SIFRESINI BILMEDIGIMIZ BIR USERA PROXY USTUNDEN BAGLANMA

1.AMAÇ VE KAPSAM

 

Bir user schemasının butun ozellikleriyle index yapisini cikartmaya yarar.

 

 

2.UYGULAMA

2.1 Sqlplusa sysdba olarak bağlanıyoruz.

 

 

[[email protected] ~]$   sqlplus / as sysdba

 

SQL*Plus: Release 11.1.0.6.0 – Production on Thu Jun 17 13:15:53 2010

 

Copyright (c) 1982, 2007, Oracle.  All rights reserved.

 

Connected to:

Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.1.0.6.0 – Production

With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options

 

 

2.2 Yeni bir user yaratıyoruz.

 

SQL> create user test identified by test;

 

User created.

 

2.3 Proxy üstünden bağlanacagımız userla yeni yaratmış olduğumuz useri bağlantı haklarını veriyoruz, alter userdan sonra gelen user ismi bağlanmak istediğimiz user oluyor.

 

 

SQL> alter user hr grant connect through test;

 

User altered.

 

2.4 Yaratmış olduğumuz proxyi denemek için sqlplusdan çıkıp tekrardan bağlanıyoruz.Show user komutuyla hangi userla login oldugumuzu ogrenebiliriz.

 

SQL> exit

sqlDisconnected from Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.1.0.6.0 – Production

With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options

[[email protected] ~]$ sqlplus test[hr]/test

 

SQL*Plus: Release 11.1.0.6.0 – Production on Thu Jun 17 13:17:30 2010

 

Copyright (c) 1982, 2007, Oracle.  All rights reserved.

 

Connected to:

Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.1.0.6.0 – Production

With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options

 

SQL> show user

USER is “HR”

SQL>

 239 views last month,  1 views today

About tayfun inam

Computer Engineer -Oracle Database Administrator

Leave a Reply

IT Tutorial