Temel Linux Dersleri- 2 -Files & Directories

Merhaba, Linux yazı serisine devam ediyoruz bir önceki yazıda linux’ta terminal üzerinden yardım almayı incelemiştik bu yazıya geçmeden önce onu inclemenizde fayda var. https://ittutorial.org/temel-linux-1/

Bu yazıda Linux’ta dosya hiyerarşisini inceleyeceğiz.

FILES & DIRECTORS:

Linux işletim sisteminde dosya ve dizin yapıları alışık olduğumuz Windows işletim sisteminden farklı olsa da benzer yönleride yok değildir, bu yüzden anlarken çok sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum.

Linux işletim sisteminde dosya ve dizin yapılarında dal-yaprak(veya kök dal) ilişkisi vardır. Bütün dosyalar ve dizinler kök dizin dediğimiz (/) dizinin altında oluşur.

Resimde görüldüğü gibi renkli olanlar dizindir bunu en sağ tarafta bulunan “d” ile anlayabiliriz ancak bu konuya daha sonra geleceğiz.

Birkaç dizin hariç geriye kalan dizinler işletim sistemi kurulduktan sonra otomatik olarak oluşturulan dizinlerdir ve hepsinin işletim sistemi için birer amacı vardır. Dizin ile dosya aynı olarak düşünülmemelidir dizin’i bizim Windows işletim sisteminden alışık olduğumuz “Yeni Klasör” mantığı gibi düşünebiliriz.

Dosya ise uzantısı farketmeksizin oluşturulan veya oluşmuş bir belgedir. Örneğin biçimi .txt olan veya biçimi .sh olan iki farklı içerik bizim için temelde bir dosyadır. Dizinlerin ise bir herhangi bir öğreyşe biten bir uzantısı yoktur.

Bir dizin farklı bir diske bağlı olabilir ancak İşletim sistemi kurulumunda hazır gelen dizinler işletim sisteminin kurulduğu disk’e aittir.

Görüldüğü gibi kök dizinimiz ve dalları resimde daha net anlaşılıyor. Bir dizin, altında başka dizinlerde bulundurabiliyor örneğin /USR altında /LOCAL dizinimizin olduğu gibi. Dizin, dosya yapısı kısaca anlaşıldıysa bu konuyla ilgili biraz daha ayrıntılı bilgilere geçelim.

DOSYA & DİZİN HAKLARI:

Bir dosyanın veya dizin oluşturulduğunda belirli kurallar çerçevesinde bize sunulur. Bunları yetkimiz doğrultusunda değiştirebiliriz. İşletim sistemimizde birden fazla kullanıcı olabilir ve bu kullanıcılar dosyalara veya dizinlere erişirken belirli yetkilere sahip olması gerekir.

Kullanıcı ve grup bilgilerine çok detaylı girmeyeceğim ilerki konularımızda daha detaylı inceleyeceğiz.

Resimde görülen en sağdaki “d” ile başlayan kısımlar aslında “dir” kısaltılması bu demek oluyorki bu bur dizindir.

Hemen yanında devam eden rwx ‘li ifadeler dosyanın okuma,yazma,çalıştırma(read-write-execute) yetkilerine ait bilgiler, root root yazan kısım ise dizinin sahibi ve hangi gruba ait olduğu. Daha detaylı olarak ilerleyen derslerde göreceğiz.

Örnek olarak bir dosya oluşturdum, konumuna bakalım.

deneme.py dosyamız, “kök dizin altında – home altında – oracle altında – Desktop altında” oluşmuş.

komut kısmına çok takılmayın ilerleyen yazılarda komutlara değineceğiz.

Bir sonraki derste işletim sistemimizdeki önemli dizinler ve görevlerinden bahsedeceğiz görüşmek üzere..

 

 

About Deniz Parlak

Hi, i’m Security Data Scientist & Data Engineer at My Security Analytics. I have experienced Advance Python, Machine Learning and Big Data tools. Also i worked Oracle Database Administration, Migration and upgrade projects. For your questions [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *