Visual Kriptografi -4

Prof. Dr. Mustafa Ulutaş Tarafından Önerilen Metot

 

Önerilen Metot da Çoklu Secretlar için Görsel Secret Sharing şemalarında,her bir Share Random ve dağıtık Siyah ve Beyaz pixeller biçimindedir.Bu şemaların sıkıntısı ise secret ları saklamak için anlamsız share ler kullanmalarıdır.

 

Fakat Ulutaş tarafından önerilen metot daysa (2,2) lik anlamlı shareler üreten bir Visual secret sharing şeması bu bölümde ele alınacaktır.

Önerilen Metot, 2 secret görüntü ve 2 tane de cover görüntü almaktadır.

 

Cover görüntüler anlamlı Share görüntülerin oluşması için kullanılmıştır.2 secret görüntü bu anlamlı Share görüntülerden tekrar elde edilebilir.

İlk Share ilk ve ikinci Secret görüntülerle beraber Cover 1 ve Cover 2 görüntülerini kullanarak oluşturulurken İkinci share görüntü de 2 secret ve Cover görüntüler kullanılarak oluşturulur.

 

Şifre çözme süreci boyunca, 2 share in bir araya gelmesiyle ilk secret görüntü oluşur.İkinci secret görüntü ise ilk share in 90 derece döndürülmesiyle beraber ikinci share le bir araya gelerek oluşur.

 

**** Önerilen Metot da ilk share Wu ve Chen in algoritmasından farklı olarak tamamen random bir şekilde oluşturulur.

  • Bu yüzden Cover görüntülerin Pixel değerleri anlamlı share lerde ki ilişkili genişletilmiş blokların oluşturulması için kullanılır.
  • Eğer Cover görüntünün herhangi bir pixel i siyah ise Share görüntüde ki aynı pozisyona ait 2×2 lik genişletilmiş blokta 1 beyaz ve 3 siyah pixel değerine sahip olmalıdır.
  • Buda Cover image deki genişletilmiş bloğun siyah görüneceği anlamına gelir.
  • Eğer Cover image deki pixel değeri beyaz ise Share de o pozisyona ait genişletilmiş blokta 2 tane beyaz ve 2 tane siyah bulunacaktır ki buda beyaz görünmesini sağlayacaktır.
  • Genişletilmiş bloklar için Pattern seçme süreci aşağıda detaylı bir şekilde anlatılacaktır.

 

**** İki Share görüntü bir araya getirildiği zaman 2×2 lik genişletilmiş bloktaki 4 tane alt pixelin tamamı siyah ise Bu blok Secret görüntü üzerinde Siyaha karşılık düşer.

 

  • Eğer bir tane beyaz pixel genişletilmiş blokta mevcut ise bu genişletilmiş blok beyaz pixel i temsil edecekti.

Önerilen Şemada 2 tane Secret görüntüyü 2 tane Cover görüntü üzerinde saklama işlemi 2 tane Secret görüntünün tek bir büyük resim üzerinde birleştirilmesinden ve onu böylece paylaştırılmasından daha etkilidir.

 

Varsayalım ki Secret görüntülerin Büyüklükleri NxN olsun. Bu 2 Secret görüntülerin birleştirilmesiyle büyüklük Nx2N şeklinde bir görüntü oldu.Eğer Shamir in Visual Secret Sharing metodu kullanılmış olsaydı sonuç Share görüntülerinin büyüklükleri 2Nx4N olacaktı.

 

**** Fakat önerilen metot da aynı miktarda saklama kapasiteyle 2Nx2N boyutunda Share ler üretiyor. Böylece önerilen metot bantgenişliği gereksiniminden ve Saklama kapasitesi yönünden tercih edilir hale gelmektedir.

 

About Mehmet Salih Deveci

I am Founder of SysDBASoft IT and IT Tutorial and Certified Expert about Oracle & SQL Server database, Goldengate, Exadata Machine, Oracle Database Appliance administrator with 10+years experience.I have OCA, OCP, OCE RAC Expert Certificates I have worked 100+ Banking, Insurance, Finance, Telco and etc. clients as a Consultant, Insource or Outsource.I have done 200+ Operations in this clients such as Exadata Installation & PoC & Migration & Upgrade, Oracle & SQL Server Database Upgrade, Oracle RAC Installation, SQL Server AlwaysOn Installation, Database Migration, Disaster Recovery, Backup Restore, Performance Tuning, Periodic Healthchecks.I have done 2000+ Table replication with Goldengate or SQL Server Replication tool for DWH Databases in many clients.If you need Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS Consultancy and Training you can send my email adress [email protected].-                                                                                                                                                                                                                                                 -Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS ve linux Danışmanlık ve Eğitim için  [email protected] a mail atabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *