Oracle ASM Kurulu Sunucuda Hostname Değiştirme

Merhaba Arkadaşlar,

Bu yazımda sizlere Oracle Automatic Storage Management kurulu olan bir makinada ihtiyaç olduğunda hostname değiştirmeyi ve sonrasında yapılması gerekenleri anlatacağım. Bu yazıyı okumadan önce Automatic Storage management nedir gibi bilgileri önceki yazımdan okuyabilirsiniz.

Oracle ASM kurulu olan yerlerde bazen Hostname in değişmesi talep edilebiliyor bu durumda Oracle ASM tarafında yapmamız gereken adımlar vardır. ASM kurulu olmayan bir ortamda normal hostname değiştirip ardından reboot edip listener ı register edip açabilirsiniz. Ancak Oracle ASM kurulu olduğu zaman bir takım konfigürasyonlar gerekmektedir. Şimdi bunları aşağıda adım adım anlatalım.

ASM Profile ını oraenv den aşağıdaki gibi set edip $ORACLE_HOME/crs/install altına gidiyorum.

[root@deveci ~]# . oraenv
ORACLE_SID = [root] ? +ASM
The Oracle base has been set to /u01/app/oracle
[root@deveci ~]#
[root@deveci ~]#
[root@deveci ~]# cd /u01/app/oracle/product/12.1.0/grid/crs/install
[root@deveci install]#
[root@deveci install]#

 

Bu adımda roothas.pl scripti ile Oracle Restart ve High availability Services lerin bazılarını deconfigure ediyoruz.

[root@deveci install]# ./roothas.pl -deconfig -force
Using configuration parameter file: ./crsconfig_params
CRS-4639: Could not contact Oracle High Availability Services
CRS-4000: Command Stop failed, or completed with errors.
CRS-4639: Could not contact Oracle High Availability Services
CRS-4000: Command Delete failed, or completed with errors.
CLSU-00100: operating system function: opendir failed with error data: 2
CLSU-00101: operating system error message: No such file or directory
CLSU-00103: error location: scrsearch1
CLSU-00104: additional error information: cant open scr home dir scls_scr_getval
CRS-4639: Could not contact Oracle High Availability Services
CRS-4000: Command Stop failed, or completed with errors.
2018/09/27 10:54:49 CLSRSC-337: Successfully deconfigured Oracle Restart stack

 

Bu adımda /etc/hosts da hostname i deveci den MehmetSalihe çeviriyorum. Ayrıca /etc/sysconfig/network altındaki hostname ide değiştiryorum.

[root@deveci ~]$ cat /etc/hosts
192.168.56.75 deveci deveci.localdomain

[root@deveci ~]$ cat /etc/sysconfig/network
NETWORKING_IPV6=no
NETWORKING=yes
HOSTNAME=deveci.localdomain
NOZEROCONF=yes

 

Bu adımdan sonra sunucuya reboot veriyorum açılınca /etc/hosts ve /etc/sysconfig/network aşağıdaki gibi olmalıdır.

[root@MehmetSalih ~]$ cat /etc/hosts
192.168.56.75 MehmetSalih  MehmetSalih .localdomain[root@MehmetSalih ~]$ cat /etc/sysconfig/network
NETWORKING_IPV6=no
NETWORKING=yes
HOSTNAME=MehmetSalih.localdomain
NOZEROCONF=yes

 

Şimdi yine ASM profile ı set edip $ORACLE_HOME/crs/install pathine gidiyorum. Ve roothas.pl ile High Availability Services i tekrar configure ediyorum.

[root@MehmetSalih install]# ./roothas.pl
Using configuration parameter file: ./crsconfig_params
LOCAL ADD MODE
Creating OCR keys for user 'oracle', privgrp 'oinstall'..
Operation successful.
LOCAL ONLY MODE
Successfully accumulated necessary OCR keys.
Creating OCR keys for user 'root', privgrp 'root'..
Operation successful.
CRS-4664: Node MehmetSalih successfully pinned.
2018/09/27 10:55:59 CLSRSC-330: Adding Clusterware entries to file 'oracle-ohasd.conf' MehmetSalih 2018/09/27 10:56:39 /u01/app/oracle/product/12.1.0/grid/cdata/MehmetSalih/backup_20180927_105639.olr 0
CRS-2791: Starting shutdown of Oracle High Availability Services-managed resources on 'MehmetSalih'
CRS-2673: Attempting to stop 'ora.evmd' on 'MehmetSalih'
CRS-2677: Stop of 'ora.evmd' on 'MehmetSalih' succeeded
CRS-2793: Shutdown of Oracle High Availability Services-managed resources on 'MehmetSalih' has completed
CRS-4133: Oracle High Availability Services has been stopped.
CRS-4123: Oracle High Availability Services has been started.
2018/09/27 10:56:57 CLSRSC-327: Successfully configured Oracle Restart for a standalone server

 

Oracle High Availability Services i yapılandırdıktan sonra aşağıdaki gibi ora.cssd ( Cluster Syncronization Services Daemon ) ın auto start ını 1 yapıyorum.

[root@MehmetSalih install]# crsctl modify resource "ora.cssd" -init -attr "AUTO_START=1"
[root@MehmetSalih install]#
[root@MehmetSalih install]#

 

Oracle High Availability Services i stop ediyorum aşağıdaki gibi.

[root@MehmetSalih install]# crsctl stop has
CRS-2791: Starting shutdown of Oracle High Availability Services-managed resources on 'MehmetSalih'
CRS-2673: Attempting to stop 'ora.evmd' on 'MehmetSalih'
CRS-2677: Stop of 'ora.evmd' on 'MehmetSalih' succeeded
CRS-2793: Shutdown of Oracle High Availability Services-managed resources on 'MehmetSalih' has completed
CRS-4133: Oracle High Availability Services has been stopped.
[root@MehmetSalih install]#

 

Oracle High Availability Services i start ediyorum aşağıdaki gibi.

[root@MehmetSalih install]# crsctl start has
CRS-4123: Oracle High Availability Services has been started.
[root@MehmetSalih install]#

 

Başarılı bir şekilde stop start ettikten sonra oracle user ıyla ASM Instance sını aşağıdaki gibi açıyorum.

[oracle@MehmetSalih dbs]$ sqlplus / as sysasm

SQL*Plus: Release 12.1.0.2.0 Production on Thu Sep 27 11:02:46 2018

Copyright (c) 1982, 2014, Oracle. All rights reserved.

Connected to an idle instance.

SQL> startup
ASM instance started

Total System Global Area 1140850688 bytes
Fixed Size 2933400 bytes
Variable Size 1112751464 bytes
ASM Cache 25165824 bytes
ASM diskgroups mounted
SQL> exit

 

ASMCMD ile bağlanıp disk grupları ve size larını görüyoruz.

 

oracle@MehmetSalih :/home/oracle:>asmcmd
ASMCMD> lsdg
State Type Rebal Sector Block AU Total_MB Free_MB Req_mir_free_MB Usable_file_MB Offline_disks Voting_files Name
MOUNTED EXTERN N 512 4096 1048576 512000 510551 0 510551 0 N DATA/
MOUNTED EXTERN N 512 4096 4194304 204800 203272 0 203272 0 Y RECO/
ASMCMD>


 

Böylece bu yazının da sonuna gelmiş bulunmaktayım bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle esen kalın.

 

Oracle Exadata SQL Server Goldengate Weblogic EBS ve Linux konusunda aşağıdaki konularda 7×24 Uzman Danışmanlara yada Eğitimlere mi İhtiyacınız var [email protected] adresine mail atarak Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

– Oracle Veritabanı Danışmanlığı
– Oracle Veritabanı Bakım ve Destek
– Exadata Danışmanlığı
– Exadata Bakım ve Destek
– SQL Server Veritabanı Danışmanlığı
– SQL Server Veritabanı Bakım ve Destek
– Goldengate Danışmanlığı
– Goldengate Bakım ve Destek
– Linux Danışmanlığı
– Linux Bakım ve Destek
– Oracle EBS Danışmanlığı
– Oracle EBS Bakım ve Destek
– Weblogic Danışmanlığı
– Weblogic Bakım ve Destek
– Oracle Veritabanı Eğitimleri
– Oracle VM Server Danışmanlığı
– Oracle VM Server Bakım ve Destek
– Oracle EPPM Danışmanlığı
– Oracle EPPM Bakım ve Destek
– Oracle Primavera Danışmanlığı
– Oracle Primavera Bakım ve Destek
– Oracle Eğitimleri
– SQL Server Eğitimleri
– Goldengate Eğitimleri
– Exadata Eğitimleri
– Linux Eğitimleri
– Oracle EBS Eğitimleri
– Oracle VM Server Eğitimleri
– Weblogic Eğitimleri
– Oracle EPPM Eğitimleri
– Oracle Primavera Eğitimleri

About Mehmet Salih Deveci

I am Founder of SysDBASoft IT and IT Tutorial and Certified Expert about Oracle & SQL Server database, Goldengate, Exadata Machine, Oracle Database Appliance administrator with 10+years experience.I have OCA, OCP, OCE RAC Expert Certificates I have worked 100+ Banking, Insurance, Finance, Telco and etc. clients as a Consultant, Insource or Outsource.I have done 200+ Operations in this clients such as Exadata Installation & PoC & Migration & Upgrade, Oracle & SQL Server Database Upgrade, Oracle RAC Installation, SQL Server AlwaysOn Installation, Database Migration, Disaster Recovery, Backup Restore, Performance Tuning, Periodic Healthchecks.I have done 2000+ Table replication with Goldengate or SQL Server Replication tool for DWH Databases in many clients.If you need Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS Consultancy and Training you can send my email adress [email protected].-                                                                                                                                                                                                                                                 -Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS ve linux Danışmanlık ve Eğitim için  [email protected] a mail atabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *