C# TA WEB SERVİSLERİ

Web Servisleri Web Servisleri internet standartları olan XML ve HTTP üzerinden hizmet verebilen yapılardır. Daha teknik bir dille söylemek gerekirse, web servisleri internet üzerinden erişilebilen bir kütüphane, bir fonksiyon yada bir veritabanı gibi düşünülebilir. Örneğin; bir web servisi herhangi bir şirkete ait bir yıllık ciroyu hesaplayıp veren bir fonksiyon içerebilir. Bu fonksiyon parametre olarak bir yıl değeri almaktadır. Dolayısıyla istemci uygulamamız geri dönüş değeri 2000 yılına ait ciroyu Yıllık_ciro(2000) gibi bir fonksiyonu çağırarak elde edebilir.

Aslına bakarsanız bir firmada farklı platformlara yönelik hazırlanmış uygulamalar arasında ki senkronizasyonu sağlamak amacıyla Web Servisleri kullanılabilir. Buna rağmen Web Servisi kelimesindeki “Web” sözcüğü ile internet ortamında web servislerinin kullanımını ön plana çıkarmak için kullanılmıştır. Fakat normal ugulamarda da çoğu durumda Web servsilerinden faydalanmamız mümkündür.

Web servislerinin en güzel yani servisin her yerden istenebilmesidir. Kısacası web servisi uygulama alanlarına Windows, Linux, Unix, Mac-Os gibi platformların yanısra komut satırından çalışan diğer ortamlar bile girebilir. Yani Web servisleri sayesinde platform bağımsız uygulamalar geliştirebiliriz. İnternet standartlarının platform bağımsız olması ve web servislerininde internet üzerinden çağrılması, web servislerinin herhangi bir işletim sisteminin yada programlama dilinin tekelinde olmamasını sağlamıştır.

Şimdide bu konuda C# ta yaptığımız basit bir uygulamaya bakalım:

//Gerekli kütüphanelerimiz

using System;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Web.Services.Protocols;
using System.Xml.Linq;

namespace WebService2
{

//Sistem Tarafından gelen rutin yazılar pekde önemli değildir:)))
/// <summary>
/// Summary description for Service1
/// </summary>
[WebService(Namespace = “http://tempuri.org/“)] [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)] [ToolboxItem(false)] // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line.
// [System.Web.Script.Services.ScriptService] public class Service1 : System.Web.Services.WebService
{
[WebMethod]  //Bu olmadan sistem yaptığımızın bir web servis olduğunu anlamaz YANİ OLMAZSA OLMAZ BİR ŞEY

public int topla(int a, int b, int c)  //Sıradan bir Topla metodu 3 tane parametre alıp bunları toplayıp döndürüyo
{
return a + b + c;
}
[WebMethod] //Yine belirteyim bu Kelime Yazılmak zorunda
public int carp(int a, int b, int c, int d) // Çarp metodumuz
{
return a * b * c * d;
}

}
}

İşte Kodun Çıktısı:

Şimdide Çarp metoduna tıklayalım yani çağıralım karşımıza şu ekran çıkacaktır:

Değerleri girdiğimizdeyse şu sonuç çıkacaktır:

Kırmızı kalemle belirtilen Sayı değeri Çarp metodunda girdiğimiz parametrelerin sonucudur.

Oracle Exadata SQL Server Goldengate Weblogic EBS ve Linux konusunda aşağıdaki konularda 7×24 Uzman Danışmanlara yada Eğitimlere mi
İhtiyacınız var [email protected] adresine mail atarak Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

– Oracle Veritabanı Danışmanlığı
– Oracle Veritabanı Bakım ve Destek
– Exadata Danışmanlığı
– Exadata Bakım ve Destek
– SQL Server Veritabanı Danışmanlığı
– SQL Server Veritabanı Bakım ve Destek
– Goldengate Danışmanlığı
– Goldengate Bakım ve Destek
– Linux Danışmanlığı
– Linux Bakım ve Destek
– Oracle EBS Danışmanlığı
– Oracle EBS Bakım ve Destek
– Weblogic Danışmanlığı
– Weblogic Bakım ve Destek
– Oracle Veritabanı Eğitimleri
– Oracle VM Server Danışmanlığı
– Oracle VM Server Bakım ve Destek
– Oracle EPPM Danışmanlığı
– Oracle EPPM Bakım ve Destek
– Oracle Primavera Danışmanlığı
– Oracle Primavera Bakım ve Destek
– Oracle Eğitimleri
– SQL Server Eğitimleri
– Goldengate Eğitimleri
– Exadata Eğitimleri
– Linux Eğitimleri
– Oracle EBS Eğitimleri
– Oracle VM Server Eğitimleri
– Weblogic Eğitimleri
– Oracle EPPM Eğitimleri
– Oracle Primavera Eğitimleri

 1,885 views last month,  1 views today

About Mehmet Salih Deveci

I am Founder of SysDBASoft IT and IT Tutorial and Certified Expert about Oracle & SQL Server database, Goldengate, Exadata Machine, Oracle Database Appliance administrator with 10+years experience.I have OCA, OCP, OCE RAC Expert Certificates I have worked 100+ Banking, Insurance, Finance, Telco and etc. clients as a Consultant, Insource or Outsource.I have done 200+ Operations in this clients such as Exadata Installation & PoC & Migration & Upgrade, Oracle & SQL Server Database Upgrade, Oracle RAC Installation, SQL Server AlwaysOn Installation, Database Migration, Disaster Recovery, Backup Restore, Performance Tuning, Periodic Healthchecks.I have done 2000+ Table replication with Goldengate or SQL Server Replication tool for DWH Databases in many clients.If you need Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS Consultancy and Training you can send my email adress [email protected].-                                                                                                                                                                                                                                                 -Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS ve linux Danışmanlık ve Eğitim için  [email protected] a mail atabilirsiniz.

4 comments

  1. Kolay gelsin!…
    Takipteyim

  2. Merhaba
    Localhost olarak çalışmayan yani dışarıdan da erişilebilir bir web service yapmak istiyoruz.Bunu nasıl yapabiliriz ?

    • Aralarında hiçbir fark yoktur ki zaten. Yalnızca web server olan bir bilgisayarda dosyalarınızı tutacaksınız o kadar

  3. hocam web serivice ile windows uygulama arasında bitmap resim alış verişi yapmam gerekiyor.Bunu sağlayamadım serviste public resimAktar(Bitmap resim) tanımlıyorum ama windows formda buraya bitmap gönderemiyorum kabul etmiyor webServis.resimAktar(resmim) diye yazdığımda parametreyi kabul etmiyor (resim olan kısım)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *