SQL Server DMV ve DMF Kavramları ve Kullanımları -5

Merhaba Arkadaşlar,

Bu yazımda SQL Server da yine DMV ve DMF konusuna devam edeceğim. Bugün ise sistemde çalışan anlık sorguları,processleri ve bu processlerin çalıştırdıkları sorguların neler olduğunu göstereceğim.

SQL Server

SQL Server da internal toollar içerisinden SQL Server Activity monitor ve SQL Profiller toollarıda aşağıdaki scriptlerin görevlerini yapabilmektedir. Ancak bu scriptleri kullanarak Management Datawarehouse gibi bir repository kurabilir böylece geçmişe dönük bu verileri saklayabilir ve sistemin durumunu analiz edebilirsiniz.

Sistemde çalışan anlık processler ve bunların durumunu aşağıdaki scriptle sorgulayabilirsiniz. Bu script Adam Machanic in yazmış olduğu ve çokça kullanılan sp_whoisactive stored procedure ü benzeri bir görev görür.

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED
SELECT 
 SPID = er.session_id 
 ,BlkBy = er.blocking_session_id 
 ,ElapsedMS = er.total_elapsed_time 
 ,CPU = er.cpu_time 
 ,IOReads = er.logical_reads + er.reads 
 ,IOWrites = er.writes 
 ,Executions = ec.execution_count 
 ,CommandType = er.command 
 ,ObjectName = OBJECT_SCHEMA_NAME(qt.objectid,dbid) + '.' + OBJECT_NAME(qt.objectid, qt.dbid) 
 ,SQLStatement = 
 SUBSTRING 
 ( 
 qt.text, 
 er.statement_start_offset/2, 
 (CASE WHEN er.statement_end_offset = -1 
 THEN LEN(CONVERT(nvarchar(MAX), qt.text)) * 2 
 ELSE er.statement_end_offset 
 END - er.statement_start_offset)/2 
 ) 
 ,Status = ses.status 
 ,[Login] = ses.login_name 
 ,Host = ses.host_name 
 ,DBName = DB_Name(er.database_id) 
 ,LastWaitType = er.last_wait_type 
 ,StartTime = er.start_time 
 ,Protocol = con.net_transport 
 ,transaction_isolation = 
 CASE ses.transaction_isolation_level 
 WHEN 0 THEN 'Unspecified' 
 WHEN 1 THEN 'Read Uncommitted' 
 WHEN 2 THEN 'Read Committed' 
 WHEN 3 THEN 'Repeatable' 
 WHEN 4 THEN 'Serializable' 
 WHEN 5 THEN 'Snapshot' 
 END 
 ,ConnectionWrites = con.num_writes 
 ,ConnectionReads = con.num_reads 
 ,ClientAddress = con.client_net_address 
 ,Authentication = con.auth_scheme 
FROM sys.dm_exec_requests er 
 LEFT JOIN sys.dm_exec_sessions ses ON ses.session_id = er.session_id 
 LEFT JOIN sys.dm_exec_connections con ON con.session_id = ses.session_id 
 CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(er.sql_handle) as qt 
 OUTER APPLY 
 ( 
 SELECT execution_count = MAX(cp.usecounts) 
 FROM sys.dm_exec_cached_plans cp 
 WHERE cp.plan_handle = er.plan_handle 
 ) ec 
ORDER BY 
 er.blocking_session_id DESC, 
 er.logical_reads + er.reads DESC, 
 Executions;

 

Scriptin çıktısı aşağıdaki gibidir.

Aktif Çalisan Processler ve durumlari

 

 

SQL Server veritabanımız üzerinde CPU da aktif bir şekilde çalışan sorguları ise aşağıdaki scriptle görebilirsiniz. Bu script sayesinde bitmeyen sorguları görebilir ve neden bitmediğini araştırabilirsiniz. Bu script bir nevi SQL Monitoring görevi görür.

select text, 
SUBSTRING(st.text, (qs.statement_start_offset/2)+1, 
 ((CASE qs.statement_end_offset
 WHEN -1 THEN DATALENGTH(st.text)
 ELSE qs.statement_end_offset
 END - qs.statement_start_offset)/2) + 1) AS statement_text,
* from sys.dm_exec_requests qs
cross apply sys.dm_exec_sql_text(sql_handle) st
cross apply sys.dm_exec_query_plan(plan_handle);

Scriptin çıktısı aşağıdaki gibidir.

AnlikÇalisan sorgular

 

 

Böylece bir yazımın daha sonuna gelmiş bulunmaktayım bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle esen kalın..

 

Oracle Exadata SQL Server Goldengate Weblogic EBS ve Linux konusunda aşağıdaki konularda 7×24 Uzman Danışmanlara yada Eğitimlere mi İhtiyacınız var [email protected] adresine mail atarak Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

– Oracle Veritabanı Danışmanlığı
– Oracle Veritabanı Bakım ve Destek
– Exadata Danışmanlığı
– Exadata Bakım ve Destek
– SQL Server Veritabanı Danışmanlığı
– SQL Server Veritabanı Bakım ve Destek
– Goldengate Danışmanlığı
– Goldengate Bakım ve Destek
– Linux Danışmanlığı
– Linux Bakım ve Destek
– Oracle EBS Danışmanlığı
– Oracle EBS Bakım ve Destek
– Weblogic Danışmanlığı
– Weblogic Bakım ve Destek
– Oracle Veritabanı Eğitimleri
– Oracle VM Server Danışmanlığı
– Oracle VM Server Bakım ve Destek
– Oracle EPPM Danışmanlığı
– Oracle EPPM Bakım ve Destek
– Oracle Primavera Danışmanlığı
– Oracle Primavera Bakım ve Destek
– Oracle Eğitimleri
– SQL Server Eğitimleri
– Goldengate Eğitimleri
– Exadata Eğitimleri
– Linux Eğitimleri
– Oracle EBS Eğitimleri
– Oracle VM Server Eğitimleri
– Weblogic Eğitimleri
– Oracle EPPM Eğitimleri
– Oracle Primavera Eğitimleri

About Mehmet Salih Deveci

I am Founder of SysDBASoft IT and IT Tutorial and Certified Expert about Oracle & SQL Server database, Goldengate, Exadata Machine, Oracle Database Appliance administrator with 10+years experience.I have OCA, OCP, OCE RAC Expert Certificates I have worked 100+ Banking, Insurance, Finance, Telco and etc. clients as a Consultant, Insource or Outsource.I have done 200+ Operations in this clients such as Exadata Installation & PoC & Migration & Upgrade, Oracle & SQL Server Database Upgrade, Oracle RAC Installation, SQL Server AlwaysOn Installation, Database Migration, Disaster Recovery, Backup Restore, Performance Tuning, Periodic Healthchecks.I have done 2000+ Table replication with Goldengate or SQL Server Replication tool for DWH Databases in many clients.If you need Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS Consultancy and Training you can send my email adress [email protected].-                                                                                                                                                                                                                                                 -Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS ve linux Danışmanlık ve Eğitim için  [email protected] a mail atabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *