Oracle 11g RAC ( Real Application Cluster ) Kurulumu -1

Merhaba Arkadaşlar,

Bu yazımda sizlere Oracle ın High availability çözümü olan Real Application Cluster kısa adıyla RAC kurulumunu anlatıyor olacağım.

 

Oracle High Availability sağlamak için (Yüksek erişilebilirlik ), Real Application Cluster (RAC) yazılımını 9i yle beraber 2001 yılında tanıttı. RAC la beraber artık tek node (sunucu) sunucu üstünde çalıştırdığımız Veritabanlarını olası sunucu bozulmalarına karşı birden fazla node üstünde Cluster olarak çalıştırabilme imkanı getirdi. Böylece birden fazla sunucu üstüne kurulacak Instancelarla tek bir veritabanı hizmet verebilir duruma geldi. Real Application Cluster ın getirdiği güzellikler ve özellikler aşağıdaki gibidir.

 • Yüksek Erişebilirlik sağlar. Production Sistemde %99.99 lara varan bir servis kalitesi sağlar.
 • Sunucu yedekliliği sağlar. Birden fazla sunucuda çalıştığı zaman herhangi bir node yani sunucuda arıza meydana geldiği zaman sistemde herhangi bir kesinti olmadan veritabanı diğer node yada nodelardan devam eder.
 • Yük dengeleme sağlar. Servis oluşturup 1.node üstünden farklı servisler 2.node üstünden farklı servisler çalıştırabiliriniz.

Ben eğitimlerde Öğrencilere anlatırken gerçek hayattan örnek verip anlatmayı ve kafada kalıcı olmasını sağlamak için RAC ı İstanbuldaki 3 Köprüye benzetir ve örneklemeyi şöyle yaparım. 1970 lerde istanbulda hiç köprü yokken 1.köprü yapıldı, Asya ve Avrupa kıtası birbirine bağlandı. 1.köprü varken Veritabanı yani İstanbul tek köprüden hizmet veriyordu. Sonra nüfus arttı 90 ların sonuna doğru 2.köprü en son 3.köprü açıldı.

Şimdi aynı anda 3 köprü kullanıldığında her türlü asya-avrupa, avrupa-asya geçişleri sağlanmaktadır. Fakat mesela 15 Temmuzda olduğu gibi 1.köprüde darbe olduğu zaman 2. ve 3.köprüler kullanılabilir. Bu durumda köprülerin yedekliliğini kullanmış oluruz. Yada 2.köprüde intihar girişimi varsa 1.ve 3.köprü kullanılabilir. Diğer yandan taksilerin 1.ve 2.köprüyü, kamyon ve otobüslerin 3.köprüyü kullandırılması olayıysa yükü paylaşma ve yük dağıtımı olarak değerlendirebiliriz. Böylece köprülerin sıkışıklılığı azalmaktadır.

Aynı olay veritabanı içinde düşünülebilir, veritabanlarımız bir sunucu üstünde çalışmakta ve bu sunucular (board,disk, sunucu,memory,cpu arızaları) arızalanabilmektedir. Bu durumda müşterilere sunucuda arıza var diyemeyiz. Desekte Banka,Sigorta,Kamu,Hastane vb kritik kurumlarda müşteriler tarafından bu mazeret kabul edilmeyeceği için Veritabanlarımızı Cluster olarak kurmamızda fayda vardır.

Oracle Real Application Cluster ın genel mimarisi aşağıdaki gibidir.

RAC kurabilmemiz için gerekenler aşağıdaki gibidir.

2 Nodelu RAC kurulumunun yapılabilmesi için 2 adet RAC kurulumunun ön gereksinimlerini içeren fiziksel yada sanal sunucuların hazır edilmesi gerekmektedir. Sunucu kurulumunu bilmeyenler için bu linkteki yazımı okumalarını tavsiye ederim.

Bu Sunucularda Her iki Nodeunda görüp ortak erişebileceği Disklerin verilmesi gerekmektedir. Networksel olarak her iki sunucunun Fiziksel IP lerinin dışında 2 adet VIP (Virtual IP), 2 adet Interconnect yapılabilmesi için Private IP ve 3 adet SCAN IP verilmesi gerekmektedir. Bunların dışında Grid ve Oracle Software kurulum dosyalarının barınacağı /oracle ve /veya /grid directorylerinin Sunuculara mount edilmesi gerekmektedir. Sunucu tarafında ilgili kurulumların yapılabilmesi için oracle kullanıcısının ve ilgili grupların oluşturulması gerekmektedir.

ORCL Veritabanını 2 nodelu RAC mimarisinde oluşturmak için verilen fiziksel Sunucular aşağıdaki gibidir.

192.168.63.10    rac01

192.168.63.11   rac02

RAC Kurulumu için verilen VIP,Interconnect IP ve SCAN IP lerin listeside aşağıdaki gibidir.

8.3.1.11rac01-pivPrivate IP ( Interconnect )
8.3.1.12rac02-pivPrivate IP ( Interconnect )
192.168.63.12rac01-vipVirtual IP
192.168.63.13rac02-vipVirtual IP
192.168.63.14rac-scan.deveci.localSCAN IP
192.168.63.15rac-scan.deveci.localSCAN IP
192.168.63.16rac-scan.deveci.localSCAN IP

 

Sunucu üstünde RAC kurulumu yapmak için Linux tarafında aşağıdaki işlemler yapılır.

1-Preinstall ve diğer yum paketleri yüklenir.

yum install oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall
yum install binutils-2*x86_64*
yum install glibc-2*x86_64* nss-softokn-freebl-3*x86_64*
yum install glibc-2*i686* nss-softokn-freebl-3*i686*
yum install compat-libstdc++-33*x86_64*
yum install glibc-common-2*x86_64*
yum install glibc-devel-2*x86_64*
yum install glibc-devel-2*i686*
yum install glibc-headers-2*x86_64*
yum install elfutils-libelf-0*x86_64*
yum install elfutils-libelf-devel-0*x86_64*
yum install gcc-4*x86_64*
yum install gcc-c++-4*x86_64*
yum install ksh-*x86_64*
yum install numactl-devel-2*x86_64* 
yum install sysstat-9*x86_64* 
yum install compat-libstdc++-33*i686* 
yum install compat-libcap*
yum install libaio-0*x86_64*
yum install libaio-devel-0*x86_64*
yum install libaio-0*i686*
yum install libaio-devel-0*i686*
yum install libgcc-4*x86_64*
yum install libgcc-4*i686*
yum install libstdc++-4*x86_64*
yum install libstdc++-4*i686*
yum install libstdc++-devel-4*x86_64*
yum install make-3.81*x86_64*

2-Kernel parametreleri aşağıdaki gibi ayarlanır.

/etc/sysctl.conf

# Oracle Database Kernel Parameters
fs.file-max = 6815744
kernel.sem = 250 32000 100 128
kernel.shmmni = 4096
kernel.shmall = 1073741824
kernel.shmmax = 4398046511104
net.core.rmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048576
fs.aio-max-nr = 1048576
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500

 

3- NTP servisi aşağıdaki gibi düzenlenir ve restart edilir. Böylece 2 node un zamanı NTP ile ayarlanır.

# vi /etc/sysconfig/ntpd

OPTIONS="-x -u ntp:ntp -p /var/run/ntpd.pid"

# service ntpd restart
# chkconfig ntpd on


4- Firewall kapatılmalı ve Selinux disable edilmelidir.

# vi /etc/selinux/config

SELINUX=disabled

Firewall aşağıdaki gibi kapatılır.
# service iptables stop
# chkconfig iptables off

5- Oracle userının limitlerini aşağıdaki gibi ayarlıyoruz.

# vi /etc/security/limits.conf

# Oracle Database Limit Parameters
oracle  soft  nofile  1024
oracle  hard  nofile  65536
oracle  soft  nproc  2047
oracle  hard  nproc  16384
oracle  soft  stack  10240
oracle  hard  stack  32768

6- Oracle userı ve gruplarını aşağıdaki gibi oluşturuyoruz.
# groupadd -g 501 oinstall
# groupadd -g 502 dba
# groupadd -g 503 oper
# groupadd -g 504 asmadmin
# groupadd -g 506 asmdba
# groupadd -g 505 asmoper

# useradd -u 502 -g oinstall -G dba,asmdba,oper oracle
# passwd oracle


7- RAC için shared oluşturulacak disk her 2 sunucuya da gösterilir ve aşağıdaki gibi Oracleasm 
tooluyla formatlanır.

[root@rac01 ~]# yum install oracleasm
[root@rac01 ~]# yum install oracleasm-lib
[root@rac01 ~]# yum install oracleasm-support
[root@rac01 ~]# /etc/init.d/oracleasm configure
[root@rac01 ~]# ls /dev/sd*
/dev/sda /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sdb
[root@rac01 ~]# 
[root@rac01 ~]# 
[root@rac01 ~]# fdisk /dev/sdb
Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabel
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x786292ec.
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
After that, of course, the previous content won't be recoverable.

Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)

WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
     switch off the mode (command 'c') and change display units to
     sectors (command 'u').

Command (m for help): n
Command action
  e  extended
  p  primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-1305, default 1): 
Using default value 1
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-1305, default 1305): 
Using default value 1305

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
[root@rac01 ~]# 
[root@rac01 ~]# fdisk /dev/sdb

WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
     switch off the mode (command 'c') and change display units to
     sectors (command 'u').

Command (m for help): n
Command action
  e  extended
  p  primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
Partition 1 is already defined. Delete it before re-adding it.

Command (m for help): m
Command action
  a  toggle a bootable flag
  b  edit bsd disklabel
  c  toggle the dos compatibility flag
  d  delete a partition
  l  list known partition types
  m  print this menu
  n  add a new partition
  o  create a new empty DOS partition table
  p  print the partition table
  q  quit without saving changes
  s  create a new empty Sun disklabel
  t  change a partition's system id
  u  change display/entry units
  v  verify the partition table
  w  write table to disk and exit
  x  extra functionality (experts only)

Command (m for help): d
Selected partition 1

Command (m for help): n
Command action
  e  extended
  p  primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-1305, default 1): 
Using default value 1
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-1305, default 1305): 
Using default value 1305

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
[root@rac01 ~]# 
[root@rac01 ~]# 
[root@rac01 ~]# 
[root@rac01 ~]# ls /dev/sd*
/dev/sda /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sdb /dev/sdb1
[root@rac01 ~]# 
[root@rac01 ~]# oracleasm createdisk ASMDISK /dev/sdb1
Writing disk header: done
Instantiating disk: done
[root@rac01 ~]# 
[root@rac01 ~]# oracleasm listdisks
ASMDISK
[root@rac01 ~]# oracleasm scandisks
Reloading disk partitions: done
Cleaning any stale ASM disks...
Scanning system for ASM disks...
[root@rac01 ~]# 


[root@rac02 ~]# ls /dev/sd*
/dev/sda /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sdb
[root@rac02 ~]# fdisk /dev/sdb

WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
     switch off the mode (command 'c') and change display units to
     sectors (command 'u').

Command (m for help): n
Command action
  e  extended
  p  primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
Partition 1 is already defined. Delete it before re-adding it.

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
[root@rac02 ~]# 
[root@rac02 ~]# 
[root@rac02 ~]# ls /dev/sd*
/dev/sda /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sdb /dev/sdb1
[root@rac02 ~]# 
[root@rac02 ~]# 
[root@rac02 ~]# oracleasm createdisk ASMDISK /dev/sdb1
Device "/dev/sdb1" is already labeled for ASM disk "ASMDISK"
[root@rac02 ~]# oracleasm scandisks
Reloading disk partitions: done
Cleaning any stale ASM disks...
Scanning system for ASM disks...
Instantiating disk "ASMDISK"
[root@rac02 ~]# oracleasm listdisks
ASMDISK
[root@rac02 ~]#

 

 

Yukardaki Adımlar Linux sunucular için gerekli ön hazırlıklar ve gereksinimlerdi. IBM AIX sunucularda RAC kurulumu yapmak için aşağıdaki işlemler yapılır.

Kurulum öncesinde Gerekli Oracle Kullanıcısının hakları, grupları ve kullanılacak disklerin haklarıyla beraber oluşturulması için aşağıdaki scriptler çalıştırılmalıdır.

 

Oracle kullanıcısı ve /oracle dizini için gerekli ayarlar için aşağıdaki komutlar çalıştırılır.

 

oracledsk=`lspv | grep None |  awk '{"bootinfo -s "$1 | getline size;if(size==102400) {print $1}}' | head -1`

/usr/sbin/mkvg -y'oraclevg' -s'256' '-f' $oracledsk

/usr/sbin/mklv -y'oraclelv' -t'jfs2' -a'c' -e'x' oraclevg 198

/usr/sbin/mklv -y'oraloglv' -t'jfs2log' -e'x' oraclevg 1

/usr/sbin/crfs -v jfs2 -d'oraclelv' -m'/oracle' -A''`locale yesstr | awk -F: '{print \$1}'`'' -p'rw' -a agblksize='4096' -a logname=

'oraloglv' -a isnapshot=''`locale nostr | awk -F: '{print \$1}'`''

mkgroup -'A' id='501' oinstall

mkgroup -'A' id='502' dba

mkgroup -'A' id='503' oper

mkuser id='1001' pgrp='oinstall' groups='oinstall,dba,oper' home='/home/users/oracle' shell='/usr/bin/bash' oracle

mount /oracle


Eğer Grid Kullanıcısı ve /grid dizini isteniyorsa bu kullanıcı ve /grid dizini için gerekli ayarlar için aşağıdaki komutlar çalıştırılır.

 

/usr/sbin/mklv -y'gridlv' -t'jfs2' -a'c' -e'x' oraclevg 198

/usr/sbin/crfs -v jfs2 -d'gridlv' -m'/grid' -A''`locale yesstr | awk -F: '{print \$1}'`'' -p'rw' -a agblksize='4096' -a logname='ora

loglv' -a isnapshot=''`locale nostr | awk -F: '{print \$1}'`''

mkuser id='204' pgrp='oinstall' groups='oinstall,dba' home='/home/users/grid' shell='/usr/bin/bash' grid

mount /grid

Memory tarafındaki ilgili ayarlar için aşağıdaki script çalıştırılır.

memory=`lparstat | grep mem= | awk '{print $7}' | cut -d'=' -f2 | tr -d 'MB'`

ppSize=`lslv  hd6 | grep "PP SIZE:" | awk '{print $6}'`

currentPageSize=`lsps -s | tail -1 | awk '{print $1}' | tr -d 'MB'`

multiplier=2

if [ $memory -le 2048 ]; then multiplier=3; fi

targetPageSize=$(( $memory * $multiplier / 2 ))

if [ $memory -gt 16384 ]; then targetPageSize=16384; fi

diffPageSize=$(( $targetPageSize - $currentPageSize ))

if [ $diffPageSize -gt 0 ]; then 

        if [ $diffPageSize -gt 4048 ]; then 

        swapdsk=`lspv | grep None |  awk '{"bootinfo -s "$1 | getline size;if(size==20480) {print $1}}'`

        /usr/sbin/mkvg -y'swapvg' -s'32' '-f' $swapdsk

        /usr/sbin/mklv -y'swaplv' -x'2048' -t'paging' swapvg 512

        swapon /dev/'swaplv'

        chps -a'y' swaplv

        swapoff /dev/'hd6'

        rmps 'hd6'; else

        chps -s $(( $targetPageSize / $ppSize )) hd6;

        fi

fi 

 

lspv | grep None | awk '{system("chmod 660 \/dev\/r"$1)}'

lspv | grep None | awk '{system("chown grid:oinstall \/dev\/r"$1)}'


 

Oracle ve Grid kullanıcıları için gerekli gruplar ve haklar aşağıdaki scriptler  ile verilir.

 

echo "oracle:oracle" | chpasswd

echo "grid:grid" | chpasswd

 

echo "oracle ALL=NOPASSWD:/oracle/product/agent11g/root.sh, /usr/bin/sh, /usr/bin/ksh" >> /etc/sudoers

echo "oracle ALL=NOPASSWD:/oracle/oraInventory/orainstRoot.sh" >> /etc/sudoers

 

chmod -R 750 /oracle

chmod -R 750 /grid

chown -R grid:oinstall /grid

chown -R grid:oinstall /home/users/grid

chown -R oracle:oinstall /home/users/oracle

chown -R oracle:oinstall /oracle


IBM-AIX sunucularda RAC kurulumu için gerekli işlemler ve scriptler aşağıdaki gibidir.

 

sed "/domain/d" /etc/resolv.conf > temp.resolv

mv temp.resolv /etc/resolv.conf

 

sed "/LoginGraceTime/d" /etc/ssh/sshd_config > temp.sshd

echo "LoginGraceTime 0" >> temp.sshd

mv temp.sshd /etc/ssh/sshd_config

 

chmod 755 /etc/resolv.conf

chmod 644 /etc/ssh/sshd_config

#sendmail - XXXXX olan yere mail server adresi yazýlacak

perl -pi -e  's/\bDS\b/DSexchange.deveci.local/g' /etc/mail/sendmail.cf

# vmo parameters

 

/usr/sbin/chdev -l sys0 -a maxuproc=16384

/usr/sbin/chdev -l sys0 -a ncargs=128  

/usr/sbin/no -p -o tcp_ephemeral_low=9000 -o tcp_ephemeral_high=65500

/usr/sbin/no -p -o udp_ephemeral_low=9000 -o udp_ephemeral_high=65500

 

yes | vmo -p -o maxperm%=90 -o maxclient%=90 -o minperm%=3

yes | vmo -r -o page_steal_method=1

 

#security limits

echo "oracle:" >> /etc/security/limits

echo "  fsize = -1" >> /etc/security/limits

echo "  cpu = -1" >> /etc/security/limits

echo "  data = -1" >> /etc/security/limits       

echo "  stack = -1" >> /etc/security/limits

echo "  rss = -1" >> /etc/security/limits

 

echo "grid:" >> /etc/security/limits

echo "  fsize = -1" >> /etc/security/limits

echo "  cpu = -1" >> /etc/security/limits

echo "  data = -1" >> /etc/security/limits       

echo "  stack = -1" >> /etc/security/limits

echo "  rss = -1" >> /etc/security/limit

 

Kurulum öncesinde IBM AIX tarafında aşağıdaki scriptlerin çalışması gerekmektedir. Bu scriptler ve içerikleri aşağıdaki gibidir.

Sunucu tarafında TCP,UDP vb. Parametreler için aşağıdaki parametrelerin değerlerinin kontrol edilmesi gerekmektedir.

 

/usr/sbin/no -a | grep ipqmaxlen

/usr/sbin/no -a | grep rfc1323

/usr/sbin/no -a | grep sb_max

/usr/sbin/no -a | grep tcp_recvspace

/usr/sbin/no -a | grep tcp_sendspace

/usr/sbin/no -a | grep udp_sendspace

/usr/sbin/no -a | grep udp_recvspace

Yukardaki parametrelerin değerlerinin aşağıdaki scriptle değiştirilmesi gerekmektedir.

/usr/sbin/no -r -o ipqmaxlen=512
/usr/sbin/no -r -o sb_max=10526720
/usr/sbin/no -r -o udp_sendspace=1052672
/usr/sbin/no -r -o udp_recvspace=10526720
/usr/sbin/no -r -o tcp_sendspace=65536
/usr/sbin/no -r -o tcp_recvspace=65536
/usr/sbin/no -r -o rfc1323=1

 

Virtual memory parametreleri aşağıdaki scriptle kontrol edilir.

vmo -a | grep minperm

vmo -a | grep maxperm

vmo -a | grep maxclient

vmo -a | grep lru_file_repage

vmo -a | grep strict_maxclient

vmo -a | grep strict_maxperm

vmo -a | grep page_steal_method

 

Yukardaki parametrelerin değeri aşağıdaki gibi her iki sunucuda root kullanıcısıyla değiştirilir.

vmo -p -o minperm%=3

vmo -p -o maxperm%=90

vmo -p -o maxclient%=90

vmo -p -o lru_file_repage=0

vmo -p -o strict_maxclient=1

vmo -p -o strict_maxperm=0

vmo -r -o page_steal_method=1

 

Shell Limitlerini artırmak için /etc/security/limits dosyasının default kısmındaki parametrelerin değeri aşağıdaki gibi olmalıdr. Bunun için root kullanıcısıyla limits dosyasının içeriği açılıp parametreler aşağıdaki gibi olacak şekilde değiştirilmelidir.

 

root:rac01:/root:>vi /etc/security/limits 

"/etc/security/limits" 116 lines, 1954 characters 

default:

        rss = -1

        stack = -1

        nofiles = -1

Aşağıdaki parametrenin Root kullanıcısıyla heriki node un /etc/environment dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

AIXTHREAD_SCOPE=S

Yukardaki parametreler sunucu tarafında çalıştırıldıktan sonra sunucunun Reboot edilmesi gerekmektedir.

Heriki node arasındaki NTP (Network Time Protocol) nin düzgün çalışabilmesi için Root kullanıcısıyla aşağıdaki scriptle heriki sunucuda da NTP nin durdurup başlatılması gerekmektedir.

NTP aşağıdaki scriptle durdurulur.

root:rac01:/tmp/OraInstall2014-05-13_06-43-34PM:>/usr/bin/stopsrc -s xntpd
0513-044 The /usr/sbin/xntpd Subsystem was requested to stop.

NTP aşağıdaki scriptle tekrar çalıştırılır.

 

root:rac01:/tmp/OraInstall2014-05-13_06-43-34PM:>/usr/bin/startsrc -s xntpd -a “-x”
0513-059 The xntpd Subsystem has been started. Subsystem PID is 2949160.

Böylece bu yazının sonuna gelmiş bulunmaktayım bir sonraki yazıda RAC kurulumuna başlıyor olacağız.

 

Oracle Exadata SQL Server Goldengate Weblogic EBS ve Linux konusunda aşağıdaki konularda 7×24 Uzman Danışmanlara yada Eğitimlere mi İhtiyacınız var [email protected] adresine mail atarak Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

– Oracle Veritabanı Danışmanlığı
– Oracle Veritabanı Bakım ve Destek
– Exadata Danışmanlığı
– Exadata Bakım ve Destek
– SQL Server Veritabanı Danışmanlığı
– SQL Server Veritabanı Bakım ve Destek
– Goldengate Danışmanlığı
– Goldengate Bakım ve Destek
– Linux Danışmanlığı
– Linux Bakım ve Destek
– Oracle EBS Danışmanlığı
– Oracle EBS Bakım ve Destek
– Weblogic Danışmanlığı
– Weblogic Bakım ve Destek
– Oracle Veritabanı Eğitimleri
– Oracle VM Server Danışmanlığı
– Oracle VM Server Bakım ve Destek
– Oracle EPPM Danışmanlığı
– Oracle EPPM Bakım ve Destek
– Oracle Primavera Danışmanlığı
– Oracle Primavera Bakım ve Destek
– Oracle Eğitimleri
– SQL Server Eğitimleri
– Goldengate Eğitimleri
– Exadata Eğitimleri
– Linux Eğitimleri
– Oracle EBS Eğitimleri
– Oracle VM Server Eğitimleri
– Weblogic Eğitimleri
– Oracle EPPM Eğitimleri
– Oracle Primavera Eğitimleri

About Mehmet Salih Deveci

I am Founder of SysDBASoft IT and IT Tutorial and Certified Expert about Oracle & SQL Server database, Goldengate, Exadata Machine, Oracle Database Appliance administrator with 10+years experience.I have OCA, OCP, OCE RAC Expert Certificates I have worked 100+ Banking, Insurance, Finance, Telco and etc. clients as a Consultant, Insource or Outsource.I have done 200+ Operations in this clients such as Exadata Installation & PoC & Migration & Upgrade, Oracle & SQL Server Database Upgrade, Oracle RAC Installation, SQL Server AlwaysOn Installation, Database Migration, Disaster Recovery, Backup Restore, Performance Tuning, Periodic Healthchecks.I have done 2000+ Table replication with Goldengate or SQL Server Replication tool for DWH Databases in many clients.If you need Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS Consultancy and Training you can send my email adress [email protected].-                                                                                                                                                                                                                                                 -Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS ve linux Danışmanlık ve Eğitim için  [email protected] a mail atabilirsiniz.

3 comments

 1. Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Excellent. I am also a specialist in this topic so I can understand your effort.

 2. very interesting topic, great post.

 3. Hi! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no back up. Do you have any methods to prevent hackers?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *