u01/apps/fs2/inst/apps/CLONE_ebstest2/appl/admin/CLONE_ebstest2.xml showProgress contextValidated=true

FMW Pre-requisite check log file location : /u01/apps/fs2/EBSapps/comn/clone/FMW/logs/prereqcheck.log

Running: /u01/apps/fs2/EBSapps/comn/clone/FMW/t2pjdk/bin/java -classpath /u01/apps/fs2/EBSapps/comn/clone/prereq/webtier/Scripts/ext/jlib/engine.jar:/u01/apps/fs2/EBSapps/comn/clone/prereq/webtier/oui/jlib/OraPrereq.jar:/u01/apps/fs2/EBSapps/comn/clone/prereq/webtier/oui/jlib/OraPrereqChecks.jar:/u01/apps/fs2/EBSapps/comn/clone/prereq/webtier/oui/jlib/OraInstaller.jar:/u01/apps/fs2/EBSapps/comn/clone/prereq/webtier/oui/jlib/OraInstallerNet.jar:/u01/apps/fs2/EBSapps/comn/clone/prereq/webtier/oui/jlib/srvm.jar:/u01/apps/fs2/EBSapps/comn/clone/prereq/webtier/Scripts/ext/jlib/ojdl.jar:/u01/apps/fs2/EBSapps/comn/clone/prereq/webtier/Scripts/ext/jlib/ojdl2.jar:/u01/apps/fs2/EBSapps/comn/clone/prereq/webtier/Scripts/ext/jlib/ojdl-log4j.jar:/u01/apps/fs2/EBSapps/comn/clone/prereq/webtier/oui/jlib/xmlparserv2.jar:/u01/apps/fs2/EBSapps/comn/clone/prereq/webtier/oui/jlib/share.jar:/u01/apps/fs2/EBSapps/comn/clone/jlib/java oracle.apps.ad.clone.util.FMWOracleHomePreReqCheck -prereqCheckFMW -e /u01/apps/fs2/inst/apps/CLONE_ebstest2/appl/admin/CLONE_ebstest2.xml -stage /u01/apps/fs2/EBSapps/comn/clone -log /u01/apps/fs2/EBSapps/comn/clone/FMW/logs/prereqcheck.log

Beginning application tier Apply - Tue Dec 18 02:07:32 2018

/u01/apps/fs2/EBSapps/comn/clone/bin/../jre/bin/java -Xmx600M -DCONTEXT_VALIDATED=true -Doracle.installer.oui_loc=/oui -classpath /u01/apps/fs2/EBSapps/comn/clone/jlib/xmlparserv2.jar:/u01/apps/fs2/EBSapps/comn/clone/jlib/ojdbc6.jar:/u01/apps/fs2/EBSapps/comn/clone/jlib/java:/u01/apps/fs2/EBSapps/comn/clone/jlib/oui/OraInstaller.jar:/u01/apps/fs2/EBSapps/comn/clone/jlib/oui/ewt3.jar:/u01/apps/fs2/EBSapps/comn/clone/jlib/oui/share.jar:/u01/apps/fs2/FMW_Home/webtier/../Oracle_EBS-app1/oui/jlib/srvm.jar:/u01/apps/fs2/EBSapps/comn/clone/jlib/ojmisc.jar:/u01/apps/fs2/FMW_Home/wlserver_10.3/server/lib/weblogic.jar:/u01/apps/fs2/EBSapps/comn/clone/jlib/obfuscatepassword.jar oracle.apps.ad.clone.ApplyAppsTier -e /u01/apps/fs2/inst/apps/CLONE_ebstest2/appl/admin/CLONE_ebstest2.xml -stage /u01/apps/fs2/EBSapps/comn/clone -showProgress -nopromptmsg 
Log file located at /u01/apps/fs2/inst/apps/CLONE_ebstest2/admin/log/clone/ApplyAppsTier_12180207.log
\ 100% completed

Completed Apply...
Tue Dec 18 02:42:12 2018

Skipping the starting of services
Enabling EBS_LOGON Trigger...

INFO : Rapid Clone completed successfully , but the AutoConfig run recorded some errors. 
Please review the AutoConfig section in the logfile. and Re-Run the entire cloning cycle , after fixing the problem. [applmgr@ebstest2 bin]$ 
[applmgr@ebstest2 bin]$

 

10.fs2 dede post klon bittikten sonra EBS Klon ortamı aşağıdaki gibi açılır.

[applmgr@ebstest2 ~]$ cd $ADMIN_SCRIPTS_HOME
[applmgr@ebstest2 scripts]$
[applmgr@ebstest2 scripts]$ pwd
/u01/ebs/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/admin/scripts

[applmgr@ebstest2 scripts]$ sh adstrtal.sh

You are running adstrtal.sh version 120.24.12020000.11


Enter the APPS username: apps

Enter the APPS password:
Enter the WebLogic Server password:

The logfile for this session is located at /u01/ebs/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/logs/appl/admin/log/adstrtal.log

Executing service control script:
/u01/ebs/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/admin/scripts/jtffmctl.sh start
Timeout specified in context file: 100 second(s)

script returned:
****************************************************

You are running jtffmctl.sh version 120.3.12020000.4

Validating Fulfillment patch level via /u01/ebs/fs1/EBSapps/comn/java/classes
Fulfillment patch level validated.
Starting Fulfillment Server for CLONE on port 9302 ...

jtffmctl.sh: exiting with status 0


.end std out.

.end err out.

****************************************************

Executing service control script:
/u01/ebs/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/admin/scripts/adopmnctl.sh start
Timeout specified in context file: 100 second(s)

script returned:
****************************************************

You are running adopmnctl.sh version 120.0.12020000.2

Starting Oracle Process Manager (OPMN) ...

adopmnctl.sh: exiting with status 0

adopmnctl.sh: check the logfile /u01/ebs/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/logs/appl/admin/log/adopmnctl.txt for more information ...


.end std out.

.end err out.

****************************************************

Executing service control script:
/u01/ebs/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/admin/scripts/adapcctl.sh start
Timeout specified in context file: 100 second(s)

script returned:
****************************************************

You are running adapcctl.sh version 120.0.12020000.6

Starting OPMN managed Oracle HTTP Server (OHS) instance ...

adapcctl.sh: exiting with status 0

adapcctl.sh: check the logfile /u01/ebs/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/logs/appl/admin/log/adapcctl.txt for more information ...


.end std out.

.end err out.

****************************************************

Executing service control script:
/u01/ebs/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/admin/scripts/adnodemgrctl.sh start -nopromptmsg
Timeout specified in context file: -1 second(s)

script returned:
****************************************************

You are running adnodemgrctl.sh version 120.11.12020000.12


Calling txkChkEBSDependecies.pl to perform dependency checks for ALL MANAGED SERVERS
Perl script txkChkEBSDependecies.pl got executed successfully


Starting the Node Manager...
Refer /u01/ebs/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/logs/appl/admin/log/adnodemgrctl.txt for details

NodeManager log is located at /u01/ebs/fs1/FMW_Home/wlserver_10.3/common/nodemanager/nmHome1

adnodemgrctl.sh: exiting with status 0

adnodemgrctl.sh: check the logfile /u01/ebs/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/logs/appl/admin/log/adnodemgrctl.txt for more information ...


.end std out.
*** ALL THE FOLLOWING FILES ARE REQUIRED FOR RESOLVING RUNTIME ERRORS
*** Log File = /u01/ebs/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/logs/appl/rgf/TXK/txkChkEBSDependecies_Sat_Dec_22_15_14_27_2018/txkChkEBSDependecies_Sat_Dec_22_15_14_27_2018.log

.end err out.

****************************************************

Executing service control script:
/u01/ebs/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/admin/scripts/adalnctl.sh start
Timeout specified in context file: 100 second(s)

script returned:
****************************************************

adalnctl.sh version 120.3.12020000.4

Checking for FNDFS executable.
Starting listener process APPS_CLONE.

adalnctl.sh: exiting with status 0


adalnctl.sh: check the logfile /u01/ebs/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/logs/appl/admin/log/adalnctl.txt for more information ...


.end std out.

.end err out.

****************************************************

Executing service control script:
/u01/ebs/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/admin/scripts/adcmctl.sh start
Timeout specified in context file: 1000 second(s)

script returned:
****************************************************

You are running adcmctl.sh version 120.19.12020000.7

Starting concurrent manager for CLONE ...
Starting CLONE_1222@CLONE Internal Concurrent Manager
Default printer is noprint

adcmctl.sh: exiting with status 0


adcmctl.sh: check the logfile /u01/ebs/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/logs/appl/admin/log/adcmctl.txt for more information ...


.end std out.

.end err out.

****************************************************

Executing service control script:
/u01/ebs/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/admin/scripts/adadminsrvctl.sh start -nopromptmsg
Timeout specified in context file: -1 second(s)

script returned:
****************************************************

You are running adadminsrvctl.sh version 120.10.12020000.10

Starting WLS Admin Server...
Refer /u01/ebs/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/logs/appl/admin/log/adadminsrvctl.txt for details

AdminServer logs are located at /u01/ebs/fs1/FMW_Home/user_projects/domains/EBS_domain_CLONE/servers/AdminServer/logs

adadminsrvctl.sh: exiting with status 0

adadminsrvctl.sh: check the logfile /u01/ebs/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/logs/appl/admin/log/adadminsrvctl.txt for more information ...


.end std out.

.end err out.

****************************************************

Executing service control script:
/u01/ebs/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/admin/scripts/admanagedsrvctl.sh start forms_server1 -nopromptmsg
Timeout specified in context file: -1 second(s)

script returned:
****************************************************

You are running admanagedsrvctl.sh version 120.14.12020000.11

Starting forms_server1...

Server specific logs are located at /u01/ebs/fs1/FMW_Home/user_projects/domains/EBS_domain_CLONE/servers/forms_server1/logs

admanagedsrvctl.sh: exiting with status 0

admanagedsrvctl.sh: check the logfile /u01/ebs/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/logs/appl/admin/log/adformsctl.txt for more information ...


.end std out.

.end err out.

****************************************************

Executing service control script:
/u01/ebs/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/admin/scripts/admanagedsrvctl.sh start oafm_server1 -nopromptmsg
Timeout specified in context file: -1 second(s)

script returned:
****************************************************

You are running admanagedsrvctl.sh version 120.14.12020000.11

Starting oafm_server1...

Server specific logs are located at /u01/ebs/fs1/FMW_Home/user_projects/domains/EBS_domain_CLONE/servers/oafm_server1/logs

admanagedsrvctl.sh: exiting with status 0

admanagedsrvctl.sh: check the logfile /u01/ebs/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/logs/appl/admin/log/adoafmctl.txt for more information ...


.end std out.

.end err out.

****************************************************

Executing service control script:
/u01/ebs/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/admin/scripts/admanagedsrvctl.sh start oacore_server1 -nopromptmsg
Timeout specified in context file: -1 second(s)

script returned:
****************************************************

You are running admanagedsrvctl.sh version 120.14.12020000.11

Starting oacore_server1...

Server specific logs are located at /u01/ebs/fs1/FMW_Home/user_projects/domains/EBS_domain_CLONE/servers/oacore_server1/logs

admanagedsrvctl.sh: exiting with status 0

admanagedsrvctl.sh: check the logfile /u01/ebs/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/logs/appl/admin/log/adoacorectl.txt for more information ...


.end std out.

.end err out.

****************************************************

All enabled services for this node are started.

adstrtal.sh: Exiting with status 0

adstrtal.sh: check the logfile /u01/ebs/fs1/inst/apps/CLONE_ebstest2/logs/appl/admin/log/adstrtal.log for more information ...

You have new mail in /var/spool/mail/applmgr
[applmgr@ebstest2 scripts]$


EBS Klon a aşağıdaki gibi bağlanınca açıldığını görebiliyoruz.

http://ebstest2.localdomain.local:8002 

 

Böylece bu yazınında sonuna gelmiş bulunmaktayım bir sonraki yazıda buluşmak dileğiyle esen kalın…

 

Oracle Exadata SQL Server Goldengate Weblogic EBS ve Linux konusunda aşağıdaki konularda 7×24 Uzman Danışmanlara yada Eğitimlere mi İhtiyacınız var [email protected] adresine mail atarak Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

– Oracle Veritabanı Danışmanlığı
– Oracle Veritabanı Bakım ve Destek
– Exadata Danışmanlığı
– Exadata Bakım ve Destek
– SQL Server Veritabanı Danışmanlığı
– SQL Server Veritabanı Bakım ve Destek
– Goldengate Danışmanlığı
– Goldengate Bakım ve Destek
– Linux Danışmanlığı
– Linux Bakım ve Destek
– Oracle EBS Danışmanlığı
– Oracle EBS Bakım ve Destek
– Weblogic Danışmanlığı
– Weblogic Bakım ve Destek
– Oracle Veritabanı Eğitimleri
– Oracle VM Server Danışmanlığı
– Oracle VM Server Bakım ve Destek
– Oracle EPPM Danışmanlığı
– Oracle EPPM Bakım ve Destek
– Oracle Primavera Danışmanlığı
– Oracle Primavera Bakım ve Destek
– Oracle Eğitimleri
– SQL Server Eğitimleri
– Goldengate Eğitimleri
– Exadata Eğitimleri
– Linux Eğitimleri
– Oracle EBS Eğitimleri
– Oracle VM Server Eğitimleri
– Weblogic Eğitimleri
– Oracle EPPM Eğitimleri
– Oracle Primavera Eğitimleri

About Mehmet Salih Deveci

I am Founder of SysDBASoft IT and IT Tutorial and Certified Expert about Oracle & SQL Server database, Goldengate, Exadata Machine, Oracle Database Appliance administrator with 10+years experience.I have OCA, OCP, OCE RAC Expert Certificates I have worked 100+ Banking, Insurance, Finance, Telco and etc. clients as a Consultant, Insource or Outsource.I have done 200+ Operations in this clients such as Exadata Installation & PoC & Migration & Upgrade, Oracle & SQL Server Database Upgrade, Oracle RAC Installation, SQL Server AlwaysOn Installation, Database Migration, Disaster Recovery, Backup Restore, Performance Tuning, Periodic Healthchecks.I have done 2000+ Table replication with Goldengate or SQL Server Replication tool for DWH Databases in many clients.If you need Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS Consultancy and Training you can send my email adress [email protected].-                                                                                                                                                                                                                                                 -Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS ve linux Danışmanlık ve Eğitim için  [email protected] a mail atabilirsiniz.

6 comments

 1. I have been surfing online more than three hours nowadays, yet I never discovered any interesting article like yours. It is pretty value sufficient for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made just right content material as you did, the web will likely be a lot more useful than ever before.

 2. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 3. naturally like your website however you need to test the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome to inform the reality nevertheless I?¦ll certainly come again again.

 4. I’m not sure why but this web site is loading extremely slow for me.Is anyone else having this issue or is it a problem on myend? I’ll check back later on and see if the problemstill exists.

 5. great points altogether, you simply gained a brand new reader. What would you recommend in regards to your post that you made some days ago? Any positive?

 6. I cannot thank you enough for the blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *