C# İLE WİNDOWS FORMLARI OLUŞTURMA

Bu yazımızda Windows programlamanın temel elemanlarından olan windows formlarının nasıl oluşturulduğunu ve nasıl kullanıldığını göreceğiz, windows formlarını açıklarken küçük bazı uygulamalar oluşturacağız. Windows formları derken neyi kastediyoruz? Textbox, label, button gibi önemli elemanların hepsi birer windows formudur. Bu windows formlarına ulaşmak için System.Windows.Forms isim alanını(Namespaces) kullanıyoruz. Ve tabi ki programımızın aktif  bir windows uygulaması olarak çalışması için de aşağıdaki isimalanlarını projemize ekliyoruz.

using System.Drawing;

using System.Collections;
using System.ComponentModel;
Daha önceki makalelerimizde belirttiğimiz gibi programımızın çalışması için derleyiciye programın başlangıç noktasını bildirmemiz gerekirdi.Bu başlangıç noktası da genelde main() fonksiyonu oluyordu. Kodumuzu öyle ayarlayacağız ki main() fonksiyonu icra edildiğinde çalıştırmak istediğimiz windows formu ekranda görünsün. Bunun için main içine aşağıdaki kodu yazıyoruz.
Application.Run(new Form1()); // Yeni bir Form1 nesnesi oluşturularak uygulama olarak başlatılıyor.

Şu an için Form1 hakkında en ufak bir bilgiye sahip değiliz.Peki bu Form1 nasıl oluşturulacak. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Form1 sınıfından bir nesne oluşturmak için System.Windows.Forms isimalanını kullanmalıyız. Bu yüzden bu isim alanının altında bulunan Form sınıfından yeni bir Form1 sınıfı türetmemiz gerekecek, bu türetme işlemi aşağıdaki gibidir. Form1 sınıfını türettikten sonra Form1′ içinde bulunacak elemanları tanımlıyoruz.4 işlemi yapmak için 4 buton, işleme giren değerler için 2 textbox ve 2 tane de label formu tanımlıyoruz.Tanımlama işlemi aşağıdaki gibidir.

public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
{

private System.Windows.Forms.Button button1;

private System.Windows.Forms.Button button2;

private System.Windows.Forms.Button button3;

private System.Windows.Forms.Button button4;
private System.Windows.Forms.Label label2;

private System.Windows.Forms.TextBox deger1;

private System.Windows.Forms.TextBox deger2;

private System.Windows.Forms.TextBox sonuc;

private System.Windows.Forms.Label isaret;
}

Şimdi bu windows formunun ekrana nasıl basıldığını inceleyelim.Main() işlevi içinde yeni bir Form1 nesnesi yaratıldığında Form1 nesnesine ait kurucu işlev olan Form1() işlevi çağrılır.(Kaynak kodu inceleyin). Form1() kurucu işlevinde ise InitializeComponent(); adlı bir fonksiyon çağırılarak Form1 nesnesine ait olan üye elemanlarla (button,label,textbox vs) ilgili ilk işlemler yapılır.From1 açıldığı zaman Form1 içinde bulunan elemanlarla iligili yapmak istediğimiz ilk özellikleri InitializeComponent() fonksiyonu içinde yapıyoruz.

private void InitializeComponent()

{

// form1 içinde yer alacak elemanlar yaratılıyor(kaynak kodu inceleyin)

this.deger2 = new System.Windows.Forms.TextBox(); // ben kendimce isimler koydum siz değiştirebilirsiniz

this.sonuc = new System.Windows.Forms.TextBox();

this.button2 = new System.Windows.Forms.Button();

this.isaret = new System.Windows.Forms.Label();
this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();

this.SuspendLayout();

//

// elemanlarla ilgili başlangıç özellikleri veriliyor.
//

this.deger1.Location = new System.Drawing.Point(16, 8); //deger1 adlı textbox için yer bildirimi

this.deger1.Name = “deger1”;

this.deger1.TabIndex = 0;
this.deger1.Text = “0”;

this.name=”Form1″; //Form1 nesnesinin kendisi için this anahtar sözcüğünü kullanıyoruz

this.text = “uygulama”;

this.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((System.Byte)(255)), ((System.Byte)(128)), ((System.Byte)(0)));

this.ClientSize = new System.Drawing.Size(400, 149);
}

Şimdi sıra elemanlarla ilgili olayların birbirleri ile ilişkisine.Mesela bir buton formunun click olayının form tarafından yakalanabilmesi için aşağıdaki satırları yazmalıyız.

this.button4.Click += new System.EventHandler(this.button4_Click);

private void button4_Click(object sender, System.EventArgs e)

{

isaret.Text=”/”;
sonuc.Text=System.Convert.ToString(System.Convert.ToInt32(deger1.Text)/ System.Convert.ToInt32(deger2.Text));

}

buton4_Click() işlevinde, çalışma zamanında bir nesnenin özelliklerinin nasıl değişt
irildiğini görüyoruz.button4 bölme işlemi yaptığından isaret.Text=”/”; yazdık. sonuc adlı textbox formunun Text özelliği bir string ifadesi olduğu için işlemlerimizi yaptıktan sonra sonuc.text ifadesine atama yapabilmek için System.Convert isimalanında bulunan ToString işlevini kullanarak ifadeyi String türüne dönüştürüyoruz. Aynı şekilde String olarak aldığımız türler için aritmetik işlem yapabilmek için yine aynı isimalanında bulunan ToInt32 işlevi ile String türünü int32 formatına dönüştürüyoruz.Bu form kodlarını daha iyi öğrenebilmek için C# ta bir form üzerine sürükle bırakla nerdeyse tüm elemanları koyup designer kodlarına bakabilirsiniz bu öğrenmeniz açısından çok faydalı olacaktır.

Oracle Exadata SQL Server Goldengate Weblogic EBS ve Linux konusunda aşağıdaki konularda 7×24 Uzman Danışmanlara yada Eğitimlere mi
İhtiyacınız var [email protected] adresine mail atarak Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

– Oracle Veritabanı Danışmanlığı
– Oracle Veritabanı Bakım ve Destek
– Exadata Danışmanlığı
– Exadata Bakım ve Destek
– SQL Server Veritabanı Danışmanlığı
– SQL Server Veritabanı Bakım ve Destek
– Goldengate Danışmanlığı
– Goldengate Bakım ve Destek
– Linux Danışmanlığı
– Linux Bakım ve Destek
– Oracle EBS Danışmanlığı
– Oracle EBS Bakım ve Destek
– Weblogic Danışmanlığı
– Weblogic Bakım ve Destek
– Oracle Veritabanı Eğitimleri
– Oracle VM Server Danışmanlığı
– Oracle VM Server Bakım ve Destek
– Oracle EPPM Danışmanlığı
– Oracle EPPM Bakım ve Destek
– Oracle Primavera Danışmanlığı
– Oracle Primavera Bakım ve Destek
– Oracle Eğitimleri
– SQL Server Eğitimleri
– Goldengate Eğitimleri
– Exadata Eğitimleri
– Linux Eğitimleri
– Oracle EBS Eğitimleri
– Oracle VM Server Eğitimleri
– Weblogic Eğitimleri
– Oracle EPPM Eğitimleri
– Oracle Primavera Eğitimleri

About Mehmet Salih Deveci

I am Founder of SysDBASoft IT and IT Tutorial and Certified Expert about Oracle & SQL Server database, Goldengate, Exadata Machine, Oracle Database Appliance administrator with 10+years experience.I have OCA, OCP, OCE RAC Expert Certificates I have worked 100+ Banking, Insurance, Finance, Telco and etc. clients as a Consultant, Insource or Outsource.I have done 200+ Operations in this clients such as Exadata Installation & PoC & Migration & Upgrade, Oracle & SQL Server Database Upgrade, Oracle RAC Installation, SQL Server AlwaysOn Installation, Database Migration, Disaster Recovery, Backup Restore, Performance Tuning, Periodic Healthchecks.I have done 2000+ Table replication with Goldengate or SQL Server Replication tool for DWH Databases in many clients.If you need Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS Consultancy and Training you can send my email adress [email protected].-                                                                                                                                                                                                                                                 -Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS ve linux Danışmanlık ve Eğitim için  [email protected] a mail atabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *