SQL Server Performance Troubleshooting -5

Merhaba Arkadaşlar,

Bu yazımda sizlere önceki yazımda başladığım SQL Server da Performance Troubleshooting kavramını ve nasıl yapıldığının devamını anlatıyor olacağım.

Bu konunun devamı olan diğer yazılarımın linkleri aşağıdaki gibidir.

https://ittutorial.org/2018/10/06/sql-server-performance-troubleshooting-1/

https://ittutorial.org/2018/10/07/sql-server-performance-troubleshooting-2/

https://ittutorial.org/2018/10/13/sql-server-performance-troubleshooting-3/

https://ittutorial.org/2018/10/14/sql-server-performance-troubleshooting-4/

https://ittutorial.org/2018/10/20/sql-server-performance-troubleshooting-5/

https://ittutorial.org/2018/10/21/sql-server-performance-troubleshooting-6/

https://ittutorial.org/2014/03/01/sql-server-dmv-ve-dmf-kavramlari-ve-kullanimlari-1/

https://ittutorial.org/2014/03/03/sql-server-dmv-ve-dmf-kavramlari-ve-kullanimlari-2/

https://ittutorial.org/2013/03/28/sqldiag-araci-ile-veritabani-performans-verisi-toplama/

https://ittutorial.org/2013/03/29/rml-utilities-tool-u-ile-veritabani-performansini-raporlama/

 

Performance Sorunlarını Giderme

SQL Server veritabanlarında performans problemlerini gidermek için yukarda bir çok yöntemle analiz ettiğimiz verileri değerlendirmek gerekiyor.  Ör: Bir sorgu çok fazla CPU zamanı harcıyor bu durumda sorgu incelenmeli ve SQL Tuning yapılmalıdır. Yada bir sorgu çok fazla I/O yapıyorsa sorgu incelenmeli ve neden I/O oranı azaltılamıyor bu incelenmelidir ? Bellek mi çok yetersiz yada sorgunun kullandığı index bozulmuş mu ? Yada tabloların ve indexlerin istatistikleri bozulmuşmu ? Bu soruların cevabı aranmalı ve gerekli durumda öngörülen müdahaleler yapılmalıdır.

 

Index Maintenance

SQL Server bir sorguyu çalıştırırken kullandığı query optimizer en doğru execution planı çıkartır ve sorgu buna göre çalışır. Ancak index ve tabloların istatistikleri güncel olmadığı zaman Query optimizer yanlış kararlar verebilir yada beklenen execution planı çıkarmayabilir çünkü execution plan çıkartılırken istatistik bilgileri kullanılır. En doğru execution planın çıkarılabilmesi için Tablo ve indexlerin istatistiklerinin güncel olması şarttır.

SQL Server execution plan çıkarırken tablolar için aşağıdaki incelemeleri yapar.

  • Sorguda ilgili tabloların satır sayısı
  • Tabloların data pages sayıları
  • En son update istatistik ten sonra oluşan transactionların sayısı

 

SQL Server da default kurulumda indexlerin otomatik istatistiğini alan Auto update statistics özelliği aktif olarak gelir.  SQL Server da herhangi bir tablonun en son ne zaman auto update gördüğünü öğrenmek için aşağıdaki sp kullanılabilir.

sp_autostats ‘Table_name’

İndexlerin en son ne zaman istatistiğinin güncellendiğine ise aşağıdaki scriptle bakılabilir.

 

 

SELECT d.name,

                  object_name(si.[object_id])         AS [TableName]

                  , CASE

                                    WHEN si.[stats_id] = 0 then 'Heap'

                                    WHEN si.[stats_id] = 1 then 'CL'

                                    WHEN INDEXPROPERTY ( si.[object_id], si.[name], 'IsAutoStatistics') = 1 THEN 'Stats-Auto'

                                    WHEN INDEXPROPERTY ( si.[object_id], si.[name], 'IsHypothetical') = 1 THEN 'Stats-HIND'

                                    WHEN INDEXPROPERTY ( si.[object_id], si.[name], 'IsStatistics') = 1 THEN 'Stats-User'

                                    WHEN si.[stats_id] BETWEEN 2 AND 1004 THEN 'NC ' + RIGHT('00' + convert(varchar, si.[stats_id]), 3)

                                    ELSE 'Text/Image'

                    END                                                                                                                     AS [IndexType]

                  , si.[name]                                                                         AS [IndexName]

                  , si.[stats_id]                                                                                        AS [IndexID]

                  , CASE

                                    WHEN si.[stats_id] BETWEEN 1 AND 250 AND STATS_DATE (si.[object_id], si.[stats_id]) < DATEADD(m, -1, getdate())

                                                      THEN '!! More than a month OLD !!'

                                    WHEN si.[stats_id] BETWEEN 1 AND 250 AND STATS_DATE (si.[object_id], si.[stats_id]) < DATEADD(wk, -1, getdate())

                                                      THEN '! Within the past month !'

                                    WHEN si.[stats_id] BETWEEN 1 AND 250 THEN 'Stats recent'

                                    ELSE ''

                    END                                                                                                                     AS [Warning]

                  , STATS_DATE (si.[object_id], si.[stats_id])     AS [Last Stats Update]

                  , no_recompute

FROM sys.stats AS si,sys.databases d

WHERE OBJECTPROPERTY(si.[object_id], 'IsUserTable') = 1 and d.name='DB_NAME'

--                AND (INDEXPROPERTY ( si.[object_id], si.[name], 'IsAutoStatistics') = 1

--                                                    OR INDEXPROPERTY ( si.[object_id], si.[name], 'IsHypothetical') = 1

--                                                    OR INDEXPROPERTY ( si.[object_id], si.[name], 'IsStatistics') = 1)

ORDER BY [Warning] asc

go

 

 

İstatistiği güncellenmesi gereken İndexler ve index update scriptleri veren sorgu aşağıdaki gibidir.

 

select 'UPDATE STATISTICS  '+OBJECT_NAME(s.object_id)

/*objname = OBJECT_NAME(s.object_id),

       s.object_id,

       index_name= i.name,

       index_type_desc,

       avg_fragmentation_in_percent */

from sys.dm_db_index_physical_stats(DB_ID(),null,null,null,null) as s

join sys.indexes i on i.object_id = s.object_id and i.index_id = s.index_id 

where avg_fragmentation_in_percent>95

order by avg_fragmentation_in_percent desc, page_count desc;


 

Bazı tablolar üzerinde ise çok fazla sorgu çekilmesine rağmen index bulunmayabilir. Bu tablolarda index bulunmadığı için sorgular çekilirken gereksiz bir sürü veride diskten okunur buda sistemi gereksiz yere yoracaktır. Veritabanında olması gereken indexlere missing index denir. Missing indexleri aşağıdaki sorguyla tespit edebiliriz.

 

 

SELECT

  'CREATE INDEX [missing_index_' + CONVERT (varchar, mig.index_group_handle) + '_' + CONVERT (varchar, mid.index_handle)

  + '_' + LEFT (PARSENAME(mid.statement, 1), 32) + ']'

  + ' ON ' + mid.statement

  + ' (' + ISNULL (mid.equality_columns,'')

    + CASE WHEN mid.equality_columns IS NOT NULL AND mid.inequality_columns IS NOT NULL THEN ',' ELSE '' END

    + ISNULL (mid.inequality_columns, '')

  + ')'

  + ISNULL (' INCLUDE (' + mid.included_columns + ')', '') AS create_index_statement,

  migs.avg_total_user_cost * (migs.avg_user_impact / 100.0) * (migs.user_seeks + migs.user_scans) AS improvement_measure, mid.statement,

  migs.*, mid.database_id, mid.[object_id]

FROM sys.dm_db_missing_index_groups mig

INNER JOIN sys.dm_db_missing_index_group_stats migs ON migs.group_handle = mig.index_group_handle

INNER JOIN sys.dm_db_missing_index_details mid ON mig.index_handle = mid.index_handle

WHERE migs.avg_total_user_cost * (migs.avg_user_impact / 100.0) * (migs.user_seeks + migs.user_scans) > 10

ORDER BY migs.avg_total_user_cost * migs.avg_user_impact * (migs.user_seeks + migs.user_scans) DESC

 

 

 

Böylece bu yazının sonuna gelmiş bulunmaktayım bir sonraki yazıda SQL Server Performance Troubleshooting e devam ediyor olacağım.

 

Oracle Exadata SQL Server Goldengate Weblogic EBS ve Linux konusunda aşağıdaki konularda 7×24 Uzman Danışmanlara yada Eğitimlere mi İhtiyacınız var [email protected] adresine mail atarak Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

– Oracle Veritabanı Danışmanlığı
– Oracle Veritabanı Bakım ve Destek
– Exadata Danışmanlığı
– Exadata Bakım ve Destek
– SQL Server Veritabanı Danışmanlığı
– SQL Server Veritabanı Bakım ve Destek
– Goldengate Danışmanlığı
– Goldengate Bakım ve Destek
– Linux Danışmanlığı
– Linux Bakım ve Destek
– Oracle EBS Danışmanlığı
– Oracle EBS Bakım ve Destek
– Weblogic Danışmanlığı
– Weblogic Bakım ve Destek
– Oracle Veritabanı Eğitimleri
– Oracle VM Server Danışmanlığı
– Oracle VM Server Bakım ve Destek
– Oracle EPPM Danışmanlığı
– Oracle EPPM Bakım ve Destek
– Oracle Primavera Danışmanlığı
– Oracle Primavera Bakım ve Destek
– Oracle Eğitimleri
– SQL Server Eğitimleri
– Goldengate Eğitimleri
– Exadata Eğitimleri
– Linux Eğitimleri
– Oracle EBS Eğitimleri
– Oracle VM Server Eğitimleri
– Weblogic Eğitimleri
– Oracle EPPM Eğitimleri
– Oracle Primavera Eğitimleri

 

About Mehmet Salih Deveci

I am Founder of SysDBASoft IT and IT Tutorial and Certified Expert about Oracle & SQL Server database, Goldengate, Exadata Machine, Oracle Database Appliance administrator with 10+years experience.I have OCA, OCP, OCE RAC Expert Certificates I have worked 100+ Banking, Insurance, Finance, Telco and etc. clients as a Consultant, Insource or Outsource.I have done 200+ Operations in this clients such as Exadata Installation & PoC & Migration & Upgrade, Oracle & SQL Server Database Upgrade, Oracle RAC Installation, SQL Server AlwaysOn Installation, Database Migration, Disaster Recovery, Backup Restore, Performance Tuning, Periodic Healthchecks.I have done 2000+ Table replication with Goldengate or SQL Server Replication tool for DWH Databases in many clients.If you need Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS Consultancy and Training you can send my email adress [email protected].-                                                                                                                                                                                                                                                 -Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS ve linux Danışmanlık ve Eğitim için  [email protected] a mail atabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *