SQL Server DMV ve DMF Kavramları ve Kullanımları -4

Merhaba Arkadaşlar,

Bu yazımda sizlere SQL Server da DMV ve DMF kavramlarını anlatmaya devam edeceğim. Önceki yazılarımda da belirttiğim gibi SQL Server da DMV ve DMF ler kullanılarak sistemin genel durumunu ve performans problemi gibi sıkıntıların olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.

sql server

SQL Server instancesı üzerinde çok sayıda veritabanınızın bulunduğu bir durumda her bir Veritabanının sistem CPU sunu kullanma yüzdesini aşağıdaki scriptle bulabilirsiniz. Bu script özellikle çok sayıda veritabanının bulunduğu bir instance üzerinde performans problemi olup olmadığını sorgulamak istediğiniz durumda hangi veritabanının ne kadar CPU tükettiğini görebilirseniz eğer o veritabanının normal durumlardan fazla CPU tüketip tüketmediğini anlayabilirsiniz. Ayrıca bu scriptle sürekli CPU yüzdelerini görmeniz ve bunları kaydetmeniz durumunda Sunucunun CPU kaynaklarının yeterli olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

WITH DB_CPU_Stats
AS
(SELECT DatabaseID, DB_Name(DatabaseID) AS [DatabaseName], SUM(total_worker_time) AS [CPU_Time_Ms]
 FROM sys.dm_exec_query_stats AS qs
 CROSS APPLY (SELECT CONVERT(int, value) AS [DatabaseID] 
 FROM sys.dm_exec_plan_attributes(qs.plan_handle)
 WHERE attribute = N'dbid') AS F_DB
 GROUP BY DatabaseID)
SELECT ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY [CPU_Time_Ms] DESC) AS [row_num],
 DatabaseName, [CPU_Time_Ms], 
 CAST([CPU_Time_Ms] * 1.0 / SUM([CPU_Time_Ms]) OVER() * 100.0 AS DECIMAL(5, 2)) AS [CPUPercent]
FROM DB_CPU_Stats
WHERE DatabaseID > 4 -- system databases
AND DatabaseID <> 32767 -- ResourceDB
ORDER BY row_num OPTION (RECOMPILE);

Yukardaki scriptin çıktısı aşağıdaki gibidir.

Instance CPU kullanimi

 

SQL Server instance sı üzerinde çalışan veritabanlarının hangileri olduğunu ve bu veritabanlarının compatibility,collation,recovery_model vb gibi bilgileri görmek istiyorsanız aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz.

select 
 serverproperty('MachineName') 'Machine_name'
 ,d.name 'database_name'
 ,d.compatibility_level
 ,d.collation_name
 ,d.recovery_model_desc
 ,ls.cntr_value as [log size (kb)]
 ,lu.cntr_value as [log used (kb)]
 ,lp.cntr_value as [percent log used]
 ,ds.cntr_value as [data file(s) size (kb)]
 ,d.is_auto_close_on
 ,d.is_auto_shrink_on
 ,d.state_desc
 ,d.snapshot_isolation_state
 ,d.is_read_committed_snapshot_on
 ,d.is_auto_create_stats_on
 ,d.is_auto_update_stats_on
 ,d.is_auto_update_stats_async_on
 ,d.is_in_standby
 ,d.page_verify_option_desc
 ,d.log_reuse_wait_desc
from sys.databases d
 inner join sys.dm_os_performance_counters as lu on lu.instance_name=d.name and lu.counter_name like N'Log File(s) Used Size (KB)%'
 inner join sys.dm_os_performance_counters as ls on ls.instance_name=d.name and ls.counter_name like N'Log File(s) Size (KB)%' and ls.cntr_value > 0
 inner join sys.dm_os_performance_counters as lp on lp.instance_name=d.name and lp.counter_name like N'Percent Log Used%'
 inner join sys.dm_os_performance_counters as ds on ds.instance_name=d.name and ds.counter_name like N'Data File(s) Size (KB)%'
order by database_name desc;

Yukardaki scriptin çıktısı aşağıdaki gibidir.

4

 

 

SQL Server instance sı üzerinde çalışan Veritabanlarının Recovery_model,Son Full backup alma zamanı,toplam backup alınma sayısı gibi backup durumlarını gösteren script aşağıdaki gibidir.

SELECT DB.name AS Database_Name
 ,MAX(DB.recovery_model_desc) AS Recovery_Model
 ,MAX(BS.backup_start_date) AS Last_Backup
 ,MAX(CASE WHEN BS.type = 'D'
 THEN BS.backup_start_date END)
 AS Last_Full_backup
 ,SUM(CASE WHEN BS.type = 'D'
 THEN 1 END)
 AS Count_Full_backup
 ,MAX(CASE WHEN BS.type = 'L'
 THEN BS.backup_start_date END)
 AS Last_Log_backup
 ,SUM(CASE WHEN BS.type = 'L'
 THEN 1 END)
 AS Count_Log_backup
 ,MAX(CASE WHEN BS.type = 'I'
 THEN BS.backup_start_date END)
 AS Last_Differential_backup
 ,SUM(CASE WHEN BS.type = 'I'
 THEN 1 END)
 AS Count_Differential_backup
 ,MAX(CASE WHEN BS.type = 'F'
 THEN BS.backup_start_date END)
 AS LastFile
 ,SUM(CASE WHEN BS.type = 'F'
 THEN 1 END)
 AS CountFile
 ,MAX(CASE WHEN BS.type = 'G'
 THEN BS.backup_start_date END)
 AS LastFileDiff
 ,SUM(CASE WHEN BS.type = 'G'
 THEN 1 END)
 AS CountFileDiff
 ,MAX(CASE WHEN BS.type = 'P'
 THEN BS.backup_start_date END)
 AS LastPart
 ,SUM(CASE WHEN BS.type = 'P'
 THEN 1 END)
 AS CountPart
 ,MAX(CASE WHEN BS.type = 'Q'
 THEN BS.backup_start_date END)
 AS LastPartDiff
 ,SUM(CASE WHEN BS.type = 'Q'
 THEN 1 END)
 AS CountPartDiff
FROM sys.databases AS DB
 LEFT JOIN
 msdb.dbo.backupset AS BS
 ON BS.database_name = DB.name
WHERE ISNULL(BS.is_damaged, 0) = 0-- exclude damaged backups 
GROUP BY DB.name
ORDER BY Last_Backup desc;

Scriptin çıktısı aşağıdaki gibidir.

Backup Status

 

Böylece bu yazınında sonuna gelmiş bulunmaktayım bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle esen kalın..

Oracle Exadata SQL Server Goldengate Weblogic EBS ve Linux konusunda aşağıdaki konularda 7×24 Uzman Danışmanlara yada Eğitimlere mi İhtiyacınız var [email protected] adresine mail atarak Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

– Oracle Veritabanı Danışmanlığı
– Oracle Veritabanı Bakım ve Destek
– Exadata Danışmanlığı
– Exadata Bakım ve Destek
– SQL Server Veritabanı Danışmanlığı
– SQL Server Veritabanı Bakım ve Destek
– Goldengate Danışmanlığı
– Goldengate Bakım ve Destek
– Linux Danışmanlığı
– Linux Bakım ve Destek
– Oracle EBS Danışmanlığı
– Oracle EBS Bakım ve Destek
– Weblogic Danışmanlığı
– Weblogic Bakım ve Destek
– Oracle Veritabanı Eğitimleri
– Oracle VM Server Danışmanlığı
– Oracle VM Server Bakım ve Destek
– Oracle EPPM Danışmanlığı
– Oracle EPPM Bakım ve Destek
– Oracle Primavera Danışmanlığı
– Oracle Primavera Bakım ve Destek
– Oracle Eğitimleri
– SQL Server Eğitimleri
– Goldengate Eğitimleri
– Exadata Eğitimleri
– Linux Eğitimleri
– Oracle EBS Eğitimleri
– Oracle VM Server Eğitimleri
– Weblogic Eğitimleri
– Oracle EPPM Eğitimleri
– Oracle Primavera Eğitimleri

 1,375 views last month,  1 views today

About Mehmet Salih Deveci

I am Founder of SysDBASoft IT and IT Tutorial and Certified Expert about Oracle & SQL Server database, Goldengate, Exadata Machine, Oracle Database Appliance administrator with 10+years experience.I have OCA, OCP, OCE RAC Expert Certificates I have worked 100+ Banking, Insurance, Finance, Telco and etc. clients as a Consultant, Insource or Outsource.I have done 200+ Operations in this clients such as Exadata Installation & PoC & Migration & Upgrade, Oracle & SQL Server Database Upgrade, Oracle RAC Installation, SQL Server AlwaysOn Installation, Database Migration, Disaster Recovery, Backup Restore, Performance Tuning, Periodic Healthchecks.I have done 2000+ Table replication with Goldengate or SQL Server Replication tool for DWH Databases in many clients.If you need Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS Consultancy and Training you can send my email adress [email protected].-                                                                                                                                                                                                                                                 -Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS ve linux Danışmanlık ve Eğitim için  [email protected] a mail atabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *