Oracle Automatic Storage Management -2

Merhaba Arkadaşlar,

Bu yazımda Oracle Automatic Storage Management ı anlatmaya devam edeceğim. Bu yazıyı okumadan önce bir önceki yazıyı okumanızı tavsiye ederim.

Oracle ASM kullanıldığı zaman Disk group kavramı hayatımıza girer adındanda anlaşıldığı üzere artık tek bir disk yokta disk grup dediğimiz bir yada birden fazla disklerin bir araya geldiği disk gruplarında verilerimizi tutarız.

Önceki yazıdada belirttiğimiz gibi ASM instance sı Oracle Database instancesından ayrı bir instancedır. bunun için aşağıdaki gibi smon process ini sorguladığımızda database ile beraber +ASM Instancesınında geldiğini görüyoruz.

oracle:deveci01:/home/users/oracle:>ps -ef |grep smon


root 11731186 1 18 10:05:48 - 0:00 /u01/app/oracle/product/12.1.0/grid/bin/osysmond.bin
oracle 12058826 1 0 10:06:56 - 0:00 ora_smon_DEVECI
oracle 12976246 1 0 10:06:24 - 0:00 asm_smon_+ASM
oracle 38338572 28049424 1 10:07:02 pts/0 0:00 grep smon

 

ASM Instancesına bağlanmak için ASM Instance profile ı oluşturuyoruz.

oracle:deveci01:/home/users/oracle:> vi profile.12g.asm

export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.1.0/grid
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$ORACLE_HOME/OPatch:$PATH
export ORACLE_SID=+ASM
bash

Yukardaki gibi oluşturduktan sonra aşağıdaki gibi profile ı set edebilir ve artık ASM e bağlanabiliriz.

oracle:deveci01:/home/users/oracle:>. profile.12c.asm

 

asmcmd bizim bir çok disk operasyonlarını yaptığımız ve monitor ettiğimiz bir tooldur. aşağıdaki gibi bağlanıp lsdg ile disk gruplarını ve büyüklük,doluluklarını görebiliriz.

oracle:deveci:/home/users/oracle:>asmcmd
ASMCMD> lsdg
State Type Rebal Sector Block AU Total_MB Free_MB Req_mir_free_MB Usable_file_MB Offline_disks Voting_files Name
MOUNTED EXTERN N 512 4096 1048576 512000 510551 0 510551 0 N DATA/
MOUNTED EXTERN N 512 4096 4194304 204800 203272 0 203272 0 Y RECO/
ASMCMD>

ASMCMD> cd DATA
ASMCMD> ls -l
Type Redund Striped Time Sys Name
Y DEVECI/

asmcmd dışında ASM Instancesına sqlplus / as sysasm ilede bağlanıp benzer işlemleri sorgularla yapabiliriz.

ASM Disk gruplarına aşağıdaki gibi disk eklenip çıkarılabilir.

Önce Önce ASM profile set edilir.

oracle:deveci01:/home/users/oracle:>. profile.12c.asm

 

Sonra “sqlplus / as sysasm” ile ASM Instance sına bağlanır.

 

Disk gruplarını burda görmek için aşağıdaki sorgu çalıştırılır.

SQL> SELECT GROUP_NUMBER, NAME,SECTOR_SIZE,BLOCK_SIZE,ALLOCATION_UNIT_SIZE,STATE,TYPE TOTAL_MB,FREE_MB FROM V$ASM_DISKGROUP;
GROUP_NUMBER NAME                           SECTOR_SIZE BLOCK_SIZE ALLOCATION_UNIT_SIZE STATE       TOTAL_    FREE_MB

------------ ------------------------------ ----------- ---------- -------------------- ----------- ------ ----------

           1 DATA                                   512       4096              1048576 CONNECTED   EXTERN     355915

           2 RECO                                  512       4096              1048576 CONNECTED   EXTERN     721067


İşletim sistemine ASM Diski tanıtılılmışsa aşağıdaki sorguda bunlar görünür. HEADER_STATUS= CANDIDATE olanlar eklenememiş disklerdir.

 

SQL> SELECT MOUNT_STATUS, HEADER_STATUS, MODE_STATUS, STATE, TOTAL_MB, FREE_MB, NAME, PATH, LABEL FROM V$ASM_DISK;
MOUNT_S HEADER_STATU MODE_ST STATE      TOTAL_MB    FREE_MB NAME                           PATH                                                                                                                                                                                                                                                             LABEL

------- ------------ ------- -------- ---------- ---------- ------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------

CLOSED  CANDIDATE    ONLINE  NORMAL            0          0                                /dev/rhdisk38

CLOSED  CANDIDATE    ONLINE  NORMAL            0          0                                /dev/rhdisk39

CLOSED  CANDIDATE    ONLINE  NORMAL            0          0                                /dev/rhdisk40

CACHED  MEMBER       ONLINE  NORMAL       102399      17756 DATA_0000                      /dev/rhdisk10

CACHED  MEMBER       ONLINE  NORMAL       102399      17795 DATA_0001                      /dev/rhdisk11

CACHED  MEMBER       ONLINE  NORMAL       102399      17787 DATA_0002                      /dev/rhdisk12

CACHED  MEMBER       ONLINE  NORMAL       102399      17795 DATA_0003                      /dev/rhdisk13

CACHED  MEMBER       ONLINE  NORMAL       102399      17795 DATA_0004                      /dev/rhdisk14

CACHED  MEMBER       ONLINE  NORMAL       102399      17800 DATA_0005                      /dev/rhdisk15

CACHED  MEMBER       ONLINE  NORMAL       102399      17803 DATA_0006                      /dev/rhdisk16

CACHED  MEMBER       ONLINE  NORMAL       102399      17798 DATA_0007                      /dev/rhdisk17MOUNT_S HEADER_STATU MODE_ST STATE      TOTAL_MB    FREE_MB NAME                           PATH                                                                                                                                                                                                                                                             LABEL

------- ------------ ------- -------- ---------- ---------- ------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------

CACHED  MEMBER       ONLINE  NORMAL       102399      28180 RECO_0001                     /dev/rhdisk29

CACHED  MEMBER       ONLINE  NORMAL       102399      28164 RECO_0002                     /dev/rhdisk30

CACHED  MEMBER       ONLINE  NORMAL       102399      28172 RECO_0003                     /dev/rhdisk31

CACHED  MEMBER       ONLINE  NORMAL       102399      28129 RECO_0004                     /dev/rhdisk32

CACHED  MEMBER       ONLINE  NORMAL       102399      28201 RECO_0005                     /dev/rhdisk33

CACHED  MEMBER       ONLINE  NORMAL       102399      28144 RECO_0006                     /dev/rhdisk34

CACHED  MEMBER       ONLINE  NORMAL       102399      28156 RECO_0007                     /dev/rhdisk35

CACHED  MEMBER       ONLINE  NORMAL       102399      17795 DATA_0018                      /dev/rhdisk8

CACHED  MEMBER       ONLINE  NORMAL       102399      17797 DATA_0019                      /dev/rhdisk9

CACHED  MEMBER       ONLINE  NORMAL       102399      94239 RECO_0008                     /dev/rhdisk36

CACHED  MEMBER       ONLINE  NORMAL       102399      94342 RECO_0009                     /dev/rhdisk37

eğer yeniden bir diskgroup oluşturulacaksa aşağıdaki komutlar kullanılır.

  • CREATE DISKGROUP RECO EXTERNAL REDUNDANCY DISK ‘/dev/mapper/asmtsk1’ NAME RECO_0001 SIZE 102399 M;
  • ALTER DISKGROUP RECO REBALANCE POWER 10;
  • ALTER DISKGROUP RECO ADD DISK ‘/dev/mapper/asmtsk2’ NAME RECO_0002 SIZE 102399 M REBALANCE POWER 10;

 

ALTER DISKGROUP RECO ADD DISK '/dev/mapper/asmtsk3' NAME RECO_0003 SIZE 102399 M REBALANCE POWER 10;

ALTER DISKGROUP RECO ADD DISK '/dev/mapper/asmtsk4' NAME RECO_0004 SIZE 102399 M REBALANCE POWER 10;

ALTER DISKGROUP RECO ADD DISK '/dev/mapper/asmtsk5' NAME RECO_0005 SIZE 102399 M REBALANCE POWER 10;

 

Eğer 2 nodlu bir RAC sistemde yeni bir diskgroup oluşturmuşsak 2.node a diskgroup mount etmeyi unutmamalıyız.

 

SQL> select INST_ID,GROUP_NUMBER,NAME,STATE from GV$ASM_DISKGROUP;
   INST_ID GROUP_NUMBER NAME                     STATE

---------- ------------ ------------------------------ -----------

       1          1 DATA                         MOUNTED

       1          2 RECO                         MOUNTED

       2          1 DATA                         MOUNTED

       2          0 RECO                         DISMOUNTEDSQL> alter diskgroup RECO mount;
Diskgroup altered.
SQL> select INST_ID,GROUP_NUMBER,NAME,STATE from GV$ASM_DISKGROUP;
   INST_ID GROUP_NUMBER NAME                     STATE

---------- ------------ ------------------------------ -----------

       1          1 DATA                         MOUNTED

       1          2 RECO                         MOUNTED

       2          1 DATA                         MOUNTED

       2          2 RECO                         MOUNTED


 

 

RECO disk gurubuna /dev/rhdisk12 diskini ekleyelim. Ekleme komutunu vermeden önce yukardaki sql lerden disk “path”ine, disk “boyut”una,eklenecek “diskgroup”a, v$ASM_DISK viewında NAME alanında vereceğimiz ismin sıralı ilerliyor olmasına dikkat etmeliyiz.

 

SQL> ALTER DISKGROUP RECO ADD DISK '/dev/rhdisk38' NAME RECO_0010 SIZE 102399 M REBALANCE POWER 10;

Diskgroup altered.

 

REBALANCE POWER 10 parametresiyle eklediğimiz diski manuel balance ediyoruz. Bu parametre verilmezse default olarak ASM_POWER_LIMIT parametresinin değerini alır. POWER parametresiyle rebalance işleminin paralelizm değerini vermiş oluruz. Eğer 0 olursa yeni bir rebalance işlemine kadar rebalance işlemi durdurulmuş olur. ASM_POWER_LIMIT 0-11 arasında değerler alabilir. V$ASM_OPERATION viewından rebalance durumu gözlemlenebilir.

SQL> show parameter  ASM_POWER_LIMIT
NAME                                 TYPE        VALUE

------------------------------------ ----------- ------------------------------

asm_power_limit                      integer     1SQL> select * from v$asm_operation;

ASMCMD ve sqlplus dışında asmca ile de disk gruplarını görebilir ve disk ekleyip çıkartabilirsiniz. Exadata üstünde asmca ya bağlanıp Disk ekleme aşağıdaki gibidir.

 

ASM disk grubunda bulunan bir disk aşağıdaki gibi drop edilebilir.

SQL> SELECT name, header_status, path FROM V$ASM_DISK;
NAME                           HEADER_STATU PATH

------------------------------ ------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               FORMER       /dev/rhdisk18

                               FORMER       /dev/rhdisk15

                               FORMER       /dev/rhdisk16

                               FORMER       /dev/rhdisk17

DATA_0000                      MEMBER       /dev/rhdisk10

DATA_0001                      MEMBER       /dev/rhdisk11

DATA_0002                      MEMBER       /dev/rhdisk12

DATA_0003                      MEMBER       /dev/rhdisk13

DATA_0004                      MEMBER       /dev/rhdisk14

RECO_0000                     MEMBER       /dev/rhdisk19

RECO_0001                     MEMBER       /dev/rhdisk20

OCRVOTE_0000                   MEMBER       /dev/rhdisk21

DATA_0009                      MEMBER       /dev/rhdisk3

DATA_0010                      MEMBER       /dev/rhdisk4

DATA_0011                      MEMBER       /dev/rhdisk5

DATA_0012                      MEMBER       /dev/rhdisk6

DATA_0013                      MEMBER       /dev/rhdisk7

DATA_0014                      MEMBER       /dev/rhdisk8

DATA_0015                      MEMBER       /dev/rhdisk9
19 rows selected.
SQL> alter diskgroup DATA drop disk DATA_0004;
Diskgroup altered.Drop edilen disk header_status u former olur.

SQL> SELECT name, header_status, path FROM V$ASM_DISK;
NAME                           HEADER_STATU PATH

------------------------------ ------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               FORMER       /dev/rhdisk18

                               FORMER       /dev/rhdisk14

                               FORMER       /dev/rhdisk15

                               FORMER       /dev/rhdisk16

                               FORMER       /dev/rhdisk17

DATA_0000                      MEMBER       /dev/rhdisk10

DATA_0001                      MEMBER       /dev/rhdisk11

DATA_0002                      MEMBER       /dev/rhdisk12

DATA_0003                      MEMBER       /dev/rhdisk13

RECO_0000                     MEMBER       /dev/rhdisk19

RECO_0001                     MEMBER       /dev/rhdisk20

OCRVOTE_0000                   MEMBER       /dev/rhdisk21

DATA_0009                      MEMBER       /dev/rhdisk3

DATA_0010                      MEMBER       /dev/rhdisk4

DATA_0011                      MEMBER       /dev/rhdisk5

DATA_0012                      MEMBER       /dev/rhdisk6

DATA_0013                      MEMBER       /dev/rhdisk7

DATA_0014                      MEMBER       /dev/rhdisk8

DATA_0015                      MEMBER       /dev/rhdisk9
19 rows selected.


RAC bir veritabanı ise bütün nodelar kontrol edilmeli aynı status diğer nodelarda da görülmeli.

ASMCMD ve sqlplus dışında asmca ile de disk gruplarını görebilir ve disk ekleyip çıkartabilirsiniz dedik Exadata üstünde asmca ya bağlanıp Disk drop etme aşağıdaki gibidir.

 

Böylece bu yazınında sonuna gelmiş bulunmaktayım bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle esen kalın.

 

Oracle Exadata SQL Server Goldengate Weblogic EBS ve Linux konusunda aşağıdaki konularda 7×24 Uzman Danışmanlara yada Eğitimlere mi İhtiyacınız var [email protected] adresine mail atarak Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

– Oracle Veritabanı Danışmanlığı
– Oracle Veritabanı Bakım ve Destek
– Exadata Danışmanlığı
– Exadata Bakım ve Destek
– SQL Server Veritabanı Danışmanlığı
– SQL Server Veritabanı Bakım ve Destek
– Goldengate Danışmanlığı
– Goldengate Bakım ve Destek
– Linux Danışmanlığı
– Linux Bakım ve Destek
– Oracle EBS Danışmanlığı
– Oracle EBS Bakım ve Destek
– Weblogic Danışmanlığı
– Weblogic Bakım ve Destek
– Oracle Veritabanı Eğitimleri
– Oracle VM Server Danışmanlığı
– Oracle VM Server Bakım ve Destek
– Oracle EPPM Danışmanlığı
– Oracle EPPM Bakım ve Destek
– Oracle Primavera Danışmanlığı
– Oracle Primavera Bakım ve Destek
– Oracle Eğitimleri
– SQL Server Eğitimleri
– Goldengate Eğitimleri
– Exadata Eğitimleri
– Linux Eğitimleri
– Oracle EBS Eğitimleri
– Oracle VM Server Eğitimleri
– Weblogic Eğitimleri
– Oracle EPPM Eğitimleri
– Oracle Primavera Eğitimleri

About Mehmet Salih Deveci

I am Founder of SysDBASoft IT and IT Tutorial and Certified Expert about Oracle & SQL Server database, Goldengate, Exadata Machine, Oracle Database Appliance administrator with 10+years experience.I have OCA, OCP, OCE RAC Expert Certificates I have worked 100+ Banking, Insurance, Finance, Telco and etc. clients as a Consultant, Insource or Outsource.I have done 200+ Operations in this clients such as Exadata Installation & PoC & Migration & Upgrade, Oracle & SQL Server Database Upgrade, Oracle RAC Installation, SQL Server AlwaysOn Installation, Database Migration, Disaster Recovery, Backup Restore, Performance Tuning, Periodic Healthchecks.I have done 2000+ Table replication with Goldengate or SQL Server Replication tool for DWH Databases in many clients.If you need Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS Consultancy and Training you can send my email adress [email protected].-                                                                                                                                                                                                                                                 -Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS ve linux Danışmanlık ve Eğitim için  [email protected] a mail atabilirsiniz.

4 comments

  1. What’s up to all, the contents present at this web page are genuinely amazing for people experience, well, keep up the good work fellows.|

  2. Have you ever considered writing an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog based upon on the same information you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my subscribers would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.|

  3. I’ve been surfing online greater than three hours these days, yet I by no means found any attention-grabbing article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content material as you probably did, the net shall be a lot more useful than ever before.|

  4. I take pleasure in, result in I discovered exactly what I used to be looking for. You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *