PL/SQL Programlama – 10

Merhaba, PL/SQL yazılarına devam ediyoruz,  bir önceki yazıya göz atmadıysanız şuradan bakabilirsiniz.

Bu yazıda Fonksiyonlar’a başlıyoruz. Prosedürler ile benzer işleri yapan ancak farklı olarak geriye değer döndüren bir yapıdır.

Fonksiyon Oluşturma:

Fonksiyon oluşturma işleminin yazım kuralı şu şekildedir;

CREATE [OR REPLACE] FUNCTION fonksiyon_adi [(parametre_adi [IN | OUT | IN OUT] type [, ...])]

RETURN return_tipi

{IS | AS} BEGIN

fonksiyon

END (fonksiyon adı);

Fonksiyon oluştururken dikkat etmemiz gereken birkaç kural vardır :

  • Aynı isimde birden fazla fonksiyon oluşturamayız
  • Değer döndürülecekse RETURN komutu kullanılmak zorundadır
  • AS-IS birbiri yerine kullanılabilir

Bir örnek ile devam girdiğimiz tarihe göre yaşı hesaplayan bir fonksiyon yazalım.

CREATE FUNCTION yas_hesapla(dgm_tr date) return number is
BEGIN
RETURN(TRUNC((sysdate-dgm_tr)/365.25));
END yas_hesapla;
/

Şimdi doğum tarihimizi girelim ve sonucu görelim

select yas_hesapla(’20/02/1998′) from dual;

Bir örnekde tek çift sayıları bulmak için yapalım:

 

CREATE OR REPLACE FUNCTION tek_cift(num_in NUMBER) RETURN VARCHAR2

IS BEGIN

IF MOD(num_in,2)=0 THEN

RETURN 'SAYI CİFT';

ELSE

RETURN 'SAYI TEK';

END IF;

END tek_ciftSQL> select tek_cift(91) from dual;

 

Fonksiyon konusunu burada noktalıyoruz elbette birden fazla örnek yapmak mümkün, tüm konuların bitiminde örnek kodlar ile çalışacağız,

Görüşmek üzere..

 

Deniz Parlak

Hi, I'm a Computer Engineering student in Dumlupınar University.I will graduate next year. I did an internship TurkNet Telecominication Company in 2018 June- 2018 September. I had experience Linux/Unix system, SQL Server Management , SSRS, Mysql Database Management,Troubleshooting performance issues in Linux. I also interested Oracle database and technologies. I want to work as Oracle DBA after my University. I am practicing Unix, Exadata, Orace Cloud, Oracle RAC, Dataguard, EBS, Oracle BI and etc and i hope the articles will be helpful. Any questions, or support please write email deniz.parlak@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *