Android Programlama -44 SQLite Contract Class

Merhaba arkadaşlar bu gün ki makalemde geçen derste başlamış olduğum sqllite konu anlatımına devam edeceğim.

Bir önceki makalede SQLite’ a giriş yapmıştık, öncelikle onu okumanızı tavsiye ederim. Buradan okuyabilirsiniz.

package com.example.user.finalyproject.DataBase;

import android.content.ContentResolver;
import android.net.Uri;
import android.provider.BaseColumns;

public class ProductContract {
public static final String CONTENT_AUTHORITY = "com.example.user.finalyproject";

public static final Uri BASE_CONTENT_URI = Uri.parse("content://" + CONTENT_AUTHORITY);

public static final String PATH_PRODUCTS = "Product";


ProductContract() {
}

public static final class ProductEntry implements BaseColumns {

public static final Uri CONTENT_URI = Uri.withAppendedPath(BASE_CONTENT_URI, PATH_PRODUCTS);

public static final String CONTENT_LIST_TYPE =
ContentResolver.CURSOR_DIR_BASE_TYPE + "/" + CONTENT_AUTHORITY + "/" + PATH_PRODUCTS;

public static final String CONTENT_ITEM_TYPE =
ContentResolver.CURSOR_ITEM_BASE_TYPE + "/" + CONTENT_AUTHORITY + "/" + PATH_PRODUCTS;


public static final String TABLE_NAME = "products";
public static final String _ID = BaseColumns._ID;
public static final String COLUMN_PRODUCT_NAME = "productName";
public static final String COLUMN_PRODUCT_PRICE = "price";
public static final String COLUMN_PRODUCT_QUANTITY = "quantity";
public static final String COLUMN_PRODUCT_IMAGE = "image";
public static final String COLUMN_SUPPLIER_NAME = "supplierName";
public static final String COLUMN_SUPPLIER_EMAIL = "supplierEmail";
public static final String COLUMN_SUPPLIER_PHONE = "supplierPhone";
}

}

Geçen derste bahsettiğim üç temel class dan ikincisine değineceğim bu gün.  Contract classınının içeriği yukarıdaki gibidir. Bu classı kendi tablo yapınıza göre güncelleyerek çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz.

Bir makalenin daha sonuna geldik, esenle kalın..

 

About Kübra Hebeş

Bilgisayar Mühendisi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *