Tag Archives: Android studio fragment kullanımı

Android Programlama -45 SQLite Provider Class

blank

Merhaba arkadaşlar bu gün ki makalem de SQLite database’inde provider class’ına değineceğim. Bir önceki makalemde Contract class’ına değinmiştim. Okumadıysanız öncelikle onu okumanızı tavsiye ederim. Buradan okuyabilirsiniz. package com.example.user.finalyproject.DataBase; import android.content.ContentProvider; import android.content.ContentUris; import android.content.ContentValues; import android.content.UriMatcher; import android.database.Cursor; import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; import android.net.Uri; import android.support.annotation.NonNull; import android.support.annotation.Nullable; import android.widget.Toast; public class …

Read More »

Android Programlama -44 SQLite Contract Class

blank

Merhaba arkadaşlar bu gün ki makalemde geçen derste başlamış olduğum sqllite konu anlatımına devam edeceğim. Bir önceki makalede SQLite’ a giriş yapmıştık, öncelikle onu okumanızı tavsiye ederim. Buradan okuyabilirsiniz. package com.example.user.finalyproject.DataBase; import android.content.ContentResolver; import android.net.Uri; import android.provider.BaseColumns; public class ProductContract { public static final String CONTENT_AUTHORITY = "com.example.user.finalyproject"; public static …

Read More »

Android Programlama -43 SQLite DbHelper

blank

Merhaba arkadaşlar bu gün ki makalemde SQLite database’ine giriş yapacağız. önceki makalelerime buradan ulaşabilirsiniz. SQLite database’i  kullanıcının kendi local’ inde  verilerin depolanmasını sağlar. Daha önceki makalelerde gördüğümüz firebase database’i verileri cloudda saklayan bir database’di. Firebase de depolanan verilere bütün kullanıcılar erişebilir ve uygulama sahipleri kullanıcının girmiş olduğu verileri görüntüleyip kontrol …

Read More »

Android Programlama -42 ButterKnife Kütüphanesi

blank

Merhaba arkadaşlar bu gün ki makalemde ButterKnife  kütüphanesinin kullanımından bahsedeceğim. Önceki makalelere buradan ulaşabilirsiniz. Öncelikle bu kütüphanenin kullanım amacından bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi xml dosyasında yazdığımız bütün komponentleri java dosyasında kodlaya bilmemiz için öncelikle onların nesnesini oluşturup, oluşturduğumuz nesneleri findviewByid methodu ile xml de tanımladığımız komponentlerle birleştiriyorduk. Veya butonların onclink özelliğini …

Read More »

Android Programlama -41 Piechart Graph

blank

Merhaba arkadaşlar bu gün ki makalemde uygulamada piechart grafiğini nasıl kullanacağımıza değineceğim. Bir önceki makalemde barchart grafiğine değinmiştim. Buradan okuyabilirsiniz. package com.example.user.keepingmeontrack; import com.example.user.keepingmeontrack.models.FitnessGoal; import com.example.user.keepingmeontrack.models.Network; import com.github.mikephil.charting.animation.Easing; import com.github.mikephil.charting.charts.PieChart; import com.github.mikephil.charting.data.PieData; import com.github.mikephil.charting.data.PieDataSet; import com.github.mikephil.charting.data.PieEntry; import com.github.mikephil.charting.utils.ColorTemplate; import com.google.firebase.auth.FirebaseAuth; import com.google.firebase.database.DataSnapshot; import com.google.firebase.database.DatabaseError; import com.google.firebase.database.DatabaseReference; import com.google.firebase.database.FirebaseDatabase; import com.google.firebase.database.ValueEventListener; …

Read More »

Android Programlama -40 Barchart Graph

blank

Merhaba arkadaşlar bu gün ki makalemde uygulama içerisinde barchart grafiğini nasıl kullanacağımıza değineceğim. Önceki makalelerime buradan ulaşabilirsiniz. package com.example.user.keepingmeontrack; import com.example.user.keepingmeontrack.models.Goal; import com.example.user.keepingmeontrack.models.Network; import com.github.mikephil.charting.charts.BarChart; import com.github.mikephil.charting.data.BarData; import com.github.mikephil.charting.data.BarDataSet; import com.github.mikephil.charting.data.BarEntry; import org.joda.time.DateTime; import org.joda.time.Duration; import org.joda.time.LocalDate; import java.util.ArrayList; /** * Created by elifasli on 16.02.2018. */ public class FinanceGoalDetail …

Read More »

Android Programlama -39 FloatingActionMenu

blank

Merhaba arkadaşlar bu gün ki makalemde son zamanlarda bir çok uygulamada sıklıkla gördüğümüz  FloatingActionMenu konusuna değineceğim. Önceki makalelerime buradan ulaşabilirsiniz. @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main_tab); //** Here is Circled Floating Action Button code **/// final ImageView fabIconNew = new ImageView(this); // Setting the icon in the center …

Read More »

Android Programlama -38 SharedPreferences

blank

Merhaba arkadaşlar bu gün ki makalemde android de SharedPreferences konusuna değineceğim. Önceki makalelerime aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://ittutorial.org/android-programlama-dersleri/ package com.example.user.keepingmeontrack; import android.app.ProgressDialog; import android.content.Context; import android.content.DialogInterface; import android.content.SharedPreferences; import com.google.firebase.auth.AuthResult; import com.google.firebase.auth.FirebaseAuth; import com.google.firebase.auth.FirebaseUser; import com.google.firebase.database.DatabaseReference; import com.google.firebase.database.FirebaseDatabase; public class RegisterActivity extends BaseActivity { public boolean flag=false; SharedPreferences pref; SharedPreferences.Editor editor; DatabaseReference …

Read More »

Android Programlama -37 Arkaplan Video Oynatma

blank

Merhaba arkadaşlar bu gün ki makalemde uygulamanın her hangi bir sayfasında background olarak nasıl video oynata bileceğimizi göreceğiz. Önceki makalelerime aşağıdaki link’den ulaşabilirsiniz. https://ittutorial.org/android-programlama-dersleri/ package com.example.user.keepingmeontrack; import android.widget.Toast; import android.widget.VideoView; public class RegisterActivity extends BaseActivity { private VideoView videoBG; MediaPlayer mMediaPlayer; int mCurrentVideoPosition; @Override public void onStart() { super.onStart(); // …

Read More »

Android Programlama -26

blank

Merhaba arkadaşlar, bu gün ki makalemde bundan önceki dersimizde değindiğimiz Tab Layout kullanımı ile ilgili örnek proje paylaşacağım. Bu projeyi daha iyi anlayabilmek için bir önceki makalemi okunanızı tavsiye ederim. Buradan okuyabilirsiniz. Projeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://drive.google.com/file/d/1UYZRhI2E7ITxdaHTIqGe59makWR7OY09/view?usp=sharing Esenle kalın..    96 views last month,  2 views today

Read More »

Android Programlama -25

blank

Merhaba arkadaşlar, bu gün ki makalemde Tab Activity’nin java kodlamasını yapacağız. Bir önceki makalemde Tab Activity’ inin xml kodlamasını yapmıştık.Okumadıysanız öncelikle onu okumanızı tavsiye ederim. Buradan okuyabilirsiniz. public class ActivityGuideTour extends AppCompatActivity { private SectionsPagerAdapter mSectionsPagerAdapter; private ViewPager mViewPager; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_guide_tour); mSectionsPagerAdapter = new …

Read More »

Android Programlama -18

blank

Merhaba arkadaşlar bu günki makalemde fragment’ler konusuna değineceğim. Bir önceki makalemde yemek tarifleri uygulamasının kodlarını paylaştım. Kodları incelemediyseniz öncelikle onu indirip incelemizi tavsiye ederim. Buradan projeye ulaşabilirsiniz. Şu ana kadar hep activity class’ ları üzerinde projelerimizi yaptık. Bu gün bir çok projede kullanımı tercih edilen fragment’ leri görüp örnekler yapmaya …

Read More »