C Programlama Dili -8

Merhaba arkadaşlar, bu gün ki makalem de while döngüsünden bahsedeceğim.

Döngüler bütün programlama dillerinde çok önemli bir noktaya sahiptir.
Döngüler kod bloklarının belirlenen sayılarda tekrarlanmasını sağlayan yapılardır.

 

 

Örneğin ekrana 20 defa hello Word yazmak istiyorum. Bunu şu ana kadar öğrendiklerimiz ile yapmaya çalışsaydık 20 tane printf fonksiyonunu alt alta yazmak zorunda kalacaktık.

Bu tür durumlarda döngüleri kullanmamız daha mantıklı olacaktır. Döngülerin iki önemli noktası vardır. Birincisi döngünün ne kadar çalışacağını kontrol edecek olan değişken. Diğeri ise tekrar takrar çalışacak kod blogu.

 

 

 

#include<stdio. h>
Main() {
İnt x;
Printf("kac defa hello Word yazmak istersiniz:\n" ) ;
Scanf ("%d", & x) ;

While(X =! 0){
Printf ("hello Word \n") ;
X=X-1;
}
Printf ("while blogu bitmiştir..") ;
}

Örnek kodumuzu inceleyecek olursak, kullanıcıdan döngünün kaç defa dönmesi gerektiğini soruyoruz.
While blogunun içindeki kodların çalışabilmesi için while koşulunu sağlanması gerekir.

 

Burada en önemli nokta while parantez içinin true değere sahip olmasıdır.
Kodumuzdaki while blogu muzun çalışma şartı(true olma koşulu) x değişkeninin 0 dan farklı olmasıdır. X değeri sıfırdan farklı olduğu sürece kod blogu tekrar çalışacaktır.

 

 

 

While koşulun sağlandığını düşünürsek, döngünün içindeki printf fonksiyonu çalışır ve ekrana hello Word yazısı basılır.
Printf fonksiyonundan sonra x değeri bir azaltılır ve while İn başına geri dönülür. Tekrardan kontroller yapılır ve ona göre while blogunun çalışıp çalışmayacağına karar verilir.
X değeri sıfıra eşit olduğunda derleyici while döngüsünden çıkar ve alt satırdaki printf fonksiyonunu çalıştırarak ekrana ‘while blogu bitmiştir..’ yazısını basar.

 

 

Bir yazımızın daha sonuna geldik, esenle kalın..

About Kübra Hebeş

Bilgisayar Mühendisi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *