Steganografi -2

Gizlenmiş Veriyi Geri Alma Yöntemi

Gizlenmiş veriyi alma işlemini, aslında veriyi gizlerken uyguladığımız tekniğin tersine hareket etmekle yapabiliriz. Resmin RGB değerlerine sakladığımız veriyi geri hareketle çekip verimize tekrardan ulaşa biliriz.

Burada şu soru akla gele bilir ‘veri çekme işleminde,çekilen verinin sonuna gelindiğini nasıl anlaşılacak?’ Aslında biraz programlama bilgisine sahip seniz şayet bu soruyu sormazsınız ama,biz genede soruyu cevaplayalım.

Elimizde olan tekstimiz bilgisayarsa sitring formatında verilir ve her sitringin sonuna sitringin bittiğini ifade eden bilgisayarda NULL (‘\0’) diye adlandırılan karakter program tarafından yerleştirilir. Anlaşılacağı gibi veri alma işlemi NULL karakterine ulaşıldığından durdurulur. Aşağıda görüntüden veri alma işlemini yapan program kodu verilmiştir.

Aşağıda resimden veri alma işlemini gerçekleştiren C kodu verilmiştir

while( y1 <pBitmap->Height)

{

ptr = (Byte *)pBitmap->ScanLine[satır];//resmin her bir satırının adresine ulaşılır

sutun=0;

while(sutun<pBitmap->Width)//sutun üzerinden hareket edilerek RGB'lere ulaşılır

{

if(a==8)//çekilen bit sayısı bir karaktere karşılık gelirse;karakteri diziye at

{ ch=onluk_taban(bit_); p[m++]=ch;

if(ch=='\0')return;//eğer karakter NULL saişlemi durdur

a=0;

}

ikilik_taban(ptr[3*sutun],bit);//R'nin son bitini al karakter bit dizime ata

bit_[a++]=bit[n];

if(a==8)

{ ch=onluk_taban(bit_); p[m++]=ch; if(ch=='\0')return;

a=0;

}

ikilik_taban(ptr[3*sutun+1],bit);//G'nin son bitini al karakter bit dizime ata

bit_[a++]=bit[n];

if(a==8)

{ ch=onluk_taban(bit_); p[m++]=ch; if(ch=='\0')return;

a=0;

}

ikilik_taban(ptr[3*sutun+2],bit);//B'nin son bitini al karakter bit dizime ata

bit_[a++]=bit[n];

sutun++; } satir++;

}

if(satır==pBitmap->Height)

{satır=0;n--;} //veri alma işlemi bitmemişse bir sonraki anlamsız bitten devam et

}


 

Son söz

 

Eski çağlardan bu yana insanlar hep bir birlerinden bazı şeyleri gizleme gereksinimi duymuş ve bu alanda ayakta alkışlanacak ustalıkta teknikler geliştirmişler.

Tabi teknolojik gelişmeler, özellikle de bilgisayar alanında meydana gelen devrim diye nitelendire bileceğimiz gelişmeler beraberinde dünyayı adeta bir köy haline getirmiştir ve artık insanın ulaşamayacağı dünya üzerinde bir yerin varlığına ihtimal dahi verilemez olmuştur.

Bu kadar teknolojik imkana sahip olan insanın kendine ait her hangi bir bilgiyi gizlemesi de dolaylı olarak bilgisayar tabanlı olmaya başlayıp ve işin kompleksliği bir o kadar da artmaktadır. Çalışmamız da üzerinde durduğumuz steganografi, enteresanlığı bakımından ilgi çekmekte, bilgi saklama kolaylığıyla da hayranlık uyandırmakta (en azından şahsıma) dır.

Sonuç olarak, insanoğlunun merakı ve kendine ait ,başkalarının bilmesini istemediği,sırları olduğu müddetçe steganografi gibi enteresan gelişmelerin devam edeceğin den hiç şüpheniz olmasın.

 

Steganografin C# da kodlanmış hali aşağıdaki gibidir.

https://drive.google.com/open?id=1aIsH_uHCidZryzQmldDvlyHENc0yD3BR

About Mehmet Salih Deveci

I am Founder of SysDBASoft IT and IT Tutorial and Certified Expert about Oracle & SQL Server database, Goldengate, Exadata Machine, Oracle Database Appliance administrator with 10+years experience.I have OCA, OCP, OCE RAC Expert Certificates I have worked 100+ Banking, Insurance, Finance, Telco and etc. clients as a Consultant, Insource or Outsource.I have done 200+ Operations in this clients such as Exadata Installation & PoC & Migration & Upgrade, Oracle & SQL Server Database Upgrade, Oracle RAC Installation, SQL Server AlwaysOn Installation, Database Migration, Disaster Recovery, Backup Restore, Performance Tuning, Periodic Healthchecks.I have done 2000+ Table replication with Goldengate or SQL Server Replication tool for DWH Databases in many clients.If you need Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS Consultancy and Training you can send my email adress [email protected].-                                                                                                                                                                                                                                                 -Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS ve linux Danışmanlık ve Eğitim için  [email protected] a mail atabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *