C# TA DİZİLER

Değerli Arkadaşlar C# konularına  devam ediyoruz bugün kü yazımda diziler konusunu ele alacağım.Dizi için temel bir tanım yapmak gerekirse şunu diyebiliriz ki Diziler, belli bir sayıda ve aynı veri türünden değişkenlere, aynı isim altında erişilmesini sağlayan bir referanstır diyebiliriz.Bu cümleden de anlaşılıyor ki diziler C# ta referans tipinde verilerdir.

Diziler, belleğin yığın (stack) kısmında tutulurken, dizi elemanlarının tamamı, öbek (heap)’te yer alır. Yani dizinin adı, öbekteki elemanların başlangıç adresine işaret eder. Bu dizilerin en önemli unsurlarından birisidir. Diğer yandan

, diziler aynı veri türünden elemanlara sahip olmalıdır tabi ileriki derslerimizde collections sınıfının üyesi olan Arraylist i tanıtırken bunun değiştiğini göreceksiniz ancak şimdilik böyle bilelim. Bununla birlikte dizilerin eleman sayısıda oluşturulurken belirlenir. Dolayısıyla, bir diziyi en baştan boyutlandırdığımızda, beliltilen sayıda elemanı aktarabiliriz ve buda dizinin boyutu ile dinamik olarak oynamamızı engeller.Dizilerin genel kullanımını formülüze edilmiş şekli aşağıdadır.

veri_tipi [ ] dizi_adı =new veri_tipi [ dizi_boyutu ];

Örneğin:
int  [ ]  x = new int [10];

String [ ] y=new String [20];

Bool [ ] z = new Bool [ 5 ];

Char  [ ] dizim =new Char [ 40 ];

Double [
] array=new Double [ 55 ];

Şimdide C# ta dizi kavramlarını açıklayacağımız bir örnek yaparak ve çıktısını görerek yazımızı tamamlayacağız.İşte uygulamamız:

//Uygulama kodlarımız Visual Studio 2008 de yazılmıştır.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Random r = new Random(); //Random sınıfından bir nesne oluşturularak rastgele değerler oluşturulacak

int[] p = new int[4] { 9, 3, 2, 1 };

Console.WriteLine(“\t\tMEHMET SALIH DEVECI…!!!\n”);

Console.Write(“ilk Dizi Elemanlari: “);

foreach (int x in p)

Console.Write(x+” “);

Console.WriteLine(“\n\n”);
Random z = new Random();

int[] q = new int[4]

{

z.Next()%10,

z.Next()%10,

z.Next()%20,

z.Next()%30

};

Console.Write(“ikinci Dizi Elemanlari: “);

foreach(int s in q)

Console.Write(s+” “);

Console.WriteLine(q.Length);

Console.ReadLine();

}
}
}

Uygulamamızı çalıştırdığımızdaysa bize şu sonucu verecektir:

Böylelikle dizi kavramını örneğiyle beraber öğrendikten sonra bir sonraki yazımızda buluşmak üzere esen kalın….!!!
 

Oracle Exadata SQL Server Goldengate Weblogic EBS ve Linux konusunda aşağıdaki konularda 7×24 Uzman Danışmanlara yada Eğitimlere mi
İhtiyacınız var [email protected] adresine mail atarak Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

– Oracle Veritabanı Danışmanlığı
– Oracle Veritabanı Bakım ve Destek
– Exadata Danışmanlığı
– Exadata Bakım ve Destek
– SQL Server Veritabanı Danışmanlığı
– SQL Server Veritabanı Bakım ve Destek
– Goldengate Danışmanlığı
– Goldengate Bakım ve Destek
– Linux Danışmanlığı
– Linux Bakım ve Destek
– Oracle EBS Danışmanlığı
– Oracle EBS Bakım ve Destek
– Weblogic Danışmanlığı
– Weblogic Bakım ve Destek
– Oracle Veritabanı Eğitimleri
– Oracle VM Server Danışmanlığı
– Oracle VM Server Bakım ve Destek
– Oracle EPPM Danışmanlığı
– Oracle EPPM Bakım ve Destek
– Oracle Primavera Danışmanlığı
– Oracle Primavera Bakım ve Destek
– Oracle Eğitimleri
– SQL Server Eğitimleri
– Goldengate Eğitimleri
– Exadata Eğitimleri
– Linux Eğitimleri
– Oracle EBS Eğitimleri
– Oracle VM Server Eğitimleri
– Weblogic Eğitimleri
– Oracle EPPM Eğitimleri
– Oracle Primavera Eğitimleri

 

About Mehmet Salih Deveci

I am Founder of SysDBASoft IT and IT Tutorial and Certified Expert about Oracle & SQL Server database, Goldengate, Exadata Machine, Oracle Database Appliance administrator with 10+years experience.I have OCA, OCP, OCE RAC Expert Certificates I have worked 100+ Banking, Insurance, Finance, Telco and etc. clients as a Consultant, Insource or Outsource.I have done 200+ Operations in this clients such as Exadata Installation & PoC & Migration & Upgrade, Oracle & SQL Server Database Upgrade, Oracle RAC Installation, SQL Server AlwaysOn Installation, Database Migration, Disaster Recovery, Backup Restore, Performance Tuning, Periodic Healthchecks.I have done 2000+ Table replication with Goldengate or SQL Server Replication tool for DWH Databases in many clients.If you need Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS Consultancy and Training you can send my email adress [email protected].-                                                                                                                                                                                                                                                 -Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS ve linux Danışmanlık ve Eğitim için  [email protected] a mail atabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *