Visual Secret Sharing -1

Wu ve Chen in Şeması

Wu ve Chen adlı 2 araştırmacı 1998 yılında (2,2) lik yeni bir Visual Secret Sharing metodu önerdiler. Bu önerilen metoda göre herhangi 2 tane gizli görüntü döndürme teknikleri kullanılarak 2 Share in içerisine gömülebilir. Kullanılan döndürme açıları genellikle 90,180 ve 270 derece olmakla beraber shareler de karesel bir formata sahip olurlar. Karesel biçimde olmalarının sebebi pixellerin birbirleriyle birebir örtüşmek zorunda olmalarındandır.

2 tane NxN boyutunda halftone görüntü 2Nx2N lik share ler oluşturmak üzere her pixel 4 alt pixelle temsil edilecek şekilde genişletilir. Bu 4 alt pixele 2×2 lik genişletilmiş blok denir. Oluşturulan bu shareler gizli görüntü hakkında bilgi vermez. Diğer yandan ilk gizli görüntünün elde edilmesi için ilk iki share üst üstte pixelleri birebir örtüşmek şartıyla getirilerek elde edilir. İkinci gizli görüntünün elde edilmesi için ise ilk share 90o saat yönünün tersine döndürülüp ikinci share ile üst üste getirildikten sonra elde edilir. Wu ve Chen in algoritmasına  göre ilk share aşağıdaki gibi 4 tane eşit üçgensel bölgeye ayrılır.

İlk share in birinci bölgesinde bulunan her bir 2×2 lik genişletilmiş bloklar aşağıdaki pattern kümesi içerisinden rastgele olarak seçilmesiyle elde edilirler.

Diğer 3 bölgedeki patternlerin atanması işlemi ilk bölgeyle aynıdır. Wu ve Chen ilk share i eşit içeriğe sahip 4 üçgensel bölgeye ayırır. Böylece her bir bölge (NxN)/4 tane genişletilmiş blok içerir.Her bir Üçgensel bölgedeki  genişletilmiş bloklar aynıdır.İlk bölgedeki genişletilmiş bloklar rastgele seçilmekte ve diğer bölgelerde o noktaya karşı düşen koordinata da aynen kopyalanmaktadır.Bu işlem aşağıda gösterilmiştir.

İkinci share in genişletilmiş blokları ise ilk share in genişletilmiş bloklarına göre belirlenmeli ve pixel renk değeri ise Secret görüntü üzerinde ilişkili noktaya göre belirlenir. Wu ve Chen in şemasının çalışma prensibi bir örnekle daha net açıklanacaktır.

Anlatılacak örnekte Secret görüntüler sırasıyla P1 ve P2 ile temsil edilecek ve oluşturulacak Shareler ise S1 ve S2 ile ifade edilecektir. Öte yandan İlk share in 90o saat yönünün tersine  döndürülmesiyle elde edilecek olan Share ise S1o ile temsil edilecektir.

Basit olması açısından verilen örnekteki Secretların büyüklükleri 6×6 olacaktır. Böylece Share lerin büyüklükleri de  12×12 olacaktır.Yukarıda belirtildiği gibi ilk share 4 eşit üçgensel bölgeye ayrılacaktır yani ilk share 9 tane genişletilmiş bloktan oluşan 4 üçgensel bölgeye sahip olacaktır.Aşağıda her bir bölgenin blok içerikleri numaralandırılmış olarak verilmiştir. Böylece her bölgenin ilişkili blokları daha rahat incelenebilecektir.

Yukarıdaki şekilde birbirleriyle ilişkili olan genişletilmiş blokların içerikleri aynıdır. Aşağıda verilen şekilde Secret1,Secret2 ve Share1,Share2,Share1’ gösterilmiştir. Pixel değerlerine dikkat edilecek olursa aynı numaralı içeriklerin  birbirine eşit olduğu görülmektedir.

Wu ve Chen in önermiş oldukları Visual Secret Sharing yönteminin devamı bir sonraki yazımda devam edeceğim.

Oracle Exadata SQL Server Goldengate Weblogic EBS ve Linux konusunda aşağıdaki konularda 7×24 Uzman Danışmanlara yada Eğitimlere mi
İhtiyacınız var [email protected] adresine mail atarak Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

– Oracle Veritabanı Danışmanlığı
– Oracle Veritabanı Bakım ve Destek
– Exadata Danışmanlığı
– Exadata Bakım ve Destek
– SQL Server Veritabanı Danışmanlığı
– SQL Server Veritabanı Bakım ve Destek
– Goldengate Danışmanlığı
– Goldengate Bakım ve Destek
– Linux Danışmanlığı
– Linux Bakım ve Destek
– Oracle EBS Danışmanlığı
– Oracle EBS Bakım ve Destek
– Weblogic Danışmanlığı
– Weblogic Bakım ve Destek
– Oracle Veritabanı Eğitimleri
– Oracle VM Server Danışmanlığı
– Oracle VM Server Bakım ve Destek
– Oracle EPPM Danışmanlığı
– Oracle EPPM Bakım ve Destek
– Oracle Primavera Danışmanlığı
– Oracle Primavera Bakım ve Destek
– Oracle Eğitimleri
– SQL Server Eğitimleri
– Goldengate Eğitimleri
– Exadata Eğitimleri
– Linux Eğitimleri
– Oracle EBS Eğitimleri
– Oracle VM Server Eğitimleri
– Weblogic Eğitimleri
– Oracle EPPM Eğitimleri
– Oracle Primavera Eğitimleri

About Mehmet Salih Deveci

I am Founder of SysDBASoft IT and IT Tutorial and Certified Expert about Oracle & SQL Server database, Goldengate, Exadata Machine, Oracle Database Appliance administrator with 10+years experience.I have OCA, OCP, OCE RAC Expert Certificates I have worked 100+ Banking, Insurance, Finance, Telco and etc. clients as a Consultant, Insource or Outsource.I have done 200+ Operations in this clients such as Exadata Installation & PoC & Migration & Upgrade, Oracle & SQL Server Database Upgrade, Oracle RAC Installation, SQL Server AlwaysOn Installation, Database Migration, Disaster Recovery, Backup Restore, Performance Tuning, Periodic Healthchecks.I have done 2000+ Table replication with Goldengate or SQL Server Replication tool for DWH Databases in many clients.If you need Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS Consultancy and Training you can send my email adress [email protected].-                                                                                                                                                                                                                                                 -Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS ve linux Danışmanlık ve Eğitim için  [email protected] a mail atabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *