Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM)

Selamlar bu yazı da Oracle’ın performans izleme çözümlerinden birini ele aldım. ADDM veritabanımızın performansını etkileyen sonrunları bulur ve bize nasıl çözebileceğimize dair öneriler sunar. ADDM her AWR snapshot alınmasından sonra otomatik çalışır ve verilerini veritabanında saklar.

Bir  ADDM raporu şu bilgileri içerir;

  • Problem bulguları
  • Problemin ana sebebi
  • Öneriler

ADDM YÖNETİMİ

Oracle ADDM’yi MMON background process ile yönetir. Her snapshot alındığında MMON çalışır ve son iki snapshot aralığının analiz edilmesini ister.

ADDM varsayılan olarak aktif şekilde gelir. CONTROL_MANAGEMENT_PACKET_ACCES parametresi ile sorgulayabiliriz. Parametre değeri DIAGNOSTIC ise çalışıyor demektir.

ADDM Raporlarını Oluşturma

Analiz raporlarını OEM,DBMS_ADVISOR,script yöntemleriyle oluşturabiliriz, üç yöntemle de örnek yapalım.

1-) Addmrpt.sql scripti ile raporu oluşturalım

SQL>@$ORACLE_HOME/rdbms/admin/addmrpt.sql

AWR raporlarında olduğu gibi bizden başlangıç ve bitiş Snapshot ID’si isteyecek bu aralıkları girdikten sonra raporumuz hazır hale gelecek.

Görüldüğü gibi verdiğimiz snapshot id’lerinde ki Active Sessionlar için bize önerileri ve önerdiği çözümler mevcut. Bunarları değerlendirip Veritabanımızın daha performanslı çalışmasını sağlayabiliriz.

Birde OEM aracılığıyla raporu elde edelim.

2-) OEM ile

Advisor Central sayfasını açalım böylece karşımıza advisor raporlarının tutulduğu bir liste gelecektir

İstersek bunların sonuçlarını listeleyebilir veya kendimiz yeni de oluşturabiliriz.

İki farklı seçenek mevcut, şuan bir snapshot oluşturup analiz gerçekleştirebiliriz veya eski snapshotları kullanarak bir rapor elde edebiliriz. Ben ikinci seçeneği kullanarak devam ediyrum. OK tuşu ile analizi başlatalım.

 

Rapor hazır durumda, bulunanlar içeriğine girerseniz sisteminizde ki problemleri ve bunlar için önerileri görebilirsiniz

Bir başka yazıda görüşmek üzere.

Deniz Parlak

Hi, I'm a Computer Engineering student in Dumlupınar University.I will graduate next year. I did an internship TurkNet Telecominication Company in 2018 June- 2018 September. I had experience Linux/Unix system, SQL Server Management , SSRS, Mysql Database Management,Troubleshooting performance issues in Linux. I also interested Oracle database and technologies. I want to work as Oracle DBA after my University. I am practicing Unix, Exadata, Orace Cloud, Oracle RAC, Dataguard, EBS, Oracle BI and etc and i hope the articles will be helpful. Any questions, or support please write email deniz.parlak@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *